Nyhed -

11/12/2020

Bæredygtighedsstrategi bør følges op af klarere målsætninger

Regeringen fremlagde i denne uge sit udspil til strategi for bæredygtigt byggeri, der skal forhandles med Folketingets øvrige partier. Fra flere sider er regeringens udspil blevet kaldt uambitiøst. Fx har det lange udsigter med konkrete krav, der begrænser CO2-udledningen ved nybyggeri. Bygherreforeningen mener, at det er vigtigt med klare politiske ambitioner hvis vi skal sætte turbo på den bæredygtige omstilling, fortæller direktør Henrik L. Bang

”Vi hilser generelt strategien velkommen og ser mange gode takter i de foreslåede indsatser, men vi savner flere klare mål for, hvor strategien skal føre byggeriet hen og hvornår. Byggeriet er klar til at diskutere initiativer og målsætninger for, hvordan vi når i mål med 70% reduktionen på CO2-udledningerne i 2030, og mange bygherrer er allerede godt i gang med at implementere FN’s verdensmål fx ud fra principperne beskrevet i Bygherremanifestet.”

Regeringen lægger op til at kravet om grænseværdier for CO2-effekter først skal træde i kraft i 2027, mens byggeriet efterspørger en større ambition og tidligere indfasning af et brugbart grundlag. Sker der først udbud efter grænseværdier i 2027, vil effekten i form af CO2-reduktion komme meget sent i forhold til 2030, spår direktøren.

”Bygherrer skal kunne planlægge og foretage kloge, langsigtede investeringer, og har derfor brug for en klar retning for den bæredygtige omstilling. Det byggeri, der skabes i dag, tegner i høj grad vores samfund de næste 50-80 år, og der er derfor behov for en klar rammesætning af, hvordan vi modarbejder de negative effekter af byggeri i form af ressourcetræk, klima- og miljøaftryk,” udtaler direktøren for Bygherreforeningen.

Mere totaløkonomi

Han ser en videreudvikling af LCA og LCC-værktøjerne som et naturligt led i strategien, men finder det samtidigt nødvendigt at denne udvikling bliver fulgt op af bedre rammer for en effektiv samtænkning af anlægs- og driftsbudgetter i det offentlige og det almene. Det betyder i praksis, at det økonomisk mest fordelagtige skal kunne vælges ud fra totaløkonomiske og dermed langsigtede betragtninger, og ikke kun ud fra en kortsigtet anlægsøkonomi.

”Vi ser strategiens fokus på bæredygtige materialer og deres deklarering som et vigtigt skridt i den rigtige retning, og hilser derfor de tre foreslåede indsatser velkomne, idet vi samtidigt efterlyser en klarere kobling til den cirkulære økonomi og dermed til, hvordan vi i fremtiden skal anvende og indbygge vores sekundære ressourcer. Vi opfordrer derfor til et bedre samspil mellem bæredygtighedsstrategien for byggeriet og strategien for den cirkulære økonomi fra Miljøministeriet,” siger Henrik L. Bang.

Mere helhedsorientering

Det helhedsorienterede fokus ved renoveringer ser han som en yderst vigtig ambition. Branchen skal sikre, at den udnytter den eksisterende bygningsmasse og de indbyggede ressourcer heri bedst muligt, og Bygherreforeningen opfordrer derfor også til, at der i det videre arbejde med strategien kommer fokus på ejendoms- og porteføljestrategier i bygherreorganisationerne, ikke mindst i det offentlige.

”Der er allerede en række initiativer i gang som fx kommunernes arbejde med såkaldte kloge kvadratmeter, men indsatsen kan intensiveres yderligere med fokus på ressourcer og investeringsstrategier. En nyligt offentliggjort rapport, udarbejdet af Rambøll, viser store CO2-og totaløkonomiske besparelser ved at renovere frem for at rive ned og bygge nyt, når det ikke er strengt nødvendigt.”

Mere digitalisering

Og endelig peger direktøren for Bygherreforeningen på gevinsterne ved en højere grad af digitalisering, som ikke kun bør gælde for den almene sektor. En taskforce etableret af Bygherreforeningen med topledere fra byg- og driftsherrer peger på en række fordele ved datadrevet samarbejde og byggeproces, hvor det er muligt at måle progression og resultater op mod målsætningerne om bæredygtighed. En øget digitalisering kan give en række effektiviseringsgevinster, reducere spil, højne kvaliteten og være en stærk driver i den omstilling til et fremtidigt, bæredygtigt marked, som vi som byggeri og anlæg står overfor.

Læs hele Rambølls rapport om analyse af Co2-udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 28
  februar
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Brug Drift Byg 2024

  I 2024 samler Bygherreforeningen og Dansk Facilities Management igen branchen til en spændende dag med fokus på den vigtige brobygning mellem drift og byggeri. Vær med, når vi sammen ser…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København & Online

  Uddannelsesforløb: Byggeriets aftaler

  Vi har samlet et uddannelsesforløb til dig, der vil have grundigt kendskab til byggeriets aftaler. Forløbet består af en række kurser, som Bygherreforeningen anbefaler bygherrer, der arbejder med aftaler i…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev