• Bygherrenetværk vest

Bygherrenetværk vest er et foreningstilbud til medlemmer i det jyske. Netværket mødes tre til fire gange om året. Fokus er på at udveksle erfaringer om de aktuelle initiativer i branchen og aktuelle udfordringer som bygherre. Netværket tilbydes som gratis medlemsgode for vores medlemmer vest for Storebælt.

Formål

Formålet med Bygherrenetværk vest er at skabe en ramme hvor Bygherreforeningen mødes med medlemmerne om faglige aktiviteter, inspiration og opdateringer. Du får også indblik i – og mulighed for – at drøfte foreningens lobbyarbejde. Desuden er netværket en uformel ramme om fortrolig sparring med ligesindede.

Målgruppe

Netværket henvender sig til bygherrer vest for Storebælt, som er medlemmer af Bygherreforeningen og som ønsker at udvikle det gode samarbejde, nye løsninger og dele ud af deres erfaringer i rollen som bygherre.

Netværket består af repræsentanter fra offentlige og private bygherreorganisationer og er bredt sammensat af projektledere, projektchefer, afdelingsledere, bygningschefer o.l. fra et bredt udsnit af jyske kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige instanser, private bygherre- og rådgiverorganisationer og almene boligselskaber.

Temaer

Emner for tidligere møder har bl.a. været:

 • Bygherrens skærpede kompetencekrav med ABR18
 • De nye ydelsesbeskrivelsers betydning for bygherrerne
 • Aktive rammer som understøtter ny kultur og kompetenceudvikling
 • Samarbejde mellem private og offentlige bygherrer

Tid og sted

Netværket mødes fire gange årligt, og værtskabet går på skift mellem medlemmerne.

Netværket mødes hos værten eller på et aktuelt byggeri. Vi spiser frokost sammen med opdateringer bordet rundt fulgt af to-tre faglige oplæg. Møderne afsluttes med aftaler om temaer for næste møde. Møderne planlægges for et år ad gangen og ligger typisk fra kl. 11:30-16:00.

Pris for deltagelse

Netværket er gratis for medlemmer af Bygherreforeningen. Er du ikke medlem af Bygherreforeningen, eller har spørgsmål til/ønske om at blive en del af netværket, er du velkommen til at kontakte Henrik L. Bang i Bygherreforeningen.

OBS: Netværket er kun for foreningens medlemmer.

Direktør
Henrik L. Bang

hlb@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 4042 5575

Topfoto: Julius Yls

Kurser og arrangementer relateret til emnet

 • 21
  september
  Aftaler - Aarhus

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 22
  september
  Økonomi - København

  Økonomistyring og contract management for bygherrer

  På dette kursus får du en introduktion til økonomistyring i totaløkonomisk perspektiv. Du bliver klædt på til at overskue og navigere sikkert i den komplekse organisering af samarbejdspartnere og kontraktforhold…

 • 29
  september
  Aftaler - København

  Konflikthåndtering, mediation og mægling

  På denne kursusdag sætter vi fokus på, hvordan du som bygherre kan arbejde aktivt med at løse konflikter i byggeprojekter. Med AB18-systemet har vi fået nye muligheder for at både…