Nyhed -

17/01/2020

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

Hvordan kan bygge- og anlægsbranchen levere løsninger, der imødekommer målsætningen om 70 pct. CO2 reduktion i 2030 og et klimaneutralt Danmark i 2050? Det er det spørgsmål, som Bygherreforeningen sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri kommer med bud på frem mod februar 2020, som deltager i regeringens klimapartnerskab for byggeri- og anlæg

Bygninger står for 40 pct. af energiforbruget, og bygge- og anlægsbranchen genererer samlet set næsten en tredjedel af CO2-udledningen i forbindelse med byggeprocesser, materialer og drift. Hvis klimamålene skal nås, er det derfor afgørende, at branchen begynder både at tænke, handle og levere i nye grønne løsninger. Derfor bidrager Bygherreforeningen sammen med en lang række af bygge- og anlægsbranchens organisationer og virksomheder med forslag til indsatser i en sektorhandlingsplan til det nye klimapartnerskab, der er nedsat af regeringen:

”Det efterhånden slået fast med syvtommersøm, at udvikling af byggeriet i en mere CO2-neutral retning er en bunden opgave. Det gælder, selvom en del af energien bliver mere grøn end i dag. Med den nye klimahandlingsplan og muligheden for at sætte særskilte sektormål op, kan vi nu rent faktisk gøre en forskel og vise, at vi som branche kan og vil skifte gear og levere”, udtaler Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, og fortsætter:

”Bæredygtig udvikling af byggeriet er en af Bygherreforeningens mærkesager, og vi er derfor glade for at kunne være med til at præge den fremadrettede handlingsplan for hele sektoren”.


Bygherrer er nøglepersoner i klimaindsatsen

Klimapartnerskabets bidrag til handlingsplanen skal ligge i en foreløbig version i februar 2020, og forventes bl.a. at indeholde en redegørelse for partnerskabets ambitioner om, hvor meget branchen kan reducere udledningen af CO2 gennem konkrete tiltag og initiativer, som branchen selv og under de nuværende rammevilkår kan realisere. Her har bygherrerne et særligt vigtigt ansvar, mener Henrik L. Bang:

”Bygherrer har en særlig rolle som beslutningstagere og investorer i byggeri og anlæg. Det er bygherrerne, der har det overordnede ansvar for planlægning, indkøb og gennemførelse af bygge-, renoverings, nedrivnings- og anlægsprojekter. Samtidig er det ofte også dem, der står for den efterfølgende drift. Med den langsigtede rolle følger et særligt ansvar for at forholde sig til, hvordan branchen bedst kan bidrage til mere energieffektivisering som en del af den grønne omstilling. I partnerskabet skal vi derfor fokusere på at skabe de bedst mulige rammer for, at bygherrerne træffer de nødvendige beslutninger, så vi i løbet af de næste 10-11 år kan nå i mål med regeringens og Folketingets ambitioner”.

 

Energieffektivisering og optimering af drift

Branchen kommer til at bidrage til handlingsplanen over en bred front, og her skal ideer samles og konkretiseres. I forhold til nybyggeri er bygningsreglementet en tydelig ledetråd, men det store energiforbrug, og dermed CO2-udslip, stammer især fra driften af den eksisterende bygningsmasse. For at reducere dette, bør vi sikre, at alle bygninger i fremtiden er så energieffektive som muligt, mener Henrik L. Bang:

”Op mod 70-80 pct. af vores bygninger vil stadig stå der i 2050, så der er et stærkt behov for, at vores bygninger og boliger bliver bedre isolerede og får opdaterede teknologier og installationer, så de også bliver mere energieffektive. Som Klimarådet har dokumenteret, er det et af de allervigtigste initiativer at fokusere på for at nå i mål med den grønne omstilling”.

Regeringen har i alt nedsat 13 klimapartnerskaber, der hver især repræsenterer forskellige erhvervssektorer, og det sker som et led i at udledningen af CO2 skal nedbringes med 70 pct. i 2030 og at Danmark bliver et klimaneutralt land i 2050. Bygherreforeningen er repræsenteret i to arbejdsgrupper under partnerskabet om netop energieffektivisering og optimering af drift. Bygherreforeningen trækker i den forbindelse på erfaringerne fra Renovering på Dagsordenen initiativet.

 

For mere information, kontakt:

Henrik L. Bang., direktør i Bygherreforeningen. E-mail: hlb@bygherreforeningen.dk Tlf,; (+45) 4042 5575
Graves Simonsen, projektchef i Bygherreforeningen. E-mail: gks@bygherreforeningen.dk Tlf: (+45) 2030 2750

 

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 28
  februar
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Brug Drift Byg 2024

  I 2024 samler Bygherreforeningen og Dansk Facilities Management igen branchen til en spændende dag med fokus på den vigtige brobygning mellem drift og byggeri. Vær med, når vi sammen ser…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København, Online

  Uddannelsesforløb: Byggeriets aftaler

  Vi har samlet et uddannelsesforløb til dig, der vil have grundigt kendskab til byggeriets aftaler. Forløbet består af en række kurser, som Bygherreforeningen anbefaler bygherrer, der arbejder med aftaler i…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev