Paradigma for rådgiveraftaler efter ABR18

Med det nye aftalesystem ændres setuppet for rådgiveraftaler. For at hjælpe bygherrerne til at indgå rådgiveraftaler efter det nye ABR18 har Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg lavet et paradigma; Paradigma for Rådgiveraftale. Paradigmet kan benyttes i forbindelse med både bygge- og anlægsopgaver og er udformet, så du let kan tilpasse det til dit konkrete projekt.

Paradigma for Rådgiveraftale er til inspiration for dine rådgiveraftaler. I paradigmet bliver du gjort opmærksom på en række væsentlige punkter, ligesom du får beskrevet hvilke overvejelser du skal gøre dig, når du udfylder aftalen.

Rådgiveraftalen er senest revideret i maj 2020. Ændringerne omhandler primært rangorden af dokumenter, ansvarsbegrænsning, kvalitetssikring og budgettering/omprojektering.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen kan derfor ikke holdes ansvarlig, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.

Kurser og arrangementer: Bliv klogere på AB18-systemet