Byggebranchen samles om ambitiøs grøn omstilling - Bygherreforeningen

Nyhed -

08/04/2022

Byggebranchen samles om ambitiøs grøn omstilling

Byggeriet er en af de største udledere af CO2 og forbruger af ressourcer og er dermed vital for at sikre en grøn omstilling af Danmark. 24 forskellige organisationer i byggeriet samler sig nu i et strateginetværk på tværs af særinteresser og synspunkter for at kunne bidrage til at opfylde Folketingets ambitioner om et mere bæredygtigt byggeri.

Et folketingsflertal vedtog i marts 2021 en national strategi for bæredygtigt byggeri med i alt 21 forslag til initiativer – herunder etableringen af et Koordineringsudvalg. Udvalget skal agere bindeled mellem Regeringen, repræsenteret ved Bolig- og Planstyrelsen, og byggebranchens værdikæde, som skal føre strategien og initiativerne ud i livet.  

Netværksbaseret forandring og forankring

Ifølge vicedirektør i Bygherreforeningen Hanne Ullum mangler der dog det led i kæden, som sikrer samarbejde om og fælles retning for implementeringen. Derfor har foreningen, sammen med et bredt felt af byggeriets aktører, taget initiativ til Strateginetværket for bæredygtigt byggeri, som samler virksomheder, vidensinstitutioner og organisationer i byggebranchen om at tage ansvar for at føre strategien ud i livet.  

”Navnet taget i betragtning er det ikke så overraskende, at Koordineringsudvalget primært får til opgave at koordinere. Derfor ser vi i branchen et behov for et mere operationelt netværk i forhold til selve udviklingen og implementeringen af strategien. Vi har gode erfaringer fra tidligere netværksbaserede branchepartnerskaber som ”Renovering på Dagsordenen”, ”Netværk for Energirenovering” og ”Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg”, der alle har haft til formål at skabe bred forandring og forankring i branchen. Det er en tilsvarende rolle Strateginetværket for bæredygtigt byggeri skal udfylde”, udtaler vicedirektøren.  

Syv arbejdsgrupper skal udvikle viden og udpege indsatser

Hanne Ullum fortæller videre, at netværket primært skal udvikle, formidle og implementere initiativer, som understøtter intentionerne i strategien – med fokus på udvikling af nye praksisser på tværs af  værdikæden for at højne bæredygtighedsniveauet i bygge- og anlægsbranchen. Under netværket vil en række arbejdsgrupper behandle særlige emner relateret til den grønne omstilling af som fx udvikling af bygningsreglementet, videndeling, risikofordeling i en cirkulær økonomi og nye forretningsmodeller.  

Arbejdet med de forskellige problemstillinger foregår i syv tema- og arbejdsgrupper, som er sammensat af repræsentanter fra de deltagende organisationer og suppleret med udefrakommende fagpersoner. Grupperne skal gennem deres arbejde bidrage til at højne vidensniveauet i branchen, få identificeret alle væsentlige behov og muligheder i forhold til branchens grønne omstilling og, hvor der er særligt behov, udpege særlige indsatser, der skal gennemføres, for at omstillingen kan finde sted.

Branchen løfter det fælles ansvar

Det er en bred vifte af byggeriets organisationer, der deltager i Strateginetværket og de syv arbejdsgrupper, der er organiseret således: 

  1. Temagruppe A: Viden, formidling og kompetenceudvikling

Tovholder: Bygherreforeningen    

Kontaktperson: Graves Simonsen  

 

  1. Temagruppe B: Data, LCA og dokumentation   

Tovholder: BUILD    

Kontaktperson: Per Heiselberg  

 

  1. Temagruppe C: BR, byggesagsbehandling   

Tovholdere: Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen    

Kontaktpersoner: Kirstine Brøgger Jensen og Bent Outzen  

 

  1. Temagruppe D: Risikofordeling  

Tovholder(e): Bygherreforeningen og Dansk Erhverv    

Kontaktperson: Hanne Ullum og Jakob Lamm Zeuthen

 

  1. Temagruppe E: Forretningsmodeller   

Tovholder: Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA)   

Kontaktperson: Christina Schultz   

 

  1. Temagruppe G: Lokalplaner 

Tovholder(e): Arkitektforeningen    

Kontaktperson: Bent Outzen   

 

  1. Temagruppe F: Renovering, transformation, drift, porteføljestyring  

Tovholder(e): Konstruktørforeningen  

Kontaktperson: Kim Bendix Olesen  

Branchen skal samles om en grøn omstilling

Vicedirektør Hanne Ullum fortæller, at arbejdet i Strateginetværket og de syv tema- og arbejdsgrupper i sidste ende skal bidrage til at gøre den samlede branche klar til, at landets byggerier og anlæg bliver mere bæredygtige, og at så mange som muligt kommer med i udviklingen.  

”Der er allerede en lang række enkeltstående initiativer, som fokuserer på fx digitalisering eller gearing af små og mellemstore virksomheder, og der vil naturligt nok skulle ske en løbende koordinering. Men det særlige ved Strateginetværket er, at deltagernes engagement baserer sig på frivillighed, samarbejde og lyst til at bidrage med og dele viden om alt fra ændringer i rammebetingelser til konkrete metoder og en fælles forståelse for de aktuelle og kommende udfordringer, som byggesektoren står overfor”, slutter Hanne Ullum.  

Støtte fra Grundejernes Investeringsfond og Realdania

Strateginetværket for bæredygtigt byggeri bliver realiseret med støtte fra både Grundejernes Investeringsfond og Realdania. 

”I GI er vi optaget af at støtte op om den nationale strategi for bæredygtigt byggeri og særligt et initiativ som Strateginetværket, som vi ser som et godt forum for at udvikle og implementere de konkrete initiativer, der ligger i strategien. Den udvikling kommer ikke af sig selv”, siger Susanne Borenhoff, adm. direktør i Grundejernes Investeringsfond, og fortsætter: ” Og vi ser det som en naturlig forlængelse af de tidligere klimapartnerskaber, som også samlede branchen på tværs”. 

Programchef i Realdania, Lennie Clausen, fortæller, at bæredygtighed i byggeriet spiller en helt central rolle for Realdania. Derfor har foreningen valgt at give støtte til det nye netværk: 

”Vi vil rigtig gerne støtte initiativer, der løfter nye dagsordener gennem dialog og branchesamarbejde. Det har Strateginetværket et klart potentiale til. Ikke mindst fordi netværket har en ambition om at engagere branchen bredt og sætte en lang række forskellige fagligheder i spil. På den måde sikrer vi, at det hele ikke bare bliver ved snakken”. 

 

Fakta om projektet 

  • Strateginetværk for bæredygtigt byggeri er blevet til på initiativ fra Bygherreforeningen med bred opbakning fra brancheaktører, der deltager på frivillig basis.  
  • Der er p.t. 24 aktører* tilknyttet netværket, herunder brancheorganisationer, videns- og forskningsinstitutioner og NGO’er. Forventningen er, at det samlede netværk vil omfatte 30-35 deltagerorganisationer og engagere minimum 70-80 fagpersoner i tema- og arbejdsgrupper.  
  • Initiativet har ingen formel udløbsdato, men løber i første omgang frem til foråret 2024. 

Kontaktpersoner: Vicedirektør Hanne Ullum, hu@bygherreforeningen.dk, tlf. 5358 6674 eller projektchef Graves Simonsen, gks@bygherreforeningen.dk, tlf. 2030 2750. 

*) Strateginetværket består indtil videre af følgende aktører: Arkitektforeningen, BL – Danmarks Almene Boliger, Brancheforeningen Danske Byggecentre, BUILD – Aalborg Universitet, Bygherreforeningen, CONCITO, Danske Arkitektvirksomheder, DI – Byggeri, Dansk Erhverv, Forbrugerrådet TÆNK, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, Foreningen for Rådgivende Ingeniører, Green Building Council Denmark, Grundejernes Investeringsfond, Kommunernes Landsforening, Konstruktørforeningen, Landsbyggefonden, LOGIK & CO, Realdania, Rådet for Grøn Omstilling, Teknologisk Institut, Træinformation, TEKNIQ Arbejdsgiverne og VELTEK

Nyheden er skrevet af Andreas Holst-Olsen

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev