Bestyrelsesmedlem

Connie Barfod, 1969.

Projektdirektør på Herlev Hospital, Region H.

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: Cand. Oecon.

Ansættelsessteder

Projektdirektør – Herlev Hospital, Region Hovedstaden

Vicedirektør – Universitets- og bygningsstyrelsen (fra 2011 Bygningsstyrelsen)

Kontorchef – Statens Forsknings- og uddannelsesbygninger

Fuldmægtig/specialkonsulent – Undervisnings-/Forskningsministeriet

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem – Bygherreforeningen

Motivation og mærkesager

At være bygherre forpligter. Bygningerne er tænkt til at skulle leve i mange år. Det er derfor vigtigt for Connie Barfod, at de er tænkt ind i det omkringliggende miljø, men også at de understøtter brugernes aktuelle og fremtidige behov.

Dertil kommer, at byggeriet i Danmark er omfattet af en række rammebetingelse, f.eks. bygningsreglementet, planloven, foruden de lokale anvisninger udstukket af politikere eller ejere. Det er i dette krydsfelt den professionelle bygherre skal agere som en klog indkøber.

For Connie er Bygherreforeningen er en forening, hvor der arbejdes med alt dette. Foreningen skal fungere både som et sted hvor man kan møde ligesindede, efteruddanne sig, og ikke mindst som en vigtig meningsdanner med input til debatten på et fagligt højt niveau.

Med sin erfaring fra både uddannelses- og sygehussektoren er Connie med til at bidrage til at Bygherreforeningen er aktiv og kan hjælpe den enkelte bygherre i en hverdag med mange interessenter og forskellige rammebetingelser.

besytrelsesmedlem
Connie Barfod

Indvalgt i bestyrelsen: 2014

Senest genvalgt: 2019