Oversigt over fravigelser til YBL18

Af den tospaltede oversigt fremgår Bygherreforeningens anbefalede fravigelser til ydelsesbeskrivelsen for byggeri og landskab (YBL 2018). Anbefalingerne og den tilhørende vejledning er udarbejdet af Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg til brug for professionelle bygherrer i deres byggesager.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen kan derfor ikke holdes ansvarlig, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.

Kurser og arrangementer: Bliv klogere på AB18-systemet