Bygherreforeningen: Byggeriet fylder for lidt i et nyt ambitiøst regeringsgrundlag - Bygherreforeningen

Nyhed -

16/12/2022

Bygherreforeningen: Byggeriet fylder for lidt i et nyt ambitiøst regeringsgrundlag

I denne uge fik Danmark en ny regering og et helt ny ministerhold. Det fælles regeringsgrundlag mellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne er historisk og indeholder et nyt ambitionsniveau for klima, energi og biodiversitet. Det hilser Bygherreforeningen velkommen, men hejser også et advarselsflag for det manglende fokus på byggeriet og det, som branchen kan bidrage med i den bæredygtige omstilling.

Direktør i Bygherreforeningen, Henrik L. Bang, udlægger her nogle af de vigtigste områder:

”Generelt spiller byggeriet ikke en central rolle i det nye regeringsgrundlag. Det synes vi er alvorligt og bekymrende. Men skal jeg pege på nogle væsentlige nedslagspunkter, som er med, så er der først og fremmest fortsat store ambitioner på bæredygtighed. Her fornemmer vi en retning, som vil kunne omsættes til byggeriet også. Det vil være nødvendigt for at leve op til de klimamål, som allerede er vedtaget.”

Sammenhængende energiløsninger

Eksempelvis har energieffektivisering af bygninger fået plads i det nye regeringsgrundlag. Og her har branchen meget at byde ind med.

”Vi ser gerne, at der arbejdes endnu mere med at skabe sammenhængende energiløsninger, hvor bl.a. renoveringer og energibesparelser i det eksisterende byggeri spiller en central rolle. Og vi ser gerne, at der kommer konkrete mål for energiforbruget i bygninger. Vi skal huske på, at den energi, vi ikke bruger, er den billigste. Desuden ser vi meget gerne, at det bliver endnu nemmere og mindre bureaukratisk at have ambitioner på energiområdet som bygherre og bygningsejer. Det kan i dag fx være svært at få de nødvendige godkendelser til bl.a. solcelleanlæg.”

Nedbringe klimaaftryk

Den nye regering har også stort fokus på at ville nedbringe klimaaftrykket på de offentlige indkøb, hvilket glæder direktøren i Bygherreforeningen.

”Det er positivt, at de offentlige bygherrer i højere grad skal gå foran på den bæredygtige dagsorden. Der lægges op til at reducere klimaaftrykket i opførelsen af offentlige bygninger, så byggeri bliver lagt i forlængelse af indkøbspolitikkerne. Her vil det også være relevant at gøre op med kassetænkning og sikre de nødvendige incitamentsstrukturer i branchen, herunder at byggeprojekterne i højere grad får lov til at indregne effekten af driftsmæssige energibesparelser.”

Vækker også bekymring

Der er også områder som vækker bekymring hos Henrik L. Bang. Det går særligt på nye snitflader mellem regeringens forskellige ministerier, samt de ressourcer centraladministrationen får tilført i forhold til at understøtte den grønne omstilling:

”Vi kan godt være meget bekymrede for, at byggeriets grønne omstilling mister momentum, når der kommer rokader og ændringer i de centrale styrelser. Der er behov for at værne om det stærke og velfungerende samarbejde, vi har med Bolig- og Planstyrelsen, der har lagt en stor indsats i implementeringen af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri,” udtaler han og fortsætter:

“Vi forventer, at den nye regering med sine udmeldinger vil sikre fortsat opbakning til strategien og sikre stabile rammer og tilførsel af de nødvendige midler til at gennemføre den på et højt ambitionsniveau. Der står en bred forligskreds bag planen, som indeholder masser af vigtige indsatser i forhold til bl.a. at sænke CO2-forbruget i vores branche. Vi har en klar forventning om, at implementeringen af strategien i de kommende år også følger de øgede ambitioner i regeringsgrundlaget.”

Plan og bygning splittes op

Han forklarer, at bygherrerne er ærgerlige over, at regeringen ikke har valgt at fastholde plan- og bygningsområdet i én styrelse og dermed sikre, at denne fik arbejdsro til at fortsætte og endda intensivere arbejdet med den nationale strategi.

“Budskabet herfra er, at byggeriet er en af de største udledere af CO2, og derfor er det en kæmpe opgave, vi står overfor. Det kræver central koordinering og en stærk motor i den ansvarlige styrelse. Når området er delt op på flere ministerier, risikerer vi, at de vigtige kompetencer, som er opbygget i styrelsen i de seneste år, spredes for alle vinde. Det vil betyde opbremsning på et tæt samarbejde mellem styrelse og branche.”

Han skynder sig dog at understrege, at han naturligvis håber, at denne bekymring bliver gjort til skamme. Bygherreforeningen er i hvert fald klar til at bidrage til et stærkere samarbejde mellem de relevante styrelser og ministeriet, der spiller sammen om at skabe rammer for den grønne omstilling i byggeriet.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev