13 topledere i byggeriet: Grøn efterspørgsel kræver mere digitalisering - Bygherreforeningen

Nyhed -

11/01/2021

13 topledere i byggeriet: Grøn efterspørgsel kræver mere digitalisering

En øget bæredygtig efterspørgsel gør digitaliseringen af byggeri til en ”vind eller forsvind-kamp” for en stor del af landets ejendomsejere. Sådan lyder det fra 13 topledere i førende byg- og driftsherreorganisationer, som samlet bygger for et tocifret milliardbeløb hvert år. De vil sætte turbo på udviklingen og har lovet hinanden at gå forrest på branchen vegne. På den anden side venter nye og grønne forretningsmuligheder for dem, som kommer godt igennem processen, spår de.

Data om den faktiske anvendelse af bygninger og brugernes behov bliver afgørende konkurrenceparametre for både offentlige og private byggeorganisationer om bare få år. Særligt forventes det, at der bliver efterspurgt langt flere services og bæredygtige løsninger i bygningerne. Derfor vil det blive et afgørende forretningskritisk konkurrenceparameter at kunne udnytte og omstille sine bygninger i takt med skiftende efterspørgsel og behov. Det kræver dog, at bygningsdata og informationer indhentes, analyseres og anvendes i langt højere grad, end der er tilgængeligt i dag.

 

For at kunne tilfredsstille fremtidens kunder og brugere er det nødvendigt med et indgående og opdateret kendskab til brugsmønstre og klimaaftryk. Kun sådan kan man som bygningsejer løbende tilpasse de fysiske rammer og tilbyde de tilhørende services, der giver høj værdiskabelse med respekt for bæredygtigheden. Derfor arbejder man for eksempel med at integrere datastrømmene fra forskellige systemer og kilder, så de kan analyseres samlet og præsenteres i digitale tvillinger af bygningerne.

 

13 topledere fra private, almene og offentlige organisationer i byggeriet har af denne grund skrevet under på, at de sammen vil sætte fart på den digitale udvikling i byggeriet. Den digitale transformation er afgørende for den grønne omstilling og for at være forretningsmæssig relevant i fremtiden, og der er ingen tid at spilde, lyder det bl.a. fra toplederne i en ny rapport udgivet af Bygherreforeningen. Toplederne har i det seneste år været en del af en taskforce, etableret af foreningen i samarbejde med konsulenthuset Dalsgaard & Co., der netop har lanceret en række anbefalinger til, hvordan de kan drive en digital transformation af byggeriet.

 

Drevet af grøn omstilling

Pension Danmark Ejendomme er en af landets helt store private udviklere af byområder, boliger og kontorer. Direktør Marius Møller står til dagligt i spidsen for en ejendomsportefølje til en værdi af 24 mia. kr. og for dem er et øget fokus på digitalisering afgørende for at drive den grønne omstilling.

 

Marius Møller forklarer, at Pension Danmark arbejder med såkaldte transitionsrisici. Det er fremtidige faktorer i marked og samfund, som kan have indvirkning på ens aktiver og dermed udviklingen i efterspørgslen, den samlede forretning og afkastet på sigt. Og en af disse afgørende påvirkninger er klimarisici og bæredygtighed.

 

”Vi forventer, at bæredygtighed slår igennem som en afgørende faktor hos brugerne om 5-10 år. Tager vi ikke højde for den situation vil mange af vores ejendomme være svære at udleje eller sælge til en fornuftig pris. For at sikre, at vores bygninger er i trit med kundernes ønsker og dermed relevante i fremtiden, kræver det langt mere viden bygningernes tilstand og performance. Og det kræver digitalisering”, fortæller Marius Møller.

 

Hos Pension Danmark arbejder man derfor bl.a. hårdt på at kortlægge bygningsmassen digitalt. Ud fra denne viden vil man få nøjagtige informationer om bygningernes tilstand og deres brug. Ligesom de kigger på generelle strømninger i marked og samfund for at sikre, at de kan være på forkant og dermed forvalte pensionskronerne på forsvarlig vis. Et sådant eksempel er det fokus, der er kommet på klimapåvirkning i form af den CO2, som udledes ved både byggeri og anvendelsen af bygninger.

Kundefokus ændrer forretningen

Thomas Holluf Nielsen er adm. direktør i Domea.dk, som er et af landets førende udbydere af administration og rådgivning, herunder byggeri og byudvikling, til den almene branche. Kunderne ejer tilsammen ca. 60.000 boliger rundt om i landet. Herudover styrer selskabet igangværende bygge- og renoveringsprojekter for mere end 11 mia. kr. Han udtaler:

 

”Med rapporten forpligter vi os bl.a. til at sætte kunden i fokus og gentænke vores forretningsmodel, hvilket vi allerede er i fuld gang med. I en tid, hvor ressourcer bliver knappe og bæredygtighed er en dominerende faktor, kan vi ikke længere kun se os selv som leverandør af byggeri. I stedet skal vi kunne se os selv som leverandør af viden om byggeri med kunden herunder slutkunden i centrum. Det betyder, at vi skal forstå brugerne af vores bygninger og sætte deres behov i fokus. Og her er et mere digitalt setup afgørende for, at vi kan koble data fra vores bygningers drift med forbrugsmønstre og adfærdsteorier. På den måde kan vi analysere på brugernes behov og udvikle vores bygninger og services i forhold til deres ønsker og adfærd. Ligesom vi kan gøre både bygninger og kvadratmeter langt mere effektive i forhold til bæredygtighed”, udtaler Thomas Holluf Nielsen.

 

”Det er ikke nice to have. Vi kan se i andre brancher, at særlige samfunds- og markedsudviklinger kan true organisationers eksistensberettigelse. Fx kan ændrede behov, sundheds- og klimaudfordringer eller nye teknologier betyde, at efterspørgslen ændrer sig. Den digitale transformation skal give os data og viden til at kunne omstille os og følge efterspørgslen. I Domea.dk kan vi se, at det giver os nogle nye strategiske muligheder. Med et stort kendskab og viden om fx beboerne, kan vi i højere grad fungere som strategiske – og politiske sparringspartnere. Det bliver os, som kender brugerne, og dermed kan vi fx spille endnu mere aktivt ind i den strategiske udvikling af byer og lokalområder”.

 

Thomas Holluf Nielsen understreger, at det er en svær opgave at løse alene. Mange data skal jo leveres af samarbejdspartnere og leverandører. Derfor håber han sammen med de øvrige topledere i taskforcen, at de ved at forpligte sig til at arbejde for anbefalingerne, vil få følgeskab af en række andre organisationer, så der kan ske en samlet bevægelse på området. Det er en opgave vi skal lykkes med på brancheniveau, men vi er klar til at gå forrest.

 

Struktureret information om bygningers tilstand og anvendelse er afgørende

Henrik L. Bang fra Bygherreforeningen fortæller, at digitaliseringen også vil gavne den grønne omstilling, fordi den i sidste ende betyder, at vi bruger de eksisterende bygninger mere effektivt og river færre bygninger ned.

 

”Vi skal huske på, at det vi ikke bygger, er det mest bæredygtige. Vi ser ind i en fremtid, hvor opgaven er at blive mere effektive i udnyttelsen af eksisterende bygninger, og hvor det bliver sværere at få lov til at rive ned. Af mange årsager bliver det mere fordelagtigt at beholde eksisterende bygninger og bygge om og supplere med viden om den optimale anvendelse af de eksisterende bygninger frem for at bygge nyt. Og her bliver digitaliseringen også et afgørende forretningsparameter. For den kan hjælpe os med at optimere de eksisterende kvadratmeter og indrette os smartere og mere fleksibelt”.

 

Og han siger videre:

 

“Struktureret information om bygningers tilstand og anvendelse er afgørende for byg- og driftsherrer i fremtiden. Der er brug for bedre viden i forhold til at tilpasse de eksisterende bygninger til nye anvendelser og til at sikre god vedligeholdelse. Det fremmer i høj grad den bæredygtige dagsorden, fordi vi opgraderer og levetidsforlænger vores bygninger ved hjælp af data,” slutter Henrik L. Bang.

 

Læs rapporten og de anbefalinger, som taskforcens 13 deltagere forpligter sig til at arbejde for.

Deltag i gratis morgenmøde, hvor to af taskforcens deltagere præsenterer rapporten.

 

Taskforcens deltagere er:

 • Bo Jørgensen, direktør, Boligselskabet Sjælland
 • Christian Høgsbro, adm. direktør, Boligforeningen AAB
 • Christian Poulsen, teknisk direktør, Københavns Lufthavne
 • Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør, DEAS
 • Henrik Schødts, forhenværende projektdirektør, Nyt Hospital Nordsjælland, bestyrelsesformand og strategisk rådgiver
 • Iben Koch, direktør, Rudersdal Kommune
 • Jacob Steen Møller, campusdirektør, DTU
 • Jens Bjarne Hansen, byggedirektør, Jeudan
 • Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør, Sund & Bælt
 • Marius Møller. ejendomsdirektør, Pension Danmark
 • Rasmus Brandt Lassen direktør, Bygningsstyrelsen
 • Sune Schou, direktør, Egedal Kommune
 • Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør, Domea

Arbejdet er støttet af Realdania.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev