Beslutningsskabelon

Hent skabelon for notering af overvejelser i forbindelse med dit skolebyggeri, og notér, hvordan I forholder jer til de forskellige overvejelser, som dialogkortene lægger op til.