6 gode råd til, hvordan du kommer i gang med at bruge data til god porteføljestyring - Bygherreforeningen

Nyhed -

04/02/2022

6 gode råd til, hvordan du kommer i gang med at bruge data til god porteføljestyring

Bygninger er komplekse og forskellige, og vi får større og større mængder af driftsdata at forholde os til. Disse data kan give os vigtig viden, både om den enkelte ejendom og på tværs af ejendomsporteføljen, og udgøre en vigtig del af beslutningstagningen i forhold til den fremtidige strategi og planlægning. Men det er ressourcekrævende at opbygge og vedligeholde data, og man kan let drukne i de store mængder, hvis ikke man har gjort sig nogle indledende overvejelser som driftsherre.

Bygherreforeningens porteføljeudvalg har her samlet 6 gode råd, man som driftsherre og porteføljeejer kan starte ud med at overveje, når man skal i gang med at arbejde med sin data: 

1. Fastlæg en strategi

Behovet for data er forskelligt, og afhænger af, hvad man ønsker at opnå som organisation. Først er det afgørende at vurdere behovet for data og fastlægge en strategi. En kommune har f.eks. ikke samme behov for data som en pensionskasse. Her er det vigtigt at tale ind i den aktuelle dagsorden i den pågældende organisation. Er den økonomiske dagsorden vigtigst i snæver forstand, vil forbrugsdata sikkert være i fokus, men er der en bredere bæredygtighedsdagsorden, vil fokus på LCA, herunder CO2-påvirkning, være mere relevant.

2. Identificer data

Overvej hvilke data der er de vigtigste, og hvordan de kan indsamles og analyseres. Er det data om arealer, brug og anvendelse eller tilstande? Her er det vigtigt at være opmærksom på, at anvendelses- og brugerdata ofte er forankrede i fortiden og dermed kun delvist relevante for den fremtidige brug.   

 Når man bygger nyt eller etablerer større renoveringer, ændres anvendelsen også ofte. F.eks. ændres den pædagogiske praksis på en ny skole, hvilket gør de eksisterende data irrelevante og bagud-skuende. I stedet bør det her være en integreret del af et nyt byggeprojekt, at der via data følges op på, om anvendelse står mål med de intentioner, der var for anvendelsen af bygningen.  

3. Find det rigtige ambitionsniveau

Man kan hurtigt drukne i data, hvis ikke man på forhånd har defineret ambitionsniveauet. Først og fremmest skal det være realistisk at rumme, vedligeholde og navigere efter de data, som indsamles (data governance). Desuden er det afgørende, at de løbende opdateres og er relevante over tid, så de ikke går tabt – eller endnu værre, bliver misvisende på grund af manglende opdatering.  

Tænk gerne stort omkring data, men start småt. En stor mængde data er ikke et mål i sig selv. Overvej derfor hvilke data eller nøgletal, der er vigtige og hvorfor, og hvad output konkret skal bruges til. Valget skal være i tråd med organisationens strategi, mål om fx driftsoptimering, energioptimering, CO2-aftryk, køb eller salg mv.  

4. Find det rigtige system

Udarbejd en kravspecifikation i forhold til valg af systemer. Der skal vælges en løsning, som bedst opfylder behovet på både kort og lang sigt. Her er det f.eks. væsentligt med brugervenlige og intuitive brugerflader, hvor det er nemt både at indrapportere og/eller afkode data.    

Der er ingen grund til at genopfinde den dybe tallerken. Opbyg en datastruktur der er enkel, og som kan udvides og detaljeres efter behov. Det er vigtigt, at datastrukturen er åben og i overensstemmelse med best-practice i branchen. Man kan fx hente guidelines i DFM-håndbogen, der er udgivet af Dansk Facility Management. 

5. Organiser din performance

Udarbejd en organisering omkring dine data, både i opsamlingen, vedligeholdelsen og analysen. Sørg for, at der er de rette kompetencer, en god governance og et bredt ejerskab, således at udgangspunktet for de strategiske diskussioner er de samme i hele organisationen. Sørg for at visioner og målsætninger når ud og bliver forklaret helt ud til det yderste led i organisation – hvorfor indsamler vi data? Hvad skal data bruges til? Hvordan gør vi det? og hvordan måler vi på, om det lykkes? 

4. Få styr på lovgivningen

I forhold til at kunne bruge relevante data, er der helt afgørende at have styr på lovgivningen omkring anvendelse, opbevaring og deling. Det er derfor essentielt at kende til GDPR-reglerne, hvis man vil arbejde strategisk med data i både udvikling og drift af byggeri.  

Vil du blive klogere på, hvordan din organisation bliver moden til at bruge data strategisk, samt hvilke udfordringer man skal være særligt opmærksom på, kan du tilmelde dig Bygherreforeningens seminar; Byg til Drift. Her kan du bl.a. møde Karen Dilling, ejendomschef i Hillerød Kommune og formand for KTC’s faggruppe for kommunale ejendomme, der kender betydningen af at arbejde med en strategisk tilgang til drift, og du kan møde Einar Krog, chefrådgiver i Niras A/S, som vil give dig indsigt i, hvorfor det er vigtigt at have styr på sine data, og gå i dybden med de overvejelser, man bør gøre sig som driftsherre. Du kan også møde en lang række andre spændende oplægsholdere, der vil give dig inspiration til, hvordan du kan arbejde med bl.a. porteføljestyring, samarbejdet omkring driften, og effektivisering af anvendelsen af byggeriet, gennem øget digitalisering. 

 

Ønsker du inspiration til en strategiske tilgang til digitalisering for byg- og driftsherrer, kan du se Bygherreforeningens rapport Taskforce for digitalisering af byggeriet  

 

 

 

 

Nyheden er skrevet af Freya Andersen

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev