Nyhed -

02/10/2020

Byggeriet har rystet corona af sig

Nye tal fra Byggepipline.dk indikerer, at byggeriet har rystet første bølge af coronakrisen af sig. Summen af kommende store byggeprojekter på over 50 mio. kr. dykkede i foråret, men ligger med en stigning på 4 mia. kr. på samme niveau som inden nedlukningen af Danmark. Godt hjulpet på vej af flere offentlige byggeprojekter.

Det har været svært at gennemskue de økonomiske følgevirkninger af coronakrisen og påvirkningen på byggeinvesteringerne. Byggepipeline, som måler på summen af planlagte store investeringer, der skal igangsættes inden for det kommende år, viste først et fald i maj umiddelbart efter nedlukningen af Danmark. Men mens smittetallene i Danmark først gik ned og siden op, har antallet af byggeprojekter rettet sig. Pipelinen indeholder 559 planlagte projekter til en samlet værdi på knap 90,1 mia. kr., hvilket er på nogenlunde samme niveau som i januar inden nedlukningen af Danmark.

Det er fortsat de private bygherrer, der dominerer pipelinen med 71% af alle store byggeinvesteringer. Stigningen ses dog primært blandt regioner og kommuner, som hver stiger med 2%, hvilket tilsammen svarer til cirka 4 mia. kr. i alt. Godt hjulpet på vej af bl.a. et øget anlægsloft for kommunerne, der strækker sig ind i 2021.

Bygherreforeningens direktør, Henrik L. Bang, udtaler:

”Tallene svarer til de meldinger vi har hørt i branchen de seneste måneder. Udskudte projekter køres videre og vi kan se, at kommunerne har fået lov til at bruge lidt flere penge pga. et lempet anlægsloft. Selvom coronakrisen kan være kilde til stor bekymring, virker byggebranchen indtil videre relativt upåvirket og har fundet veje til at køre videre som normalt. Og det lille fald, som kan være kommet fordi private er usikre på den økonomiske fremtid, har det offentlige samlet op.”

Mindre udsving i regioner

Regionalt er der heller ikke sket de store bevægelser. Næsten halvdelen af alle store byggeaktiviteter sker fortsat i hovedstadsområdet. Dog er det bemærkelsesværdigt, at Region Sjælland oplever en vækst fra 7 til 12 mia. kroner mens Region Midtjylland går tilbage fra 22 til 18 mia. kr.

Udvides tidsperspektivet lidt ud over netop de 12 måneder, som Byggepipelinen dækker, er tendensen dog positiv for begge regioner. I Region Midtjylland har flere større projekter taget første spadestik i første halvår af 2020, og flere er på vej i andet halvår af 2021. Region Sjælland kom derimod lidt langsommere fra start i 2020, men har mange store projekter planlagt det kommende år. Særligt til foråret 2021 planlægger private projektudviklere at igangsætte nogle, for regionen, usædvanligt store boligbyggerier i Køge og Holbæk.

”Vi kunne allerede inden Corona se en tendens til, at boligbyggeriet i København havde toppet. Selvom krisen på ingen måde har sat boligbyggeriet i stå, skal årsagen til væksten i regionen det kommende år nærmere findes i nogle store offentligt finansierede projekter i form af hospitals- og skolebyggerier. Der er enkelte større boligbyggerier undervejs i omegnskommunerne, men det ser ud til at investorerne i højere grad er søgt mod Køge og andre byer på Sjælland,” fortæller adm. dir. Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta, der leverer data til Byggepipeline.

Frygtet værre udvikling

Han fortæller, at der ikke er store overraskelser i tallene. Andet end at man kunne have frygtet, at det så værre ud. Det understøttes af direktøren for Bygherreforeningen.

Vi kommer fra nogle år med meget høj aktivitet i branchen. Og faktisk er det mest overraskende, at aktivitetsniveauet ikke er faldet som følge af coronakrisen. Vi frygtede særligt udviklingen på det private område og at byggeriet kunne være eksponeret overfor et massivt fald i økonomien, som vi så under finanskrisen. Men meldingerne fra vores medlemmer har hele vejen igennem været relativt positive. De fleste byggeprojekter har slet ikke været lukket ned. Dernæst kan vi endda se frem til øgede offentlige investeringer i kommunerne og fremrykkede midler fra Landsbyggefonden de kommende år”, slutter Bygherreforeningens direktør, Henrik L. Bang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om byggepipeline

Byggepipeline.dk er en online oversigt over kommende store byggeprojekter i Danmark. Pipelinelisterne udgives fire gange årligt og indeholder en oversigt over planlagte byggeprojekter med budget over 50 mio. kr. (anlægsprojekter undtaget) de kommende 12 måneder. Byggepipeline.dk drives af Bygherreforeningen og Byggefakta i samarbejde med Bygningsstyrelsen og Realdania. Pipelinelisterne kan downloades gratis på Byggepipeline.dk.

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 28
  februar
  Bæredygtighed - København

  Frivillig bæredygtighedsklasse, LCA og LCC for bygherrer

  Fra og med 2023 strammes de tekniske krav til nybyggeriet. På dette kursus får du sparring til, hvad I som bygherre forventes at levere på de nye krav. Hvilke dagsordener…

 • 28
  februar
  Bæredygtighed - København

  Uddannelsesforløb: Bæredygtighed for bygherrer

  Tilmeld dig det nye uddannelsesforløb ‘Bæredygtighed for bygherrer’. Med det samlede uddannelsesforløb får du en god introduktion til en række af de fundamentale grundværktøjer, du som bygherre bør være fortrolig…

 • 1
  marts
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Byg til drift

  Som bygherre skal du kunne tænke bygninger som investeringer i forhold til både den fremtidige brug og forvaltning af bygningerne, så ressourcerne udnyttes optimalt i hele bygningernes livscyklus. For at…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev