Bygherreforeningens Ændringslog

Ifølge AB18 er en ændringslog et centralt redskab, der sikrer at parterne løbende får håndteret og dokumenteret ændringer. Det er endvidere centralt, at man på byggemøderne får parterne til at forholde sig til ændringsloggens indhold, herunder om entreprenøren har noget at tilføje til loggen. Ændringsloggen kan med den rette anvendelse og opbygning medvirke til at sikre overholdelse af meddelelsesfrister og muligheden for at sanktionere overskridelser af disse.

Bygherreforeningens Ændringslog er et værktøj, som er udarbejdet så bygherren let kan registrere og håndtere ændringer. Værktøjet er simpelt bygget op omkring tre faner: ‘Ny Ændring’, ‘Tilføj Kommentar’ og ‘Alle Ændringer’. Her kan du registrere og holde styr på ændringer igennem dit projekt, og have det samlede overblik over konsekvenser for projektet.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen kan derfor ikke holdes ansvarlig, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.

Kurser og arrangementer: Bliv klogere på AB18-systemet