Bestyrelsesmedlem

Gitte Elefsen, 1966.

Centerchef, Furesø Kommune

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: Cand. jur. og HD 1. del

Ansættelsessteder

Centerchef – Furesø Kommune

First Vice President – Danske Bank A/S

Real Estate Director – Novo Nordisk A/S

Chefkonsulent – Slots- og Ejendomsstyrelsen

Jurist – Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem – Bygherreforeningen

Motivation og mærkesager

Allerede siden hendes tid som nyansat jurist i Voldgiftsnævnet i 1995 har Gitte Elefsen haft fokus på at vie hendes arbejdsliv til bygherren. Derfor har hendes arbejdsliv lige siden favnet både private og offentlige bygherreorganisationer, kulturer, processer og mål, samt relaterede drifts- og udviklingsopgaver.

Gitte står på en kombination af en mangeårig ledelseserfaring, med en basis indenfor de bygge- og ejendomsretlige discipliner.

Det hun brænder for er, at bygherrerfaget handler om mennesker:

  • fordi de skaber rammen om mennesker og menneskelig produktivitet
  • fordi byggeprocessernes kompleksitet kræver en stor menneskelig kapital at styre
  • fordi bygherre og ejendomsejer har en stor aktie i bæredygtighedsdagsordenen
  • fordi de med husene er med til at skabe bymiljøer
  • fordi der oftest er politik i byggeprojekterne

Og sidst men ikke mindst, handler bygherrerfaget for Gitte også om økonomi, da der forvaltes store budgetter og kapitalværdier, som kan påvirke en organisations økonomi i væsentlig grad. Skaleret til samfundsplan påvirker byggeriet hele den danske økonomi. Dette ansvar forpligter. Derfor mener hun, at vi i Bygherreforeningen sammen skal arbejde for at påvirke branchen som helhed, og samtidig hjælpe og understøtte hinanden.

besytrelsesmedlem
Gitte Elefsen

Indvalgt i bestyrelsen: 2010

Senest genvalgt: 2020