• BygherreNetværk Nord

BygherreNetværk Nord er et foreningstilbud til medlemmerne i Nordjylland. Netværket startede i 2015 og mødes 3 gange om året på skift hos medlemmerne, typisk i Nordjylland. Fokus er på at udveksle erfaringer om de aktuelle initiativer i branchen og generelle udfordringer som bygherre.

Bygherrefaget udvikler sig løbende og det samme gør samarbejdet med andre faggrupper. Evnen til at tilpasse sig udviklingen indenfor bl.a. digitalisering, samarbejde og risikostyring er afgørende for bygherrens konkurrenceevne. Netværket er et forum, hvor professionelle bygherrer mødes for at sparre med hinanden og dele udfordringer og løsninger.

Formålet

Formålet med Bygherrenetværk Nord er at skabe en ramme hvor Bygherreforeningen mødes med medlemmerne om faglige aktiviteter, inspiration og opdateringer. Du får også indblik i – og mulighed for – at drøfte foreningens lobbyarbejde. Desuden er netværket en uformel ramme om fortrolig sparring med ligesindede.

Koncept

Bygherrenetværk Nord mødes 3 gange årligt, og med et-to fælles arrangementer med søsternetværket Bygherrenetværk Vest. Værtskabet går på skift mellem medlemmerne. Møderne tager udgangspunkt i et relevant og aktuelt tema med et eller flere oplæg på aktuelle tematikker. Desuden føres medlemmerne ajour med Bygherreforeningens aktuelle indsatser og projekter.  Mødernes temaer tager udgangspunkt i emner, som specielt optager netværkets medlemmer. Medlemmerne har således stor indflydelse på indholdet og bidrager selv med oplæg.

Målgruppe

Netværket henvender sig til bygherrer i Nordjylland, som er medlemmer af Bygherreforeningen og som ønsker at udvikle det gode samarbejde, nye løsninger og dele ud af deres erfaringer i rollen som bygherre.

Mødestruktur

Netværket mødes hos værten eller på et aktuelt byggeri. Vi mødes om morgenkaffen, opdateringer bordet rundt og to-tre faglige oplæg. Møderne afsluttes med fælles frokost og aftaler for næste møde. Møderne planlægges for et år ad gangen og ligger typisk fra kl. 8.30-13.00.

Eksempel på program

På netværksmødet i marts 2019 bød Ejendomscentret ved Frederikshavn Kommune velkommen indenfor med temaet Data fra og i bygningsmodeller, og regeringens nye Digitaliseringsstrategi med bygherrebriller. Dagen bestod af oplæg fra Bo Niebuhr, Leif Kusk Jeppesen og Jacob Børresen fra Ejendomscentreret om arealudvikling og arbejde med data fra og i bygningsmodeller. Efterfølgende gav Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, en tur rundt i Regeringens nye digitaliseringsstrategi set fra bygherrens perspektiv. Mødet bød desuden på frokost, netværkssnak og en diskussion rundt om bordet.

Tidligere emner

Emner for tidligere møder har bl.a. været:

 • Bygherrens samarbejde med rådgivere i ABR18
 • Kompetenceafklaring – Bygherreorganisationens kompetenceprofil og Bygherreforeningens Kompetencetjek
 • Håndtering og reducering af mangler og budgetoverskridelser
 • Samspil mellem byggeri og byudvikling
 • Overgangen fra byggeri til drift

Netværksmedlemmer

Netværket består af repræsentanter fra offentlige, almene og private bygherreorganisationer.

Der er typisk flere repræsentanter fra bygherreorganisationerne, og netværket er bredt sammensat af projektledere, projektchefer, afdelingsledere, bygningschefer o.l. fra bl.a.

Herunder et udsnit af netværkets eksisterende medlemmer:

 • Nordjyske kommuner og Region Nordjylland
 • Universitet og andre offentlige instanser
 • Private bygherre- og rådgiverorganisationer

Tid og sted

Netværket mødes 3 gange årligt, og værtskabet går på skift mellem medlemmerne.

Pris for deltagelse

Netværket er gratis for medlemmer af Bygherreforeningen. Er I ikke medlem af Bygherreforeningen, eller har spørgsmål til/ønske om at blive en del af netværket, er I velkommen til at kontakte Henrik L. Bang i Bygherreforeningen.

Direktør
Henrik L. Bang

hlb@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 4042 5575

Kurser og arrangementer relateret til emnet

 • 30
  november
  Aftaler - Online

  Online kursus om APP18: Appendikser til AB18

  På dette online kursus får du overblik over og kendskab til de fire appendikser til AB18-systemet og mulighed for at stille spørgsmål til, hvordan du anvender dem i praksis.

 • 3
  december
  Aftaler - København

  Introduktion til BR 18

  BR18 betyder nye roller og opgaver i samarbejdet mellem bygherrer, myndigheder og rådgivere. I løbet af dette kursus får du en introduktion til BR18, særligt med fokus på de administrative…

 • 9
  december
  Bæredygtighed - København

  Bæredygtige byggematerialer

  Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? På denne…