Bæredygtighed, kvalitet og effektivitet er nøgleord for gode renoveringer - Bygherreforeningen

Blog -

15/04/2021

Bæredygtighed, kvalitet og effektivitet er nøgleord for gode renoveringer

Blogindlæg skrevet af: Martha Katrine Sørensen, Sektionsleder, Teknologisk Institut

 

Samfundspartnerskabet REBUS nærmer sig vejs ende. Siden 2016, har vi arbejdet med den gode renovering og vores afsæt har været at opnå 50 % energibesparelser, 30 % ressourcebesparelse og 20 % øget produktivitet. Et afsæt, der var baseret på identificerede samfundsudfordringer, med en udtalt klimaproblematik og hvor manglende produktivitet i byggeriet var en kendsgerning.

I dag står klimaudfordringerne om end endnu højere på dagsordenen end i 2016. Og selv i den højkonjunktur, der fortsat præger byggebranchen i 2021, har vi problemer med produktiviteten. Aktualiteten af samfundsudfordringerne er altså kun blevet endnu mere tydelige og langt mere presserende.

 

Glohedt renoveringsmarked kræver fokus på kvalitet

Vi læser i disse dage om et renoveringsmarked i vækst. Det er en god nyhed. For hvis vi vil klimaudfordringen til livs, er det afgørende, at vi tager fat i den enorme eksisterende bygningsmasse.
Med et glohedt marked er det heller ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi skal sætte gang i renoveringen, det er snarere et spørgsmål om at få mere kvalitet ind i renoveringerne. For det er essentielt, at vi bruger de fremtidige renoveringer til at få øget kvalitet ind i boligområderne. Og vi skal gøre det effektivt, så vi kan sætte hak ved både den miljømæssige, den økonomiske og den sociale bæredygtighed.

 

REBUS – Facaden (Foto: Agnete Schlichtkrull)

 

Almene boliger som fokusområde
I REBUS projektet har vi haft særligt fokus på almene etageboliger fra 1960-1980. Dette segment er spændende at arbejde med, da det rummer store muligheder. Imens den ensartede arkitektur har sine udfordringer, så rummer den også potentialer for et massivt løft af boligernes kvalitet og ikke mindst, en gennemgribende energiforbedring.

Selvom den almene sektor har været vores indsatsområde, så er perspektivet for løsningerne langt bredere. For løsningerne kan bredes ud til andre segmenter og særligt facadeløsningen har ligeledes et internationalt perspektiv.

 

Opskriften på grønnere, sundere og mere effektive renoveringer
Men hvordan griber vi det så an? I REBUS valgte vi at angribe en række udfordringer – en fragmenteret værdikæde, uklare baselines, usikkerhed omkring renoveringsmål, ineffektiv organisering, mangel på industrialiserede procedurer og teknologier, mangel på viden om styring af innovative processer og risiko relateret til lovgivning – for at skubbe en forandring i gang.

Med det udgangspunkt, var vores strategi til at opnå målsætningen at håndtere de mange udfordringer enkeltvis og samtidig udvikle et marked for dyb renovering – altså renovering, der inkluderer funktionalitetstilpasning, indeklima, energioptimering samt reduktion af ressourcer og omkostninger.

Da vi ved, at efterisolering af klimaskærmen er et af de tiltag, der for alvor reducerer bygningernes energibehov, men også ofte bliver fravalgt fordi det bliver anset som både svært og dyrt, valgte vi at fokusere på at udvikle et attraktivt produkt og en effektiv proces. Eller med andre ord – vi valgte at stimulere efterspørgslen efter facaderenoveringer ved at præsentere en løsning, som gør facaderenovering både nemmere og langt mere effektivt. REBUS- facaden var skabt.

Fra vores arbejde i REBUS ved vi, at nytænkning og en industrialisering af processerne er en afgørende forudsætning for at nå vores indledende målsætning om 30 % reduktion i ressourceforbrug. Hvis vi skal lykkes med at indfri potentialet for industrialisering fuldt ud, så er det afgørende at renoveringsprojektet i langt højere grad end det sker i dag, bliver baseret på eksisterende løsninger og produkter, og ikke som det sker i dag – at hvert projekt bliver betragtet som værende unikt med tilhørende unikke løsninger. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal gå på kompromis med æstetik og design af løsningerne – og det gør vi heller ikke i REBUS-løsningerne.

Et andet indsatsområde i REBUS har været at sætte retningen for nye samarbejdsformer, hvor aktørerne formår at udnytte de synergier, der ligger i gentagelser på tværs af projekter. Gennem vores arbejde ved vi nemlig, at produktivitetsforbedringen ikke bliver opnået gennem kvantitative effektivitetsmål. Vi har især haft fokus på to strategier; systemleverancer, typisk med producenten i spidsen og strategiske partnerskaber, typisk med entreprenøren i spidsen.

Der er ingen tvivl om, at optimering af renoveringsprocesserne er vejen frem. Men samtidig skal vi selvfølgelig have øget fokus på indeklima og totalværdi, da disse vigtige aspekter også er essentielle i den bæredygtige renovering, både i forhold til at understøtte og bidrage til beslutningsgrundlaget og –processerne og i forhold til at skabe værdi som en del af den økonomiske og sociale bæredygtighed.

 

Løsningerne skal ud at arbejde
Her, i afslutningen af det samfundspartnerskab, som har fyldt meget i mit arbejdsliv de seneste 5 år, er vi nået til en milepæl. For det er nu, at de løsninger vi har udviklet i REBUS, skal gøre en forskel. Det er nu de skal bringes i spil og bidrage til fremtidens bæredygtige renoveringer. Til effektive samarbejder. Til indeklima og totalværdi. Og ikke mindst – til, at vi i vores renoveringer sætter produkt før projekt og skaber en effektiv byggeproces og et slutresultat med fokus på kvalitet – hele vejen rundt!

Jeg er sikker på, at jeg taler på vegne af hele partnerkredsen når jeg siger, at vi glæder os til at se løsningerne komme ud at arbejde.
Hvis du har fået lyst til at vide mere om REBUS-løsningerne – og høre hvordan vi har nået de opstillede mål, så kan du stadig nå at tilmelde dig vores virtuelle RENOVERINGSBRAG, som vi holder den 20. april. I skrivende stund er der allerede mere end 270 tilmeldinger, men der er også plads til dig, og det er endda gratis at deltage.

Se programmet og tilmeld dig her

 

OM REBUS
REBUS er et samfundspartnerskab, der samler alle led fra byggeriets værdikæde for at fremme bæredygtige renoveringer til gavn for brugere, industrien, miljøet og samfundsøkonomien. REBUS er en sammenskrivning af ordene Renovating Buildings Sustainably. Med partnerskabet har vi sat os for at finde nye løsninger på de udfordringer, som præger renoveringsområdet i dag. Gennem en række fokusområder og afprøvning i fuldskala, udvikler vi metoder og værktøjer til renovering, der gavner miljøet, beskæftigelsen, indeklimaet og innovationskraften i byggeriet.

Partnerskabet består af Danmarks Tekniske Universitet, Saint-Gobain Denmark A/S, Henning Larsen Architects A/S, COWI A/S, Enemærke & Petersen A/S, BUILD – Aalborg Universitet, Frederikshavn Boligforening, Himmerland Boligforening og Teknologisk Institut (projektleder).

 

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev