Bestyrelsesmedlem

Ole Kristian Bottheim, 56 år.
Adm. direktør i OKB Management.

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: Master of Science, civilingeniør byg.

Ansættelsessteder

Ejer og adm. direktør – OKB Management

Adm. direktør – Cubic Group

Projektchef/afd. chef – Skanska , NCC

Projektchef/byggedirektør – Calum A/S, Sjælsøgruppen, KLP

Bygherrechef – DTU Campus Service

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem – Bygherreforeningen

Motivation og mærkesager

Jeg kan bidrage med en bred erfaring og forståelse af byggebranchens kompleksitet og den kontinuerlige forandring der kræves for at etablere den mest værdiskabende byggeproces. Jeg ser Bygherreforeningen som en eminent platform, hvor bygherrens behov og ønsker kan adresseres overfor branchen samt beslutningstagere. En af branchens største udfordringer er alt for mange konfliktfyldte samarbejdsrelationer. Jeg vil arbejde for at Bygherreforeningen udvikler nye samarbejdsprocesser der sikrer dynamiske og udviklende samarbejdsklimaer i branchen. Både de faglige og de menneskelige kompetencer for ledelse skal styrkes.

Jeg vil bruge min iværksætterånd og evne til utraditionelle løsninger til at løfte Bygherreforeningens gennemslagskraft i branchen. Gennem synliggørelse og branding af denne øges også de private bygherrers interesse for medlemskab. Derudover brænder jeg for at være en del af

Bygherreforeningens dynamiske netværk og fora, hvor vi deler og inspirerer med hinanden.

besytrelsesmedlem
Ole Kristian Bottheim

Indvalgt i bestyrelsen: 2017

Senest genvalgt: 2019