• BygherreNetværk Vest

BygherreNetværk Vest er et foreningstilbud til medlemmerne i Vestdanmark. Netværket startede i 2009 og mødes 4 gange om året på skift hos medlemmerne, typisk i Midtjylland. Fokus er på at udveksle erfaringer om de aktuelle initiativer i branchen og generelle udfordringer som bygherrer.

Bygherrefaget udvikler sig løbende og det samme gør samarbejdet med andre faggrupper. Evnen til at tilpasse sig udviklingen indenfor bl.a. digitalisering, samarbejde og risikostyring er afgørende for bygherrens konkurrenceevne. Netværket er et forum, hvor professionelle bygherrer mødes, ofte i nye byggerier, for at sparre med hinanden og dele udfordringer og løsninger.

Formålet

Formålet med Bygherrenetværk Vest er at skabe en ramme hvor Bygherreforeningen mødes med medlemmerne om faglige aktiviteter, inspiration og opdateringer. Du får også indblik i – og mulighed for – at drøfte foreningens lobbyarbejde. Desuden er netværket en uformel ramme om fortrolig sparring med ligesindede.

Koncept

Bygherrenetværk Vest mødes 4 gange årligt, gerne i forbindelse med medlemsmøder eller temamøder og med et-to fælles arrangementer med søsternetværket Bygherrenetværk Nord. Værtskabet går på skift mellem medlemmerne. Møderne tager udgangspunkt i et relevant og aktuelt tema med et eller flere oplæg fra markante aktører på aktuelle projekter. Desuden føres medlemmerne ajour med Bygherreforeningens aktuelle indsatser og projekter.  Mødernes temaer tager udgangspunkt i emner, som specielt optager netværkets medlemmer. Medlemmerne har således stor indflydelse på indholdet og bidrager selv med oplæg.

Målgruppe

Netværket henvender sig til bygherrer vest for Storebælt, som er medlemmer af Bygherreforeningen og som ønsker at udvikle det gode samarbejde, nye løsninger og dele ud af deres erfaringer i rollen som bygherre.

Mødestruktur

Netværket mødes hos værten eller på et aktuelt byggeri. Vi spiser frokost sammen med opdateringer bordet rundt fulgt af to-tre faglige oplæg. Møderne afsluttes med aftaler om temaer for næste møde. Møderne planlægges for et år ad gangen og ligger typisk fra kl. 11.30-16.00.

Eksempel på program

På netværksmødet i januar 2019 var MOE A/S i Aarhus vært. Temaet udsprang fra Bygherreforeningens Nytårskur Bygherren som samfundsaktør. Programmet var vinklet efter netværkets arbejde med FNs Verdensmål, og programmet blev indledt med et oplæg fra Rune Kilden om udvikling af byområdet Aarhus Ø og betydningen af en bæredygtig og helhedsorienteret tilgang til både proces og projekt. Herefter fortalte MOE hvordan de arbejder med FNs verdensmål, bl.a. ved at bygge ovenpå erfaringerne med DGNB.

Tidligere emner

Emner for tidligere møder har bl.a. været:

 • Bygherrens skærpede kompetencekrav med ABR18
 • De nye ydelsesbeskrivelsers betydning for bygherrerne
 • Aktive rammer som understøtter ny kultur og kompetenceudvikling
 • Samarbejde mellem private og offentlige bygherrer

Netværksmedlemmer

Netværket består af repræsentanter fra offentlige og private bygherreorganisationer.

Herunder et udsnit af netværkets nuværende medlemmer:

Der er typisk flere repræsentanter fra bygherreorganisationerne, og netværket er bredt sammensat af projektledere, projektchefer, afdelingsledere, bygningschefer o.l. fra bl.a.

 • Et bredt udsnit af midtjyske kommuner
 • Uddannelsesinstitutioner og andre offentlige instanser
 • Private bygherre- og rådgiverorganisationer
 • Almene boligselskaber

Tid og sted

Netværket mødes en gang i kvartalet, og værtskabet går på skift mellem medlemmerne.

Pris for deltagelse

Netværket er gratis for medlemmer af Bygherreforeningen. Er du ikke medlem af Bygherreforeningen, eller har spørgsmål til/ønske om at blive en del af netværket, er du velkommen til at kontakte Henrik L. Bang i Bygherreforeningen.

Direktør
Henrik L. Bang

hlb@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 4042 5575

Kurser og arrangementer relateret til emnet

 • 30
  november
  Aftaler - Online

  Online kursus om APP18: Appendikser til AB18

  På dette online kursus får du overblik over og kendskab til de fire appendikser til AB18-systemet og mulighed for at stille spørgsmål til, hvordan du anvender dem i praksis.

 • 3
  december
  Aftaler - København

  Introduktion til BR 18

  BR18 betyder nye roller og opgaver i samarbejdet mellem bygherrer, myndigheder og rådgivere. I løbet af dette kursus får du en introduktion til BR18, særligt med fokus på de administrative…

 • 9
  december
  Bæredygtighed - København

  Bæredygtige byggematerialer

  Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? På denne…