Bestyrelsesmedlem

Kasper Jacoby, 49 år.

Byggechef i Folketinget

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: Cand. scient. pol.

Ansættelsessteder

Chef – Folketingets Byggesekretariat

Koncern projektdirektør – Region Hovedstaden, Koncern Byggestyring

Projekt- og bygherrechef – Københavns Ejendomme

Projektleder – Slots- og Ejendomsstyrelsen

Privat sektor specialist – FNs udviklingsprogram, Harare, Zimbabwe

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem – Bygherreforeningen

Motivation og mærkesager

Kasper Jacoby arbejder for at Bygherreforeningen skal være en forening for medlemmerne, hvor der fortsat skal engageres og uddannes blandt medlemmernes medarbejdere, så vi bliver både mere bevidste om og bedre til at udmønte vores rolle som bygherrer. Han mener at kursusvirksomheden skal være en krumtap i foreningsarbejdet, som fortsat skal udvikles på.

Kasper oplever store forandringer i samfundet og i byggesektoren. Han er en varm fortaler for, at foreningen fortsat integrerer FNs verdensmål og fastholder et fokus på bæredygtighed i byggeriet. Han mener at det vil komme som krav og forventninger til alle parter i byggeriet, og at vi derfor står os bedst i at komme godt og målrettet med fra start.

Ifølge Kasper udgøres rygraden i foreningens arbejde af de faglige udvalg. Her lægger kompetente frivillige medarbejdere fra medlemsorganisationerne kræfter i at øge viden og styrke kvaliteten af foreningens mange indsatser rettet mod det politiske niveau, byggeriets parter og medlemmerne. Han ser gerne at rammerne for udvalgenes arbejde fortsat prioriteres, så der vedbliver med at være interesse for at bidrage her.

besytrelsesmedlem
Kasper Jacoby

Indvalgt i bestyrelsen: 2009

Senest genvalgt: 2020