Blog -

31/03/2020

3 gode grunde til at nedrivning fortjener mere opmærksomhed

Blogindlæg skrevet af: Nina Koch-Ørvad seniorprojektleder, Værdibyg

 

 

Foto: Værdibyg

 

Der er mindst tre gode grunde til, at nedrivningsprocessen fortjener opmærksomhed. For det første bliver der under nedrivningen skabt et stort vidensgrundlag om den bygning, der efterfølgende skal renoveres. En nedrivning kræver planlægning, så de nødvendige arbejder kan beskrives og tilrettelægges i den rigtige rækkefølge. Det kræver, at bygherren eller rådgiveren sætter sig ind i bygningens materialesammensætning, konstruktive system, rør- og ledningsføring osv. – viden der er enormt brugbar i den efterfølgende renoveringsproces.

 

For det andet skaber en retvisende miljøkortlægning ifm. nedrivningen et solidt grundlag både for arbejdsmiljøet på byggepladsen og for det gode samarbejde mellem parterne i renoveringssagen. Ved at få kortlagt forekomster af miljøfremmede stoffer i det eksisterende byggeri, kan nedrivningsarbejderne udføre deres opgaver uden at gå på kompromis med deres sundhed og sikkerhed. Derudover kan mange forsinkelser, ekstraregninger og tvister, der opstår pga. uforudsete forekomster af miljøfremmede stoffer, undgås. Det er selvfølgelig svært helt at undgå, at skadelige stoffer dukker op, når man går i gang med at rive ned og renovere. Men med en retvisende miljøkortlægning kan risikoen for, at nye, kritiske forhold opstår, reduceres markant.

 

Den tredje gode grund til at se nedrivning som en værdiskabende del af renoveringsprocessen relaterer sig til den cirkulære dagsorden. Det er nemlig ifm. nedrivningen, at det eksisterende byggeris indbyggede guld kommer til syne. Ved at kortlægge potentielle ressourcer, der kan genbruges eller genbruges, tidligt i processen, kan nedrivningsopgaven planlægges og udbydes, så cirkulering af ressourcerne fremmes mest muligt. Nedrivning er altså et afgørende led i det cirkulære byggeris værdikæde – uden en planlagt nedrivningsproces, ingen ressourcer at genbruge.

 

I Værdibyg har vi udarbejdet tre vejledninger om nedrivningsprocessen, der giver konkrete råd og anbefalinger til, hvordan miljøkortlægningens resultater skaber mest mulig værdi, hvordan neddrivningsopgaver udbydes, og hvordan cirkulær nedrivning kan planlægges og gennemføres, så genbrug og genanvendelse fremmest mest muligt. Vejledningerne er baseret på en række praktikeres erfaringer og kan hentes gratis på her

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 28
  februar
  Bæredygtighed - København

  Frivillig bæredygtighedsklasse, LCA og LCC for bygherrer

  Fra og med 2023 strammes de tekniske krav til nybyggeriet. På dette kursus får du sparring til, hvad I som bygherre forventes at levere på de nye krav. Hvilke dagsordener…

 • 1
  marts
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Byg til drift

  Som bygherre skal du kunne tænke bygninger som investeringer i forhold til både den fremtidige brug og forvaltning af bygningerne, så ressourcerne udnyttes optimalt i hele bygningernes livscyklus. For at…

 • 7
  marts
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Det gode byggeprogram

  Byggeprogrammet er et af bygherrens vigtigste redskaber til at sikre, at visioner og krav i et projekt bliver fastlagt og kan overleveres til de parter, der skal stå for realiseringen…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev