Bygherren har en afgørende rolle i omstillingen til cirkulær økonomi - Bygherreforeningen

Blog -

24/04/2020

Bygherren har en afgørende rolle i omstillingen til cirkulær økonomi

Blogindlæg skrevet af: Anke Oberender, leder af VCØB – Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, og Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

Bygherren er i en helt central position, når det gælder om at indføre cirkulær økonomi i byggeriet. Det er bygherren, der i løbet af en byggesag træffer de primære beslutninger, der har indflydelse på ressourcehåndtering, miljø og arbejdsmiljø i bygge-, renoverings- og nedrivningsprojekter. Det er bygherrens målsætninger, ambitioner og risikovillighed, som ligger til grund for disse beslutninger – og som bestemmer, i hvilket omfang bygge- og anlægsaffald får opmærksomhed og håndteres korrekt i projekterne, og hvor stor en andel af genbrug og genanvendelse, der kan opnås. Det er ligeledes bygherren, der afgør, om man vil bygge med genanvendte materialer i nybyggeri og renoveringer.

Derfor satte VCØB og Bygherreforeningen på en konference for nylig fokus på bygherrens – og dermed også bygherrerådgiverens – meget centrale rolle i at fremme den cirkulære økonomi. Konferencen havde indlæg fra en række centrale spillere inden for byggeri og anlæg, og der var stor enighed om, at tiden er kommet til for alvor at løbe markedet i gang. Der er med andre ord ikke behov for flere demonstrationsprojekter om genbrug af mursten og genanvendelse af beton; der er behov for handling i markedet – og at flere seriøse samarbejdspartnere for bygherren bidrager hertil.

 

Spørgsmål, som skal besvares

På konferencen pegende deltagerne på behovet for bl.a. som en start at få besvaret de her spørgsmål:

  • Hvordan kan bygherren formulere udbudskrav vedrørende genbrug og genanvendelse?
  • Hvordan kan bygherren træffe de rette materialevalg for at opnå CO2- og råstofbesparelser?
  • Hvordan bruger bygherren udbudsreglerne korrekt og sikrer, at der er styr på ansvarsfordeling i projekterne og efterfølgende?
  • Hvordan opnår man som bygherre mere viden om metoder og processer,
  • der kan minimere spild i forbindelse med nybyggeri og renovering?
  • Hvordan kan man som bygherre arbejde med transformation af bygninger fremfor nedrivning og dermed bidrage til at reducere CO2- og ressourcetrækket markant?
  • Og sidst, men ikke mindst; hvordan bliver markedet gearet til den nye virkelighed?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nødvendigt med tværfaglig omstilling

Bygge- og anlægsbranchen skal generelt være mere omstillingsparat samtidig med, at bygherrer i højere grad end i dag bør fokusere mere på renovering fremfor total nedrivning og nybyggeri. Flere analyser tyder nemlig på, at det er langt mere klimavenligt at renovere end at bygge nyt. Desuden er et effektivt samarbejde på tværs af værdikæden med visionære og risikovillige bygherrer i førertrøjen en central nøgle til en succesrig omstilling.

For at bygherrerne kan løfte den forventede rolle, er der behov for øget viden, så de kan tage en kvalificeret dialog med bl.a. rådgivere, entreprenører og myndigheder. Bygherren skal bl.a. have overblik over markedets parathed for at kunne stille de rette krav til det cirkulære byggeri i arbejdet med at mindske affald, spare på råstoffer, reducere CO2 og benytte genbrugelige samt genanvendelige materialer. Men bygherren skal også kunne møde seriøse samarbejdspartnere, der bidrager til at udvikle forretningsmodeller, metoder, data og dokumentation og dermed medvirker til at udvikle markedet.

 

Foto: Eksempel på genanvendelse af træ. Foto: Jonathan Weimar. Udlånt af naeste.dk.

Den visionære bygherre skal kunne stille krav, der er ambitiøse, men ikke mere ambitiøse end, at kravene kan indfries i praksis, og at udbudsreglerne ikke står i vejen. Det er i den forbindelse vigtigt, at bygherren har mulighed for at kunne sætte tal på, hvor store ekstraomkostninger cirkulær økonomi eventuelt tilfører et projekt, så der er mulighed for dialog og prioritering af indsatser.

 

Arbejdet er kun lige begyndt

I VCØB arbejder vi dagligt med at samle, udvikle og formidle konkret viden om cirkulær økonomi i byggebranchen.

Sammen med Bygherreforeningen vil VCØB derfor nu som opfølgning på resultaterne fra konferencen – og for bl.a. at få ovennævnte spørgsmål besvaret – arbejde målrettet på en øget videnopbygning hos bygherrerne. Målet er, at de for alvor kan udfylde deres centrale rolle i arbejdet med nedbringe mængden af byggeaffald og opnå en væsentlig bedre udnyttelse af det affald, som fortsat produceres – og at der skabes den nødvendige kobling til resten af markedet.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

 

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev