Portræt af Mette Thiberg fra ALFA Development: Fra rådgiver til bygherre og byudvikler - Bygherreforeningen

Nyhed -

02/12/2022

Portræt af Mette Thiberg fra ALFA Development: Fra rådgiver til bygherre og byudvikler

Hver måned bringer Bygherreforeningen et portræt af en spændende bygherre blandt vores medlemmer. Vi spørger bl.a. ind til karrierebaggrund, succeshistorier, udfordringer, og hvad vedkommende lige nu arbejder særligt med – både på et personligt og professionelt plan. Denne måned kan du møde Mette Thiberg, der er udviklingsdirektør hos den private ejendomsudvikler ALFA Development, der primært bygger boliger. I hendes arbejde trækker hun på at have været hele værdikæden rundt samt en stor indsigt i den politiske verden.

Hvad er din baggrund som bygherre?

“Jeg startede min karriere som projekterende arkitekt hos blandt andre HMT Arkitekter og Mangor & Nagel. Jeg fandt dog meget tidligt ud af, at min interesse og mine spidskompetencer ligger i organisering, rammesætning og facilitering af komplicerede udviklingsprocesser og projektforløb. Jeg rykkede derfor forholdsvist hurtigt over i en bygherrerådgivningsfunktion hos Gottlieb Paludan Architects og siden som afdelingschef i Bascons bygherrerådgiverafdeling.”

Udviklet markante projekter
“Undervejs har jeg været så privilegeret at have medvirket til udvikling og realisering af en række markante projekter. Herunder bl.a. DR Byens segment 3 fra indledende skitsering og projektering til gennemførelse af udbud, kontrahering, byggeledelse, tilsyn og endelig commissioning, samt Handicaporganisationernes Hus og de indledende faser af Køge Universitetssygehus.”

Socialt fokus
“Fællesnævneren for en stor del af de projekter, jeg har været involveret i, er, at de har haft et socialt og samfundsrelevant fokus og er udviklet i tæt samarbejde med henholdsvis toneangivende fonde, kommuner og regioner samt forskellige lokale aktører. Et eksempel, som jeg er særlig stolt af, er udvikling af udbuds- og konkurrencestrategi for udbredelse af GAME, gadeidrætsfaciliteter for børn og unge i hele Danmark.”

Skift til bygherresiden
“I 2014 skiftede jeg formelt til bygherresiden og startede som Bygge- og udviklingschef i Boligforeningen 3B, som er en almen boligforening med godt 13.000 almene boliger i Hovedstadsområdet. Fokus var at professionalisere organisationens bygge- og udviklingsafdeling med ansvar for en omfattende sagsportefølje af både renoveringssager og nybyggerier samtidig med udvikling af nye boligkoncepter og boligprojekter i tæt dialog med beboerdemokratiet. En dialog som jeg i øvrigt har sat stor pris på og ser som en stor styrke i den almene boligsektor.”

“Vi medvirker til at skabe gode blandede by- og boligområder, som bidrager til at understøtte lokal sammenhængskraft og livskvalitet…”


Påvirke byudvikling
“For godt 4 år siden skiftede jeg til privat boligudvikling, i første omgang til Ikano Bolig, som havde ambitioner om at skabe gode boliger til alle, med højt fokus på lokale fællesskaber og nærhed. Da ALFA Development (tidligere ELF Development) for godt 2 år siden rettede henvendelse, med ambitioner om at bygge en stærk udviklingsafdeling op, valgte jeg at takke ja til opgaven. Det var en mulighed for at videreføre de gode takter og for alvor sætte tryk på fremsynet byudvikling, hvor vi medvirker til at skabe gode blandede by- og boligområder som bidrager til at understøtte lokal sammenhængskraft og livskvalitet for alle som skal bo og færdes i området og samtidig sikrer naturlig tilknytning til den omkringliggende by.”

Hvad arbejder I med lige nu?

“På det personlige niveau er min konstante driver at skabe livskvalitet for mennesker i det byggede miljø. Jeg er kontinuerligt optaget af, hvordan vi kan medvirke til at skabe nogle rammer, hvor folk trives, udvikler sig og yder deres bedste, og hvor byudviklingen kommer flest til gode. Det er mit ansvar som bygherre at gøre de spørgsmål nærværende og lavpraktiske og at insistere på at prioritere dem undervejs i lange udviklings- og projektforløb.”

Optaget af bæredygtighed
“På de indre linjer i organisationen har jeg været optaget af at udvikle et basisprogram og en bæredygtighedsplan, som et dialogredskab til vores samarbejdspartnere, hvor vi synliggør, hvad der er vigtigt for ALFA Development, og hvordan vi i fællesskab kan arbejde med at nå ambitiøse mål.”

“Vi definerer således rammerne og vores forventning til samarbejde og proces, samtidig med at vi søger at gøre nogle af vores ambitioner meget lavpraktiske og håndgribelige. For eksempel stiller vi i alle nye udviklingsområder, udover krav om DGNB Guld certificering og biodiversitet, også et meget lavpraktisk krav om, at der skal plantes minimum et træ per ny bolig, vi opfører.”

Udvikling af attraktive områder
“På projektniveau arbejder vi aktuelt med nogle gode og meget attraktive udviklingsområder i København og Hovedstadsområdet. Her fokuserer vi rigtig meget på at skabe moderne bymiljøer, som er lokalt forankrede, bidrager med livskvalitet til den enkelte og samtidig tager vare på de næste generationer, både i forhold til klimamæssig og social bæredygtighed.”

Hvad er jeres største udfordringer lige nu?

“Lige nu er det markedet, der giver os den største udfordring. Aktuelt sidder alle ”på hænderne” og afventer udviklingen i den nærmeste fremtid. Det gælder både de private købere, professionelle investorer og pengeinstitutterne, og det betyder, at vi som privat udvikler har noget større risiko ved at igangsætte store anlægsinvesteringer lige nu.”

“Lige nu er det markedet, der giver os den største udfordring…”


Udfordret af byggepriser
“Samtidig er vi også udfordret af byggepriserne og oplever, at det er svært at låse priserne i et usikkert marked. Det gør det udfordrende for os at sikre, at vi kan realisere projekterne i den kvalitet, som vi i ALFA står inde for. Heldigvis er vi i gang med en del lokalplansprocesser, som ikke er afhængige af, at vi skal lukke entrepriseaftaler eller igangsætte byggerier lige nu. Vi kan derfor fokusere på at få skabt nogle ambitiøse og gode lokalplaner, mens vi venter på, at markedet falder lidt til ro.”

Hvad er du mest stolt af, at I har opnået det seneste år?

“Jeg er meget stolt af, at vi på meget kort tid har fået udviklet og implementeret en ambitiøs bæredygtighedsstrategi i organisationen og i alle nye ALFA projekter, så vi ikke bare tager ansvar for de enkelte byggesager, men også bidrager til bæredygtig udvikling for kommende generationer.”

“Jeg er meget stolt af, at vi på meget kort tid
har fået udviklet og implementeret
en ambitiøs bæredygtighedsstrategi
…”


Glad for dialog med kommunerne
“Derudover er jeg glad for, at vi i alle vores udviklingsområder har en god og tillidsfuld dialog med kommunerne og øvrige lokale aktører Det er vigtigt for ALFA, at vi får skabt et tillidsfuldt samarbejde, hvor der arbejdes med en fælles ambition om at skabe fremsynede by- og boligområder med stærke lokalmiljøer.

Kenneth Horst Hansen, der er bystrategisk chef i Københavns Kommune, har for nylig sagt: ”Kom med en proces, ikke et projekt.” Jeg synes det, på meget simpel vis, beskriver, hvordan man skaber afsæt for et succesfuldt samarbejde. Start med at lyt og forstå samarbejdspartneres succeskriterier og skab derefter i fællesskab en proces, der sikrer, at vi når mål sammen.

Fakta om Mette Thiberg

  • Nuværende stilling: Udviklingsdirektør, ALFA Development
  • Alder: 52 år
  • Uddannelse: Min uddannelse er, ligesom min karriere, en blanding af hele værdikæden. Jeg har læst kunsthistorie på Københavns Universitet og er uddannet teknisk tegner fra Roskilde Tekniske Skole, bygningskonstruktør fra BTH, kandidat fra Arkitektskolen i Aarhus og endelig har jeg en professionel bestyrelsesuddannelse fra CBS.

 

Nyheden er skrevet af Ditte Maria Juel Jensen

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev