Totalentreprise

Brug ABT18 som dit aftalegrundlag

ABT18 anbefales til totalentrepriseopgaver, hvor man indgår en samlet kontrakt om projektering og udførelse med én kontraktspart.

Brug ABT18 til din totalentreprise

Du har valgt at bygge en totalentreprise. Til dette formål er det muligt at anvende ABT18 som dit aftalegrundlag. En af de væsentlige nyskabelser i ABT18 er bygherrens mulighed jf. § 18 for at definere projekteringsfaser, hvor totalentreprenøren ved afslutning af hver af disse skal fremlægge projektmaterialet til bygherrens godkendelse. Dette giver bygherren bedre kontrol med valgte løsninger og kvalitetsniveauer.

Det og meget mere finder du i ABT18 – hent det officielle aftaledokument her.

Standardgarantitekster for ABT18

Standardgarantitekster kan anvendes ved indgåelse af entrepriseaftaler, hvor entreprenøren og bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelsen af deres respektive forpligtelser. Standardgarantiteksterne er udarbejdet af AB-udvalget i samarbejde med Finans Danmark, Forsikring & Pension og Danske Advokater og er udgivet af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, som er sekretariat for AB-udvalget.

Du kan se Bygherreforeningens bemærkninger til garantidokumenterne og hente standardgarantiteksterne her.

Tilpas dit projekt med APP18

Som noget nyt kan du med det nye aftalesystem tilpasse dit projekts aftalegrundlag, så det er præcis, som du ønsker det. Med APP18 har du således mulighed for at definere tillæg til ABT18, så det følger de incitamenter og strukturer, der er fordelagtige for dit projekt. Til ABT18 kan du vælge mellem nedenstående tillæg.

Har du behov for at måle opfyldelse af driftskrav efter byggeriet er taget i brug?

Ønsker at du at give bonus til entreprenør eller rådgiver for opnåelse af resultater?

Download det samlede APP18

APP18
OBS! Du kan ikke benytte dig af projektoptimering som tillæg til ABT18

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen kan derfor ikke holdes ansvarlig, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.

Kurser og arrangementer: Bliv klogere på AB18-systemet

 • 28
  april
  Aftaler - Online

  AB18 for bygherrer

  På dette online kursus får du en introduktion til AB18-aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du som bygherre skal kende særligt til.

 • 11
  maj
  Aftaler - Online

  Introduktion til BR18

  På dette online kursus giver vi dig en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre bliver rustet til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen.…

 • 16
  september
  Aftaler - København

  Grundlæggende udbudsret for bygherrer

  På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter i udbudsprocessen.