Nyhed -

16/12/2022

Bygherreforeningen: Byggeriet fylder for lidt i et nyt ambitiøst regeringsgrundlag

I denne uge fik Danmark en ny regering og et helt ny ministerhold. Det fælles regeringsgrundlag mellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne er historisk og indeholder et nyt ambitionsniveau for klima, energi og biodiversitet. Det hilser Bygherreforeningen velkommen, men hejser også et advarselsflag for det manglende fokus på byggeriet og det, som branchen kan bidrage med i den bæredygtige omstilling.

Direktør i Bygherreforeningen, Henrik L. Bang, udlægger her nogle af de vigtigste områder:

”Generelt spiller byggeriet ikke en central rolle i det nye regeringsgrundlag. Det synes vi er alvorligt og bekymrende. Men skal jeg pege på nogle væsentlige nedslagspunkter, som er med, så er der først og fremmest fortsat store ambitioner på bæredygtighed. Her fornemmer vi en retning, som vil kunne omsættes til byggeriet også. Det vil være nødvendigt for at leve op til de klimamål, som allerede er vedtaget.”

Sammenhængende energiløsninger

Eksempelvis har energieffektivisering af bygninger fået plads i det nye regeringsgrundlag. Og her har branchen meget at byde ind med.

”Vi ser gerne, at der arbejdes endnu mere med at skabe sammenhængende energiløsninger, hvor bl.a. renoveringer og energibesparelser i det eksisterende byggeri spiller en central rolle. Og vi ser gerne, at der kommer konkrete mål for energiforbruget i bygninger. Vi skal huske på, at den energi, vi ikke bruger, er den billigste. Desuden ser vi meget gerne, at det bliver endnu nemmere og mindre bureaukratisk at have ambitioner på energiområdet som bygherre og bygningsejer. Det kan i dag fx være svært at få de nødvendige godkendelser til bl.a. solcelleanlæg.”

Nedbringe klimaaftryk

Den nye regering har også stort fokus på at ville nedbringe klimaaftrykket på de offentlige indkøb, hvilket glæder direktøren i Bygherreforeningen.

”Det er positivt, at de offentlige bygherrer i højere grad skal gå foran på den bæredygtige dagsorden. Der lægges op til at reducere klimaaftrykket i opførelsen af offentlige bygninger, så byggeri bliver lagt i forlængelse af indkøbspolitikkerne. Her vil det også være relevant at gøre op med kassetænkning og sikre de nødvendige incitamentsstrukturer i branchen, herunder at byggeprojekterne i højere grad får lov til at indregne effekten af driftsmæssige energibesparelser.”

Vækker også bekymring

Der er også områder som vækker bekymring hos Henrik L. Bang. Det går særligt på nye snitflader mellem regeringens forskellige ministerier, samt de ressourcer centraladministrationen får tilført i forhold til at understøtte den grønne omstilling:

”Vi kan godt være meget bekymrede for, at byggeriets grønne omstilling mister momentum, når der kommer rokader og ændringer i de centrale styrelser. Der er behov for at værne om det stærke og velfungerende samarbejde, vi har med Bolig- og Planstyrelsen, der har lagt en stor indsats i implementeringen af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri,” udtaler han og fortsætter:

“Vi forventer, at den nye regering med sine udmeldinger vil sikre fortsat opbakning til strategien og sikre stabile rammer og tilførsel af de nødvendige midler til at gennemføre den på et højt ambitionsniveau. Der står en bred forligskreds bag planen, som indeholder masser af vigtige indsatser i forhold til bl.a. at sænke CO2-forbruget i vores branche. Vi har en klar forventning om, at implementeringen af strategien i de kommende år også følger de øgede ambitioner i regeringsgrundlaget.”

Plan og bygning splittes op

Han forklarer, at bygherrerne er ærgerlige over, at regeringen ikke har valgt at fastholde plan- og bygningsområdet i én styrelse og dermed sikre, at denne fik arbejdsro til at fortsætte og endda intensivere arbejdet med den nationale strategi.

“Budskabet herfra er, at byggeriet er en af de største udledere af CO2, og derfor er det en kæmpe opgave, vi står overfor. Det kræver central koordinering og en stærk motor i den ansvarlige styrelse. Når området er delt op på flere ministerier, risikerer vi, at de vigtige kompetencer, som er opbygget i styrelsen i de seneste år, spredes for alle vinde. Det vil betyde opbremsning på et tæt samarbejde mellem styrelse og branche.”

Han skynder sig dog at understrege, at han naturligvis håber, at denne bekymring bliver gjort til skamme. Bygherreforeningen er i hvert fald klar til at bidrage til et stærkere samarbejde mellem de relevante styrelser og ministeriet, der spiller sammen om at skabe rammer for den grønne omstilling i byggeriet.

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 7
  juni
  Byggeriets aftaler - København

  Grundlæggende entrepriseret for bygherrer

  På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til byggeriets aftaleforhold. Kurset tager dig igennem de grundlæggende organisatoriske forhold i byggesager og giver dig en god platform til at overskue…

 • 5
  september
  Byggeriets aftaler - Aarhus

  AB18 for bygherrer

  På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af det nye aftalesystem – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser. Kurset sætter fokus på…

 • 6
  september
  Strategi og ledelse - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse

  Bygherreforeningens projektlederuddannelse er direkte målrettet de udfordringer, du står over for i rollen som projektleder på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og klæder dig på…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev