Bestyrelsesmedlem

Kasper Jacoby, 49 år.
Byggechef i Folketinget

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: Cand. scient. pol.

Ansættelsessteder

Chef – Folketingets Byggesekretariat

Koncern projektdirektør – Region Hovedstaden, Koncern Byggestyring

Projekt- og bygherrechef – Københavns Ejendomme

Projektleder – Slots- og Ejendomsstyrelsen

Privat sektor specialist – FNs udviklingsprogram, Harare, Zimbabwe

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem – Bygherreforeningen

Motivation og mærkesager

Bygherreforeningen er i den grad en forening for medlemmerne, og det er en styrke, vi skal holde fast i. Der skal fortsat engageres og uddannes blandt medlemmernes medarbejdere, og på den vis bliver vi både mere bevidste om og bedre til at udmønte vores rolle som bygherrer. Kursusvirksomheden er en krumtap i foreningsarbejdet, som vi skal fortsat skal udvikle på.

Vi oplever store forandringer i samfundet, det gælder også i byggesektoren. Jeg er en varm fortaler for, at foreningen fortsat integrerer FNs verdensmål og fastholder et fokus på bæredygtighed i byggeriet. Det vil komme som krav og forventninger til alle parter i byggeriet, og vi står os bedst i at komme godt og målrettet med fra start.

Rygraden i foreningens arbejde udgøres af de faglige udvalg. Her lægger kompetente frivillige medarbejdere fra medlemsorganisationerne kræfter i at øge vores viden og styrke kvaliteten af foreningens mange indsatser rettet mod det politiske niveau, byggeriets parter og medlemmerne. Jeg ser gerne at rammerne for udvalgenes arbejde fortsat prioriteres, så der vedbliver med at være interesse for at bidrage her.

besytrelsesmedlem
Kasper Jacoby

Indvalgt i bestyrelsen: 2009

Senest genvalgt: 2020