Bestyrelsesformand

Rolf Andersson, 61 år.

Byggedirektør i KAB.

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: Cand. Arch.

Ansættelsessteder

Byggedirektør – KAB

Byggechef – KAB

Byggechef – Boligkontoret Danmark

Gruppeleder – AKB

Projektleder – AKB

Tillidshverv

Formand – udviklingsforeningen AlmenNet

Næstformand – Fonden for Billige Boliger

Medlem af bestyrelsen – KAB Fonden

Medlem – Danske Banks Storkunderåd

Formand – Bygherreforeningen

Motivation og mærkesager

I hele min arbejdskarriere har jeg arbejdet med bygherreopgaven i den almene boligsektor. Mange af de væsentligste udfordringer i den forbindelse, har jeg kunnet se ikke kunne løses i den bilaterale dialog mellem den enkelte bygherre og dennes samarbejdspartnere. Det er strukturelt baserede forhold, der skal finde deres løsning i en fælles adressering med alle institutionelle bygherrer.

Vi står overfor velorganiserede modparter i Dansk Byggeri og rådgiverorganisationerne. En stærk bygherreorganisering er den eneste vej til at sikre, at bygherrens synspunkter og perspektiver kommer tilstrækkeligt tydeligt frem.

Derfor har jeg i mere end 10 år nu været aktiv i bygherreforeningen, for at give mit bidrag til at styrke og udvikle en stærk stemme for bygherrerne. En stemme der får sin styrke gennem den bredt funderede opbakning til foreningen blandt private, almene, og offentlige bygherrer og fordi foreningen altid udtaler sig med baggrund i fagligt velfunderede analyser.

bestyrelsesformand
Rolf Andersson

Indvalgt i bestyrelsen: 2014

Senest genvalgt: 2019