Bestyrelsesmedlem

Gitte Elefsen, 53 år.
Centerchef, Furesø Kommune

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: Cand. jur. og HD 1. del

Ansættelsessteder

Centerchef – Furesø Kommune

First Vice President – Danske Bank A/S

Real Estate Director – Novo Nordisk A/S

Chefkonsulent – Slots- og Ejendomsstyrelsen

Jurist – Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem – Bygherreforeningen

Motivation og mærkesager

”Jeg vil vie mit arbejdsliv til bygherren”; tænkte jeg i 1995, som nyansat jurist i Voldgiftsnævnet.

Og det har jeg gjort lige siden. Mit arbejdsliv favner derfor både private og offentlige bygherreorganisationer, kulturer, processer og mål, samt relaterede drifts- og udviklingsopgaver.

Jeg står på en kombination af en mangeårig ledelseserfaring, med en basis indenfor de bygge- og ejendomsretlige discipliner.

Det jeg brænder for er, at bygherreri handler om mennesker:

  • fordi vi skaber rammen om mennesker og menneskelig produktivitet
  • fordi byggeprocessernes kompleksitet kræver en stor menneskelig kapital at styre
  • fordi vi som bygherre og ejendomsejer har en stor aktie i bæredygtighedsdagsordenen
  • fordi vi med husene er med til at skabe bymiljøer
  • fordi der oftest er politik i byggeprojekterne

Og sidst men ikke mindst, handler bygherreri også om økonomi, da vi forvalter store budgetter og kapitalværdier, som kan påvirke en organisations økonomi i væsentlig grad. Skaleret til samfundsplan påvirker byggeriet hele den danske økonomi. Dette ansvar forpligter. Sammen kan vi i Bygherreforeningen arbejde for at påvirke branchen som helhed, og samtidig hjælpe og understøtte hinanden.

besytrelsesmedlem
Gitte Elefsen

Indvalgt i bestyrelsen: 2010

Senest genvalgt: 2020