Bygherreforeningen om corona-krisen: De normale spilleregler gælder stadig i byggeriet

Nyhed -

16/03/2020

Bygherreforeningen om corona-krisen: De normale spilleregler gælder stadig

Byggeriet skal overholde spillereglerne, selvom branchen er udfordret af corona-virussen. Der er fx umiddelbart ingen grund til generelt at suspendere dagbøder overfor entreprenører på baggrund af coronakrisen, som bl.a. Dansk Byggeri har foreslået. Sådan lyder det fra Bygherreforeningen direktør, Henrik L Bang, på vegne af landets professionelle bygherrer. Han opfordrer derimod til at forsøge at opretholde aktivitetsniveauet, og at der gennem dialog og samarbejde findes løsninger inden for de gældende regler, hvis der opstår udfordringer i byggeprojekterne.

Regeringen lukkede en stor del af landet ned i slutningen af sidste uge. Fokus var fra starten på aktiviteter i den offentlige sektor, men i løbet af weekenden kom regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter med et udspil rettet mod de privat virksomheder.

På baggrund af weekendens trepartsaftale og regeringens opfordring til ikke at afskedige medarbejdere i den private sektor, er det Bygherreforeningens tolkning, at man i så vid udstrækning som muligt, bør køre byggeprojekterne videre. Bygherrer og entreprenører bør i dialog finde løsninger på de udfordringer, der opstår som følge af Corona.

”Vi har alle sammen et ansvar for – ud fra de meldinger, der er kommet fra regeringen – at forsøge at opretholde aktiviteterne i byggeriet. Vi skal naturligvis undgå at eksponere hinanden for smittefare. Derfor skal der tages passende forholdsregler også på byggepladserne, hvor man bl.a. skal sikre god hygiejne. Men vi skal alle sammen arbejde for at sikre, at arbejdet kører videre så normalt som muligt inden for det gældende regelsæt indtil andet meldes ud,” udtaler Henrik L. Bang.

Store projekter stadig i gang

Bygherreforeningen oplever da også at medlemmerne fortsætter deres projekter som planlagt. Det er ikke umiddelbart blandt de professionelle bygherrer med store bygge-, anlægs- og renoveringsprojekter, at der lukkes ned.

”Der kan naturligvis godt være medlemmer, som er eksponeret mod brancher som fx hotel og restaurantbranchen, som får behov for hurtigt at omprioritere og lukke projekter ned. Men det er ikke et generelt billede.”

Spilleregler gælder stadig

Derfor er det heller ikke en situation, hvor der bør rystes på hånden i forhold til spillereglerne inden for kontraktsystemet. De er også gældende ved forsinkelser som følge af coronavirus.

”Først er man nødt til at foretage en konkret vurdering og se på, om der er en sammenhæng mellem coronavirus og de forsinkelser, man ser. Og hvis der opstå problemer med at skaffe materialer eller arbejdskraft på bestemte områder grundet corona, så bør bygherrer, entreprenører og evt. underentreprenører gå i dialog for at finde gode løsninger, så man kan undgå forsinkelser. Men man må gøre det inden for kontraktsystemets spilleregler.”

Henrik L. Bang peger på, at hvis en bygherre kommer bliver generelt imødekommende eller ”flink” i forhold til fx tidsplaner og dagbøder, kan det give problemer senere hen.

“Det er vigtigt med et godt beslutningsgrundlag op imod kontrakterne, og man skal sørge for at få dokumenteret de beslutninger, der tages, om fx tidsfristforlængelser. Ellers risikerer man, når tingene på et tidspunkt bliver normale igen, at så har man faktisk ingen fast grund under fødderne om, hvad man har lovet hinanden, om man er forud eller bagud i forhold til tidsplanen, eller skylder hinanden penge eller ej. Derfor er man nødt til at ’go by the book’ og følge spillereglerne. Men man bør samtidig være mere lempelig og imødekommende og gennem samarbejde forsøge at finde løsninger, der fungerer i de svære situationer, der kan opstå lige nu,” siger direktøren.

Bygherreforeningens direktør understreger, at foreningens syn på situationen kan ændre sig, hvis der kommer nye udmeldinger fra myndighederne. Men lige nu opfordres alle til at forsøge at opretholde så normal en situation som muligt. Parterne bør gennem samarbejde, dialog og god planlægning samt overholdelse af de fælles spilleregler forsøge at styre uden om de problemer, der opstår.

Onsdag den 18. marts afholder Bygherreforeningen digitalt medlemsmøde med yderligere info om kontraktstyring i forbindelse med Coronakrisen.

 

Yderligere information findes på hjemmesiden i løbet af mandag den 16. marts.

 

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev