Skabeloner til referater for byggemøder og bygherremøder

Bygherreforeningen har udarbejdet skabeloner for byggemøde- og bygherremødereferater til henholdsvis AB18 og ABR18. Skabelonerne er udarbejdet af foreningens rammebetingelsesudvalg og er tænkt til en traditionel hovedentreprise. De to skabeloner kan bruges som inspiration til dagsorden for møderne, og hvordan referaterne kan udarbejdes. Det bør sikres, at rådgiver anvender bygherres skabelon, eller at rådgiverens skabelon indeholder de samme elementer som denne.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen kan derfor ikke holdes ansvarlig, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.

Kurser og arrangementer: Bliv klogere på AB18-systemet