Hvorfor er der ikke udarbejdet en ABT18 Forenklet?

Bevæggrundene for, at der ikke er vedtaget en ABT18 Forenklet, fremgår ikke eksplicit af AB-udvalgets betænkning (nr. 1570), der ligger til grund for de vedtagne aftaletekster. Det kan være et udtryk for udvalgets vurdering af et konkret behov for forenklede regler inden for AB18’s og ABR18’s anvendelsesområde. Eksempelvis fremgår følgende af AB-betænkning (nr. 1570), side 12 vedrørende AB Forenklet og ABR Forenklet:

”Grunddokumenterne er relativt komplekse og detaljerede og dermed også omfangsrige. De vil derfor kunne forekomme besværlige at arbejde med på relativt enkle opgaver. Derfor har udvalget fundet det hensigtsmæssigt tillige at udarbejde AB Forenklet og ABR Forenklet.”

AB-udvalget har beskrevet, hvorledes man har tænkt AB Forenklet og ABR Forenklet anvendt, men som nævnt fremgår det ikke eksplicit, hvad baggrunden for fraværet af ABT Forenklet er.

Se Bygherreforeningens guide til at navigere i AB18-systemet.

Tilbage til oversigten.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen og Kammeradvokaten kan derfor ikke holdes ansvarlige, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.