Bestyrelsesmedlem

Erik Stoklund Larsen, 57 år.
Anlægsdirektør, Vejdirektorartet.

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: Civilingeniør (B), Ph.D.

Ansættelsessteder

Vejdirektoratet – Anlægsdirektør

Vejdirektoratet – Projektdirektør

Vejdirektorartet – Områdechef

COWI – projektchef

Vejdirektoratet – Broingeniør, projektleder

Statens Byggeforskningsinstitut – Projektleder

Tillidshverv

Medlem – censorkorpset på DTU

Bestyrelsesmedlem – Bygherreforeningen

Motivation og mærkesager

Med min erfaring fra anlæg og vedligeholdelse af anlægskonstruktioner vil jeg kunne bidrag til Bygherreforeningens arbejde herunder erfaringer der spænder fra rene tekniske til udbud, kontrahering og styring af store og komplicerede kontrakter (fag-, hoved-, stor- og totalentrepriser).

I de sidste godt to år har jeg ligeledes indhøstet erfaringer fra husbyggeri i forbindelse med opførelsen af store komplicerede forskningsfaciliteter for hhv. KU, SDU og AAU.

Er mangeårig formand for Vejreglernes udvalg vedr. udbud- og anlægsforskrifterne AAB og SAB for betonbroer VRG Bygværker og har over flere omgange deltaget i standardiseringsarbejde som kan komme foreningen til gavn.

Ligeledes kan jeg bidrage til foreningens arbejde med erfaringer fra udlandet, da jeg har arbejdet i udlandet gennem flere perioder, her kan nævnes længerevarende ophold i Kina, Indien, Tyskland, Bulgarien, Iran, Uruguai og Singapore samt kortere ophold i en række andre lande bl.a. i Mellem- og Fjernøsten.

Endelig vil mine erfaringer fra arbejdet i regeringens klimapartnerskaber kunne bidrage til foreningens arbejde.

besytrelsesmedlem
Erik Stoklund Larsen

Indvalgt i bestyrelsen: 2019

Senest genvalgt: 2020