Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning 2019

Bygherreforeningen har sammen med FRI og Danske Arkitektvirksomheder opdateret ydelsesbeskrivelsen om bygherrerådgivning 2019. YBB 19 er udbygget på flere punkter på grund af de nye skærpede regler i ABR 18, Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 (YBL 18) og den nye BR18. Ændringerne i YBB 19 er derfor ret omfattende. Der er blandt andet et skærpet fokus på samarbejde mellem parterne. Den nye ydelsesbeskrivelse har fokus på bygherrerådgivning, som afspejler de forskellige organisationsformer: fag-, stor- eller hovedentreprise, totalentreprise, lejerrådgivning, investorrådgivning og OPP – teknisk bestiller rådgivning

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen kan derfor ikke holdes ansvarlig, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.

Kurser og arrangementer: Bliv klogere på AB18-systemet

 • 23
  september
  Aftaler - Aarhus

  AB18 for bygherrer

  Her får du en introduktion til AB18 med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til som bygherre. Samtidig hører du om de første erfaringer med det nye…

 • 30
  september
  Aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  Her får du en introduktion til AB18-aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til som bygherre. Samtidig hører du om de første erfaringer med det nye…

 • 7
  oktober
  Aftaler - Aarhus

  ABR18: Bygherres samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og efterfølgende i forbindelse med eventuelle tvister om…