Væsentlighedskrav i udbud

I AB18-systemet er der indført mulighed for, at bygherren på forhånd kan oplyse om særlige forhold, der har væsentlig betydning for, om bygherren kan tage byggeriet eller anlægget i brug. Oplysningen kan have betydning for vurderingen af, om eventuelle mangler ved afleveringen må anses for at være så væsentlige, at aflevering kan afvises. I en ny vejledning giver Bygherreforeningen konkrete eksempler væsentlige mangelforhold, der kan afskære aflevering. Vejledningen hjælper således bygherrerne med at belyse, hvilke specifikke forhold, der kan hindre ibrugtagning.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen kan derfor ikke holdes ansvarlig, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.

Kurser og arrangementer: Bliv klogere på AB18-systemet