3 gode grunde til at nedrivning fortjener mere opmærksomhed - Bygherreforeningen

Blog -

31/03/2020

3 gode grunde til at nedrivning fortjener mere opmærksomhed

Blogindlæg skrevet af: Nina Koch-Ørvad seniorprojektleder, Værdibyg

 

 

Foto: Værdibyg

 

Der er mindst tre gode grunde til, at nedrivningsprocessen fortjener opmærksomhed. For det første bliver der under nedrivningen skabt et stort vidensgrundlag om den bygning, der efterfølgende skal renoveres. En nedrivning kræver planlægning, så de nødvendige arbejder kan beskrives og tilrettelægges i den rigtige rækkefølge. Det kræver, at bygherren eller rådgiveren sætter sig ind i bygningens materialesammensætning, konstruktive system, rør- og ledningsføring osv. – viden der er enormt brugbar i den efterfølgende renoveringsproces.

 

For det andet skaber en retvisende miljøkortlægning ifm. nedrivningen et solidt grundlag både for arbejdsmiljøet på byggepladsen og for det gode samarbejde mellem parterne i renoveringssagen. Ved at få kortlagt forekomster af miljøfremmede stoffer i det eksisterende byggeri, kan nedrivningsarbejderne udføre deres opgaver uden at gå på kompromis med deres sundhed og sikkerhed. Derudover kan mange forsinkelser, ekstraregninger og tvister, der opstår pga. uforudsete forekomster af miljøfremmede stoffer, undgås. Det er selvfølgelig svært helt at undgå, at skadelige stoffer dukker op, når man går i gang med at rive ned og renovere. Men med en retvisende miljøkortlægning kan risikoen for, at nye, kritiske forhold opstår, reduceres markant.

 

Den tredje gode grund til at se nedrivning som en værdiskabende del af renoveringsprocessen relaterer sig til den cirkulære dagsorden. Det er nemlig ifm. nedrivningen, at det eksisterende byggeris indbyggede guld kommer til syne. Ved at kortlægge potentielle ressourcer, der kan genbruges eller genbruges, tidligt i processen, kan nedrivningsopgaven planlægges og udbydes, så cirkulering af ressourcerne fremmes mest muligt. Nedrivning er altså et afgørende led i det cirkulære byggeris værdikæde – uden en planlagt nedrivningsproces, ingen ressourcer at genbruge.

 

I Værdibyg har vi udarbejdet tre vejledninger om nedrivningsprocessen, der giver konkrete råd og anbefalinger til, hvordan miljøkortlægningens resultater skaber mest mulig værdi, hvordan neddrivningsopgaver udbydes, og hvordan cirkulær nedrivning kan planlægges og gennemføres, så genbrug og genanvendelse fremmest mest muligt. Vejledningerne er baseret på en række praktikeres erfaringer og kan hentes gratis på her

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev