Principper for fravigelser til AB18-systemet

4. udgave, maj 2022

Bygherreforeningen har udarbejdet et notat der opsamler centrale pointer om principper for fravigelser til AB18-systemet, som blev drøftet på et medlemsmøde i november 2021, og som senere er behandlet af foreningens Rammebetingelsesudvalg.

Bygherreforeningen finder, at det i nogle tilfælde kan være både naturligt og nødvendigt at fravige AB18-systemets formuleringer. Men også, at man som professionel bygherre bør overveje om de valgte fravigelser er nødvendige for indgåelse af den pågældende aftale. Det er altid en god ide med aktiv stillingtagen hos bygherren, også når man bliver rådgivet af andre om aftalen.

Formålet med dokumentet her er at give bygherrerne et mere solidt grundlag til at indgå i drøftelserne med de øvrige parter omkring fravigelser til AB18-systemet.

Download dokumentet her.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen kan derfor ikke holdes ansvarlig, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.