Bestyrelsesformand

Rolf Andersson, 1959.

Byggedirektør i KAB.

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: Cand. Arch.

Ansættelsessteder

Byggedirektør – KAB

Byggechef – KAB

Byggechef – Boligkontoret Danmark

Gruppeleder – AKB

Projektleder – AKB

Tillidshverv

Formand – udviklingsforeningen AlmenNet

Næstformand – Fonden for Billige Boliger

Medlem af bestyrelsen – KAB Fonden

Medlem – Danske Banks Storkunderåd

Formand – Bygherreforeningen

Motivation og mærkesager

Rolf Andersson har i hele sin karriere arbejdet med bygherreopgaven i den almene boligsektor. Mange af de væsentligste udfordringer i den forbindelse, har han ikke kunne se løst i den bilaterale dialog mellem den enkelte bygherre og dennes samarbejdspartnere. Det er strukturelt baserede forhold, der skal finde deres løsning i en fælles adressering med alle institutionelle bygherrer.

Rolf mener at vi står overfor velorganiserede modparter i Dansk Byggeri og rådgiverorganisationerne. Derfor er en stærk bygherreorganisering den eneste vej til at sikre, at bygherrens synspunkter og perspektiver kommer tilstrækkeligt tydeligt frem.

Derfor har Rolf i mere end 10 år været aktiv i bygherreforeningen, for at give et bidrag til at styrke og udvikle en stærk stemme for bygherrerne. En stemme der får sin styrke gennem den bredt funderede opbakning til foreningen blandt private, almene, og offentlige bygherrer og fordi foreningen altid udtaler sig med baggrund i fagligt velfunderede analyser.

bestyrelsesformand
Rolf Andersson

Indvalgt i bestyrelsen: 2006

Senest genvalgt: 2019