Blog -

15/04/2021

Bæredygtighed, kvalitet og effektivitet er nøgleord for gode renoveringer

Blogindlæg skrevet af: Martha Katrine Sørensen, Sektionsleder, Teknologisk Institut

 

Samfundspartnerskabet REBUS nærmer sig vejs ende. Siden 2016, har vi arbejdet med den gode renovering og vores afsæt har været at opnå 50 % energibesparelser, 30 % ressourcebesparelse og 20 % øget produktivitet. Et afsæt, der var baseret på identificerede samfundsudfordringer, med en udtalt klimaproblematik og hvor manglende produktivitet i byggeriet var en kendsgerning.

I dag står klimaudfordringerne om end endnu højere på dagsordenen end i 2016. Og selv i den højkonjunktur, der fortsat præger byggebranchen i 2021, har vi problemer med produktiviteten. Aktualiteten af samfundsudfordringerne er altså kun blevet endnu mere tydelige og langt mere presserende.

 

Glohedt renoveringsmarked kræver fokus på kvalitet

Vi læser i disse dage om et renoveringsmarked i vækst. Det er en god nyhed. For hvis vi vil klimaudfordringen til livs, er det afgørende, at vi tager fat i den enorme eksisterende bygningsmasse.
Med et glohedt marked er det heller ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi skal sætte gang i renoveringen, det er snarere et spørgsmål om at få mere kvalitet ind i renoveringerne. For det er essentielt, at vi bruger de fremtidige renoveringer til at få øget kvalitet ind i boligområderne. Og vi skal gøre det effektivt, så vi kan sætte hak ved både den miljømæssige, den økonomiske og den sociale bæredygtighed.

 

REBUS – Facaden (Foto: Agnete Schlichtkrull)

 

Almene boliger som fokusområde
I REBUS projektet har vi haft særligt fokus på almene etageboliger fra 1960-1980. Dette segment er spændende at arbejde med, da det rummer store muligheder. Imens den ensartede arkitektur har sine udfordringer, så rummer den også potentialer for et massivt løft af boligernes kvalitet og ikke mindst, en gennemgribende energiforbedring.

Selvom den almene sektor har været vores indsatsområde, så er perspektivet for løsningerne langt bredere. For løsningerne kan bredes ud til andre segmenter og særligt facadeløsningen har ligeledes et internationalt perspektiv.

 

Opskriften på grønnere, sundere og mere effektive renoveringer
Men hvordan griber vi det så an? I REBUS valgte vi at angribe en række udfordringer – en fragmenteret værdikæde, uklare baselines, usikkerhed omkring renoveringsmål, ineffektiv organisering, mangel på industrialiserede procedurer og teknologier, mangel på viden om styring af innovative processer og risiko relateret til lovgivning – for at skubbe en forandring i gang.

Med det udgangspunkt, var vores strategi til at opnå målsætningen at håndtere de mange udfordringer enkeltvis og samtidig udvikle et marked for dyb renovering – altså renovering, der inkluderer funktionalitetstilpasning, indeklima, energioptimering samt reduktion af ressourcer og omkostninger.

Da vi ved, at efterisolering af klimaskærmen er et af de tiltag, der for alvor reducerer bygningernes energibehov, men også ofte bliver fravalgt fordi det bliver anset som både svært og dyrt, valgte vi at fokusere på at udvikle et attraktivt produkt og en effektiv proces. Eller med andre ord – vi valgte at stimulere efterspørgslen efter facaderenoveringer ved at præsentere en løsning, som gør facaderenovering både nemmere og langt mere effektivt. REBUS- facaden var skabt.

Fra vores arbejde i REBUS ved vi, at nytænkning og en industrialisering af processerne er en afgørende forudsætning for at nå vores indledende målsætning om 30 % reduktion i ressourceforbrug. Hvis vi skal lykkes med at indfri potentialet for industrialisering fuldt ud, så er det afgørende at renoveringsprojektet i langt højere grad end det sker i dag, bliver baseret på eksisterende løsninger og produkter, og ikke som det sker i dag – at hvert projekt bliver betragtet som værende unikt med tilhørende unikke løsninger. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal gå på kompromis med æstetik og design af løsningerne – og det gør vi heller ikke i REBUS-løsningerne.

Et andet indsatsområde i REBUS har været at sætte retningen for nye samarbejdsformer, hvor aktørerne formår at udnytte de synergier, der ligger i gentagelser på tværs af projekter. Gennem vores arbejde ved vi nemlig, at produktivitetsforbedringen ikke bliver opnået gennem kvantitative effektivitetsmål. Vi har især haft fokus på to strategier; systemleverancer, typisk med producenten i spidsen og strategiske partnerskaber, typisk med entreprenøren i spidsen.

Der er ingen tvivl om, at optimering af renoveringsprocesserne er vejen frem. Men samtidig skal vi selvfølgelig have øget fokus på indeklima og totalværdi, da disse vigtige aspekter også er essentielle i den bæredygtige renovering, både i forhold til at understøtte og bidrage til beslutningsgrundlaget og –processerne og i forhold til at skabe værdi som en del af den økonomiske og sociale bæredygtighed.

 

Løsningerne skal ud at arbejde
Her, i afslutningen af det samfundspartnerskab, som har fyldt meget i mit arbejdsliv de seneste 5 år, er vi nået til en milepæl. For det er nu, at de løsninger vi har udviklet i REBUS, skal gøre en forskel. Det er nu de skal bringes i spil og bidrage til fremtidens bæredygtige renoveringer. Til effektive samarbejder. Til indeklima og totalværdi. Og ikke mindst – til, at vi i vores renoveringer sætter produkt før projekt og skaber en effektiv byggeproces og et slutresultat med fokus på kvalitet – hele vejen rundt!

Jeg er sikker på, at jeg taler på vegne af hele partnerkredsen når jeg siger, at vi glæder os til at se løsningerne komme ud at arbejde.
Hvis du har fået lyst til at vide mere om REBUS-løsningerne – og høre hvordan vi har nået de opstillede mål, så kan du stadig nå at tilmelde dig vores virtuelle RENOVERINGSBRAG, som vi holder den 20. april. I skrivende stund er der allerede mere end 270 tilmeldinger, men der er også plads til dig, og det er endda gratis at deltage.

Se programmet og tilmeld dig her

 

OM REBUS
REBUS er et samfundspartnerskab, der samler alle led fra byggeriets værdikæde for at fremme bæredygtige renoveringer til gavn for brugere, industrien, miljøet og samfundsøkonomien. REBUS er en sammenskrivning af ordene Renovating Buildings Sustainably. Med partnerskabet har vi sat os for at finde nye løsninger på de udfordringer, som præger renoveringsområdet i dag. Gennem en række fokusområder og afprøvning i fuldskala, udvikler vi metoder og værktøjer til renovering, der gavner miljøet, beskæftigelsen, indeklimaet og innovationskraften i byggeriet.

Partnerskabet består af Danmarks Tekniske Universitet, Saint-Gobain Denmark A/S, Henning Larsen Architects A/S, COWI A/S, Enemærke & Petersen A/S, BUILD – Aalborg Universitet, Frederikshavn Boligforening, Himmerland Boligforening og Teknologisk Institut (projektleder).

 

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev