Benspænd for innovation på facaden - Bygherreforeningen

Blog -

06/03/2017

Benspænd for innovation på facaden

Blogindlæg skrevet af: Signe Kongebro, Partner og leder af bæredygtighedsafdelingen, Henning Larsen Architects

 

Mock-up’er af facadeløsninger fra Københavns Klimakarré, der bruger ekstra vægdybde til at skabe nye funktioner som franske altaner og karnapper. Foto: Henning Larsen Architects

I dag betragtes 25 cm efterisolering udvendigt ikke som en udvidelse af etagearealet i Bygningsreglementet. Isolerer man ud over den 25 cm, øges det bebyggede areal. Med andre ord skal man ikke betale ekstra skat for at efterisolere sin bolig, hvis man holder sig under grænsen. Men de 25 cm begrænser også potentialet for at arbejde med innovation i facaden. Facaderenovering handler nemlig ikke kun om at efter at pakke vores bygninger ind i mineraluld. Hvis man fx kunne lægge 100 cm til, vil facaden kunne bruges som innovationsagent til nye funktioner, ny teknik og nye klimaløsninger.

De 25 cm yderisolering er som afsæt ikke en dårlig idé. Det tillader, at man kan efterisolere uden at skulle tilkøbe byggeret og tilskynder til at efterisolere udvendigt. Det er byggeteknisk set der mest forsvarlige. Overskrider man de 25 cm skal man imidlertid omregne sin BBR og samtidig omregne bebyggelsesprocenten, hvilket hurtigt kan blive en kompliceret affære, hvis man bor i byen. Byggereglementet tager godt og grundigt lysten fra enhver, der vil udfordre, hvad en facaderenovering kan.

Det er ellers god grund til at gentænke eksisterende facader. I stedet for at kun at fokusere på isoleringsevne, kunne facaden løfte innovationen i byggeriet. Hvis vi gav facaden bedre funktionalitet, med franske altaner, regnvandsopsamling eller energiproduktion, og direkte adgang gennem integrerede teknikskakter til ventilation, regnvand, fibernet etc. i facaden, så ville man kunne fremtidssikre beboernes behov og undgå at plastre bygningerne til med kabler og rør. En anden mulighed er dobbeltfacadeløsninger, hvor man giver bygningen en ny klimaskærm og udnytter mellemrummet til at skabe en klimabuffer.

Mange af løsningerne ville potentielt også skabe et incitamentet til at fremskynde vedligehold, da brugerne vil få betydelige fordele – uanset om de er ejere, andelshavere eller lejere. Integreres isoleringsevne, indeklima, fremtidssikret teknik og funktionel merværdi i nye facadeløsninger, forlænger vi bygningernes levetid. Konstruerer vi samtidig fleksible og demonterbare facadeløsninger, kan vi tage højde for fremtidige forhold, som vi ikke kender endnu.

Vi skal udfordre de nuværende begrænsninger i Bygningsreglementet og sætte flere af renoveringens potentialer fri med det formål at fremme byggeriet, arkitekturen og i sidste ende samfundet.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev