Bestyrelsesmedlem

Connie Barfod, 51 år.
Projektdirektør på Herlev Hospital, Region H.

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: Cand. Oecon.

Ansættelsessteder

Projektdirektør – Herlev Hospital, Region Hovedstaden

Vicedirektør – Universitets- og bygningsstyrelsen (fra 2011 Bygningsstyrelsen)

Kontorchef – Statens Forsknings- og uddannelsesbygninger

Fuldmægtig/specialkonsulent – Undervisnings-/Forskningsministeriet

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem – Bygherreforeningen

Motivation og mærkesager

At være bygherre forpligter. Bygningerne er tænkt til at skulle leve i mange år. Det er derfor vigtigt, at de er tænkt ind i det omkringliggende miljø, men også at de understøtter brugernes aktuelle og fremtidige behov.

Dertil kommer, at byggeriet i DK er omfattet af en række rammebetingelse, fx bygningsreglementet, planloven, foruden de lokale anvisninger udstukket af politikere eller ejere. Det er i dette krydsfelt den professionelle bygherre skal agere som en klog indkøber.

Bygherreforeningen er en forening, hvor man arbejder med alt dette. Det gælder både som et sted hvor man kan møde ligesindede, efteruddanne sig, men ikke mindst som en vigtig meningsdanner med input til debatten på et fagligt højt niveau.

Med min erfaring fra både uddannelses- og sygehussektoren vil jeg rigtig gerne være med til at bidrage til at vi har en aktiv Bygherreforening, som kan hjælpe den enkelte bygherre i en hverdag med mange interessenter og forskellige rammebetingelser.

besytrelsesmedlem
Connie Barfod

Indvalgt i bestyrelsen: 2014

Senest genvalgt: 2019