Byggeaffaldet er en guldgrube – men vi udnytter den ikke - Bygherreforeningen

Blog -

14/06/2016

Byggeaffaldet er en guldgrube – men vi udnytter den ikke

Blogindlægk skrevet af: centerleder Anke Oberender, VHGB (Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald)

 

Infografik_affaldsstatistik_logoerDet er ikke en effektiv måde at bruge byggeaffaldet på. Den indlejrede værdi i de kasserede materialer går tabt, og der er stadig et meget stort forbrug af virgine materialer til at producere nye byggematerialer. Hvis vi i højere grad kan rykke håndteringen af byggeaffaldet opad i affaldshierakiet og blive i stand til at genbruge byggeaffaldet eller benytte det til at producere nye materialer, vil vi opnå langt større samfunds- og miljømæssige gevinster. Desuden er der gode forretningsmæssige muligheder i at udnytte affaldet bedre.

Der ligger faktisk en guldgrube af ressourcer i affaldet, og det skal udnyttes. Vi vil i Danmark herved bedre kunne opnå bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi i byggebranchen – og vil kunne lægge os i front i EU i forhold til at udnytte ressourcerne i byggeaffaldet.

Visionen bør være, at der i stedet for 84 procent materialenyttiggørelse bliver 84 procent genbrug af byggeaffald i Danmark. Men hvordan kommer vi dertil? Der skal ske fem nødvendige ændringer, som VHGB vil bidrage til kommer til at ske:

1. Producér mindre affald
Der skal produceres mindre affald – og det gør man ved at undgå spild i byggeriet, rive mindre ned og renovere mere. For nylig konkluderede SBi i en ny analyse, at renovering ud fra en livscyklusbetragtning kan belaste miljøet mindre end nybyggeri. De fandt, at miljøpåvirkningen fra byggematerialerne er mellem en og to femtedele mindre i renoverede bygninger sammenlignet med nybyggerier. SBI påpeger, at det er især de nye materialer, som koster i miljøregnskabet, da der skal mange ressourcer til, når råstofferne skal udvindes, og materialerne skal fremstilles, transporteres og monteres. VHGB vil medvirke til at udbrede budskabet om, at renovering kan overtrumfe nybyggeri på miljøparameteren, specielt når man tænker genbrug med ind.

2. Forlæng levetiden af byggematerialerne
I forbindelse med renovering skal man søge at forlænge levetiden af byggematerialerne for dermed at forebygge affald. Løsningen kan være alt fra rengøring over reparation til genbrug af materialer. Og selvfølgelig skal man sikre, at der ikke er miljø- og sundhedsskadelige stoffer – og hvis der er, så få dem fjernet. Ved renovering skal bygherren få vurderet ressourcepotentialet af materialerne – kan materialer, som skal skiftes ud, blive bygget ind et andet sted? Vurdering af ressourcepotentialet fører ofte til uklarheder om ansvar og risiko for de involverede parter, om lovgivning samt holdbarheden og renheden af materialerne. At skabe øget klarhed er derfor et af indsatsområderne for VHGB.

3. Sortér byggeaffaldet bedre
En bedre sortering vil gøre det muligt at bruge ressourcerne i byggeaffaldet mere effektivt og målrettet. En af udfordringerne i dag er, at reglerne for, hvornår bygge- og anlægsaffald kan anses for at være sorteret og uforurenet,opfattes som uklare. For selvom lovgivningen siger, at uforurenet bygge- og anlægsaffald skal være fri for fx imprægneret træ, PCB-fugemasse, rester af maling m.m., oplever man i branchen, at materialerne som fx afleveres på genbrugspladser eller modtages på behandlingsanlæg alligevel ikke er fri for disse forureninger.

En anden udfordring ligger i reglerne for klassificering af affald. Reglerne er ret komplekse, og da det er kommunerne, som har ansvar for klassificeringen af affald, kan de variere fra kommune til kommune. Derfor er det en væsentlig opgave for VHGB i dialog med branchen og kommunerne at hjælpe med at gøre reglerne mere overskuelige.

4. Få bedre styr på de miljøfarlige stoffer
Forudsætningen for en bedre sortering er at have bedre styr på de miljøfarlige stoffer. Derfor vil VHGB øge videnniveauet om, i hvilke typer af byggematerialer og fra hvilke perioder, der findes miljøfarlige stoffer. Det er også et område, vi tager fat på – bl.a. vil VHGB udvikle et screeningsværktøj, som gør det lettere at identificere byggemateriale med miljøfarlige stoffer.

5. Få styr på reglerne
Der en række krav og regler, som byggebranchen skal forholde sig til på alle mulige områder. Det er et problem, at de bestemmelser om miljøfarlige stoffer i byggeaffald findes spredt i forskellige love, bekendtgørelser, vejledninger samt kommunale ordninger og praksis. Det gør det vanskeligt for aktørerne at få et klart overblik over deres ansvar og roller i forbindelse med en konkret ombygning, renovering eller nedrivning. VHGB vil indsamle denne viden og via vejledningerne, som er målrettet byggebranchens aktører, hjælpe dem med at skaffe sig et overblik og øge videnniveauet.

VHGB er sat i verden for at understøtte processen frem mod en mere miljørigtig og korrekt håndtering af byggeaffaldet. Vi indleder med en åbningskonference den 23. juni, hvor byggeaffaldet er til debat, og vi udvikler vejledninger og andre materialer til byggebranchen. I forhold til cirkulær økonomi planlægger vi p.t. også en studietur i sensommeren, hvor vi vil invitere alle interesserede til at besøge projekter, som har sat fokus på lokal genbrug af byggevarer. Du kan tilmelde dig til åbningskonference på vores webside.

 Du kan altid kontakte VHGB på tlf. 72 20 29 30 for at få vejledning og håndtering og genanvendelse af byggeaffaldet eller høre mere om arrangementerne.

VHGB_logo_horsiontalt[2]Om VHGB
Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald – VHGB – samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om håndtering og genanvendelse af byggeaffald.

Hos VHGB kan du som bygningsejer, entreprenør, håndværker, rådgiver eller kommune få gratis vejledning om miljøfarlige stoffer i bygge- og anlægsaffaldet og om mulighederne for genbrug og genanvendelse.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev