Bestyrelsesmedlem

Peter Munk, 48 år.
Bygningschef, Aalborg Kommune, AaK Bygninger

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: Professionsbachelor (Maskinmester), efteruddannelse: Energiledelseskonsulent, Projektleder, Diplomleder i offentlig ledelse, bygherrekompetencer, Facility management, Bæredygtighedsledelse

Ansættelsessteder

Aalborg Kommune – Bygningschef

Frederikshavn Kommune – Ejendomscenterchef

Frederikshavn Kommune – Afdelingsleder for strategi og arealudvikling

Frederikshavn Kommune – Maskinmester

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem – KTC (Kommunal Teknisk Chefforening)

Bestyrelsesmedlem – Bygherreforeningen

Byggefaglig sparingspartner – KL

Medlem – Ejendoms Porteføljeudvalget, Bygherreforeningen

Motivation og mærkesager

“Min ambition er at skabe bedre og mere bæredygtige offentlige bygninger gennem værdiskabende samarbejde og professionalisering.”

Den kommunale bygherre skal være stadigt mere aktiv gennem byggeriets processer for at fremme værdiskabelsen. Han skal inddrages tidligere i den interne proces i kommunen og så skal han vælge sine rådgivere med større omhu – og gerne i længerevarende partnerskaber.

Bygherreforeningen har netop til formål at understøtte den professionelle bygherre og jeg motiveres meget i bestyrelsesarbejdet ikke kun for mit eget daglige virke, men også muligheden for at drøfte og udvikle best practice ude i Kommunerne.

besytrelsesmedlem
Peter Munk

Indvalgt i bestyrelsen: 2013

Senest genvalgt: 2019