Blog -

02/06/2016

Bæredygtig renovering skal fremme et klimaneutralt samfund

Blogindlæg skrevet af: Jørn Borg Nicolaisen, bygningskonstruktør

 

Rebæk Søpark lang

 

Jeg var til et foredrag med en netværksgruppe med fokus på bl.a. bæredygtighed og udvikling af byggeriet generelt. Her hørte jeg et indlæg fra et større entreprenørfirma, som postulerede, at vi nok skulle få løst klimaproblematikken – underforstået, at det bare var et spørgsmål om tid, førend vi opfandt teknologier, som ville kunne løse vores energibehov på fornuftig vis.

Men vi kan ikke vente på, at der i 2050 er opfundet en teknologi, som kan erstatte vores nuværende energikilder og derigennem opnå et bæredygtigt samfund. Det er to ender, der skal mødes: Vores generelle energibehov skal mindskes, og energien hertil skal komme fra teknologier, der kan skabe fundamentet.

 

For stort fokus på bundlinjen
I byggeriet kan vi nok ikke få enderne til at nå sammen alene med nogle solceller på taget og en varmepumpe i sommerhuset. Vi skal i højere grad indarbejde hele den pallette af alternative løsninger, vi allerede har tilgængelige – bl.a. vindenergi, solceller, solvarme, varmepumper og forskellige former for varmegenvinding – som er dokumenterede teknologier, der både er bæredygtige og giver en positiv bundlinje.

Dog kan et for snævert fokus på bundlinjen ødelægge processen med at afdække de bæredygtige muligheder, hvis man ikke får gennemregnet fordelene til bunds. Vi skal selvfølgelig ikke igangsætte projekter, som ikke er rentable. Men ud over energibesparelser og tilbagebetalingstid er elementer som komfort og bygningsvedligehold også vigtige – som fx når man udskifter vinduer, der ofte ikke vil tjene sig hjem i deres levetid, hvis man alene ser på den rene energibesparelse.

 

Mange lavt hængende frugter
Som sagt er palletten af muligheder for bæredygtige tiltag i byggeriet – også inden for renovering – talrige. Men der er også lavt hængende frugter som efterisolering af varmerør, isolering af etageadskillelser mod uopvarmede rum og udskiftning af lyskilder til LED.

Jeg har udarbejdet flere drift- og vedligeholdelsesplaner for boligforeninger, og i alle rapporterne har der været gode muligheder for energibesparelser med tilbagebetalingstider fra et halvt år til omkring 20 år.

En drift- og vedligeholdelsesplan for en boligforening burde altid indeholde energitiltag, og der burde være afsat midler til at etablere disse tiltag og afbetale dem over driften, så man kan høste gevinsten allerede fra starten og ikke først spare op.

Ud over en vis skepsis over for såkaldt alternative løsninger og muligvis også frygt for ændringer i levevis kan det måske være svært for nogen at se fornuften i en investering, som man først begynder at tjene penge på efter 15 år.

Men der er ingen vej uden om at se tingene i et større livscyklus-perspektiv.

 

Danmark forbruger mere end USA
Ifølge WWF Verdensnaturfonden hører Danmark til en af de mest forbrugende nationer i verden med et forbrug, der ville kræve 4,5 jordkloder, hvis resten af verdenen skulle leve ligesom danskerne. Med det høje forbrug er vi også blandt dem, der sætter det største CO2-aftryk

Derfor er det vigtigt, at vi ændrer holdning, så bæredygtighed bliver en helt naturlig måde at tænke på.

Vejen mod et mere bæredygtigt samfund er fyldt med forhindringer og teknologiske udfordringer, men vi kan og bør alle være en del af omstillingen. Ikke ved at der skal trækkes noget ned over hovedet på befolkningen, men ved at vi i en involverende proces både benytter os af de mange forskellige grønne løsninger, der allerede nu findes, og ændrer adfærd, så vi ikke placerer os i top fire med et økologisk fodaftryk, der overgår selv USA.

Hvis vi holder op med at tænke i vante baner og lader nysgerrigheden råde, vil vi kunne lave den store omstilling med mange små tiltag.

Lad os komme i gang!

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev