Vejledning til fravigelser til YBL18

Bygherreforeningen har i samarbejde med foreningens Rammebetingelsesudvalg udarbejdet en vejledning med anbefalinger til fravigelser til YBL18. Denne vejledning forklarer baggrunden for og indholdet i Bygherreforeningens anbefalede fravigelser til ydelsesbeskrivelsen for byggeri og landskab (YBL 2018).

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen kan derfor ikke holdes ansvarlig, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.

Kurser og arrangementer: Bliv klogere på AB18-systemet