Hent Voldgiftnævnets procesregler efter AB18

Voldgiftsnævnets bestyrelse har vedtaget nye procesregler efter AB18. Reglerne udspringer af kapitlet om tvister i AB18-aftalesystemet, og indeholder også visse opdateringer for de allerede eksisterende regelsæt. I AB18 lægges der op til anvendelse af hurtigere og billigere tvisteløsningsformer, og det nye regelsæt søger at understøtte dette gennem mere klare tidsrammer for sagernes behandling, øget gennemsigtighed i processtyringen og mere digital sagshåndtering. De nye regler gælder mediation og mægling, syn og skøn samt regler for beslutninger om stillet sikkerhed, hurtig afgørelse og voldgift. Du kan finde alle reglerne på Voldgiftsnævnets hjemmeside.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen kan derfor ikke holdes ansvarlig, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.

Kurser og arrangementer: Bliv klogere på AB18-systemet