AB18-hotline - Bygherreforeningen
  • AB18-hotline

    Få gratis medlemshjælp til dine AB18-spørgsmål fra Poul Schmith/Kammeradvokaten

Stil dit AB18-spørgsmål til Poul Schmith/Kammeradvokaten

Bygherreforeningen har indgået en aftale med Poul Schmith/Kammeradvokaten om at hjælpe foreningens medlemmer til hurtigt og smidigt at få afklaret spørgsmål vedrørende det nye AB18-system.

Som medlem af Bygherreforeningen kan du gennem en telefonisk hotline eller en skriftlig formular stille dit spørgsmål, hvis du eksempelvis er i tvivl om, hvordan enkelte bestemmelser skal forstås, hvilke sammenhænge der er i systemet, eller hvem der skal gøre hvad hvornår.

Ydelserne er tiltænkt bistand til forhold i aftalesystemet, der kan afklares under en kortvarig telefonsamtale eller et kort skriftligt svar. Der er dermed ikke tale om en egentlig rådgivningsfunktion, men en hjælp til at forstå det nye aftalesystem. Alle henvendelser vil behandles anonymt.

Telefonisk hotline

Medlemmer af Bygherreforeningen kan ringe på telefon 31 12 62 03 hver onsdag kl. 13.00-15.00.

Hotlinen er et gratis tilbud til hurtig afklaring af spørgsmål vedrørende det nye AB18-system.

Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares telefonisk, kan Poul Schmith/Kammeradvokaten vælge at besvare spørgsmålet skriftligt efterfølgende. Læs mere om retningslinjer for hotlinen.

Skriftlige spørgsmål

Medlemmer af Bygherreforeningen kan stille spørgsmål ved at udfylde denne formular.

Spørgsmål bør stilles så konkret som muligt, hvorefter du enten modtager et individuelt svar eller et mere generelt, hvis der er flere spørgsmål om samme emne. Læs mere om retningslinjer for skriftlige spørgsmål.

Ansvarsbegrænsning

Såvel hotline som skriftlige spørgsmål besvares, uden Poul Schmith/Kammeradvokaten kender det fulde faktumgrundlag bag spørgsmålet og uden, at der beregnes vederlag for besvarelsen. Poul Schmith/Kammeradvokaten er derfor ikke ansvarlig for medlemmernes brug af ydelserne.

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev