Nyhed -

25/05/2023

Ambitiøs ny bæredygtighedspolitik: Byggeriet skal være klimaneutralt i 2040

I dag præsenterer Bygherreforeningens formand Peter Fangel Poulsen og næstformand Olli Fischer foreningens nye bæredygtighedspolitik for medlemmerne. Bygherrerne vil arbejde for, at byggeriet i 2040 er klimaneutralt og arbejder inden for de planetære grænser. Med politikken ønsker Bygherreforeningen at anspore bygherrerne til i endnu højere grad at sætte sig i spidsen for at begrænse bygge-, anlægs- og ejendomssektorernes negative aftryk på klimaet og miljøet.

Byggeriet er en af de største udledere af CO2 og forbrugere af ressourcer og har derfor en afgørende rolle i at sikre en grøn omstilling af Danmark. Og ifølge formandskabet i Bygherreforeningen spiller bygherrerne en særlig rolle i omstillingen af byggeriet, fordi de gennem deres krav til rådgivere og leverandører og dialog med politikere kan sætte retningen for branchens udvikling.

”Der skal sendes et klart signal til den øvrige del af branchen om, at den skal kunne matche en ændret efterspørgsel fra bygherrerne. Vores medlemmer investerer omkring 100 milliarder kr. om året, så de kan om nogen påvirke markedet. Og så skal der sendes et klart signal til de politiske beslutningstagere om, hvor lovgivning og rammer skal forbedres,” udtaler formand i Bygherreforeningen Peter Fangel Poulsen.

Ambitiøse klimamål frem mod 2040

Bæredygtighedspolitikken har sit fokus på bygge-, anlægs- og ejendomssektorernes negative aftryk på klimaet og miljøet. Her har Bygherreforeningen identificeret fire problemområder, hvor reduktioner er nødvendige og vil have brede positive effekter på længere sigt:

 • Klima og energi
 • Ressourcer
 • Kemi
 • Biodiversitet

De fire problemområder er koncentreret om reduktion af CO2-aftryk og energiforbrug, ressourceforbrug, anvendelse af kemi og skader på miljøet i forhold til biodiversiteten. For hvert problemområde er der opstillet en række pejlemærker og handlinger, som skal gøre det muligt for bygherrerne at reducere ressourceforbruget og at bringe byggeriet i retning af at operere inden for de planetære grænser. De ambitiøse målsætninger ønskes indfriet allerede i 2040, fortæller næstformand Olli Fischer.

”I den nuværende version af bæredygtighedspolitikken er 2040 valgt som endemål. Ser vi på den gældende klimalov, skal Danmark være klimaneutral i 2050, men det er løbende til forhandling i Folketinget og kan blive rykket frem inden 2030. Med bygherrernes langsigtede investeringshorisont in mente er det derfor vores opfordring, at den enkelte bygherre er ambitiøs i de kommende års investeringer – med 2040 som mål for de nødvendige reduktioner. Også fordi vi tror på, at det giver forretningsmæssig mening at være på forkant,” udtaler næstformanden.

Reduktion af de negative effekter af bygge- og anlægsprojekter

Peter Fangel Poulsen og Olli Fischer forklarer, at bæredygtighedspolitikken helt overordnet skal klæde byg-, anlægs- og driftsherrerne på til at stå i spidsen for en udvikling, der fører til en markant reduktion af de negative effekter af bygge- og anlægsprojekter. Det kræver, at bygherrerne er ambitiøse ift. at formulere målsætninger, skabe incitamenter og gennemføre handlinger, der både overordnet og konkret fremmer en mere bæredygtig samfundsudvikling.

”Bygherrerne skal blandt andet evne at se og gribe forretningsmulighederne i den grønne omstilling, have et øget fokus på helhedsbetragtninger og vilje til at fremme udviklingen af bæredygtige løsninger i markedet og turde udfordre rammebetingelserne,” mener formanden og næstformanden.

Stor opbakning blandt medlemmerne

At foreningens medlemmer er stærkt optaget af bæredygtighed, viser de seneste medlemsundersøgelser. Over 70 procent af medlemsvirksomhederne efterspørger ofte bæredygtige løsninger fra rådgivere, entreprenører og andre samarbejdspartnere, og bæredygtighed har de seneste år været et af de højest prioriterede faglige områder blandt medlemmerne.

”Når vi ser på, hvilke bæredygtighedstiltag medlemmerne prioriterer i deres kommende projekter, ligger de i fin forlængelse af de områder, vi fokuserer på i bæredygtighedspolitikken. Så der er stor opbakning blandt medlemmerne og grund til at tro, at bygherrerne kommer til at være ambitiøse på bæredygtighedsområdet i de kommende år,” udtaler Peter Fangel Poulsen.

Bæredygtighedspolitikken kan downloades her

 

Fakta

 • Bygge-, anlægs- og ejendomssektorerne i Danmark står for 40 % af det nationale energi- og materialeforbrug, 30 % af CO2-udledningen og affaldsproduktionen, 33 % af vandforbruget og 20-35 % af de væsentligste skader på miljøet, herunder biodiversiteten
 • Bygherreforeningens bæredygtighedspolitik udpeger klima & energi, kemi, ressourcer og biodiversitet som fire problemområder, hvor reduktioner er nødvendige og vil have brede positive effekter på længere sigt. Til hvert område knyttes pejlemærker og handlinger, som reducerer deres negative påvirkninger. Fx:
  • Nybyggeriets aftryk reduceres – bl.a. gennem krav i Bygningsreglementet og faldende grænseværdier
  • Nedrivninger skal undgås og begrænses til de tilfælde, hvor en bygning er helt udtjent, ikke kan opfylde noget formål eller er ikke-omsættelig i markedet
  • Problematiske kemiske stoffer udfordrer markedet for genbrug/genanvendelse af materialer. Er nedrivning uundgåelig, skal sekundære råstoffer tilvejebringes ved hjælp af miljø- og ressourcekortlægninger og selektive nedrivninger
  • I ethvert projekt bør der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering eller naturredegørelse og en strategi for, hvordan der kan genoprettes og fremtidig natur kan styrkes

Nyheden er skrevet af Andreas Holst-Olesen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 28
  februar
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Brug Drift Byg 2024

  I 2024 samler Bygherreforeningen og Dansk Facilities Management igen branchen til en spændende dag med fokus på den vigtige brobygning mellem drift og byggeri. Vær med, når vi sammen ser…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København & Online

  Uddannelsesforløb: Byggeriets aftaler

  Vi har samlet et uddannelsesforløb til dig, der vil have grundigt kendskab til byggeriets aftaler. Forløbet består af en række kurser, som Bygherreforeningen anbefaler bygherrer, der arbejder med aftaler i…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev