Bygherreprisen 2020: Se de 17 indstillede bygherrer og projekter - Bygherreforeningen

Nyhed -

21/08/2020

Bygherreprisen 2020: Se de 17 indstillede bygherrer og projekter

Hele 17 professionelle bygherreorganisationer er indstillet til Boligfonden Kubens Bygherrepris 2020. I år hædres en bygherreorganisation eller et konkret projekt som har demonstreret et særdeles ansvarligt samarbejde.

Indstillingsperioden til Bygherreprisen 2020 er slut, og i alt er 17 bygherrer og projekter blevet indstillet. Kandidaterne spænder bredt både geografisk og i projekttype. Her findes nybyggeri, renoveringsarbejde og meget mere. I den kommende tid vil juryen vurdere kandidaterne og diskutere, hvem der skal endeligt nomineres. Områdechef for kommunikation og udvikling hos Bygherreforeningen, Jesper Malm, siger: ”Ambitionsniveauet er højt, og konkurrencen bliver hård blandt de mange dygtige bygherreorganisationer. Vi ser frem til at dykke ned i de banebrydende projekter sammen med juryen og se de gode eksempler på det ansvarlige samarbejde”.

I år vil juryen fokusere særligt på det ansvarlige samarbejde i en organisation eller et projekt, men de to grundkriterier fra tidligere udvælgelser, bygherrens aftryk og værdiskabelsen for omverdenen, spiller også i år en rolle i udvælgelsen af kandidater. Dermed er der fortsat et fokus på bygherrer eller projekter, som udfordrer status quo og tænker nyt i byggeriets mange faser, siger Jesper Malm.

Juryen består i år af følgende personer: Henrik Mielke, CEO hos Enemærke & Petersen, Palle Adamsen, adm. direktør, Lejerbo, Peter Fangel Poulsen, partner og medstifter, Bauherr, Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen og Jesper Malm, kommunikationschef i Bygherreforeningen.

 

Bygherreprisen uddeles i af Boligfonden Kuben og Bygherreforeningen.

 

Indstillede kandidater til årets Bygherrepris:

fsb og SAB: Byudvikling i Tingbjerg

 • fsb og SAB har store visioner og samarbejder om at udvikle retningen og rammen for Tingbjerg gennem konkrete planer og byggefelter. Sammen har de stor viden om, hvordan processen skal håndteres både politisk, administrativt og i forhold til private developere.

Innovater: Tingbjerg

 • Innovater tør gå ind i et område med svær historik og flosset kendskabsgrad. Innovater tager ansvar for, hvad de gør – og hvem de gør det for. Innovater sætter desuden barren for byggeriet højt med en DGNB guld-certificering.

NREP og CASA Group: Plushusene

 • Brugerinddragelsen har været i fokus på dette byggeri. Projektet er udviklet på baggrund af spørgeskemaundersøgelser blandt 10.000 potentielle beboere, og husene designes til at modvirke ensomhed og stress. De er desuden bæredygtige.

Hjørring Kommune: Det succesfulde projekt

 • Kommunen anerkendes som en bygherre der er bevidst om, at skabe succeser for alle involverede parter i processen: for at hjælpe entreprenørerne med at opnå en god forretning, skabe dialog og gensidig tillid og for at have en rationel arbejdsgang og optimering. Tre projekter hvor kommunen er lykkes med dette er: Vrå Skole, Vendsyssel Teater og flytningen af Rubjerg knude Fyr.

Hjørring Kommune: Vrå Skole og Børnehus

 • Et involverende projekt, som bygger på en banebrydende idé hvor skoven bliver til skolen. Bæredygtighed fylder meget, og der er tale om et partneringsentreprise med NCC. Bygherren har gennem hele processen haft stort fokus på dialog med alle parter.

Furesø Kommune

 • Kommunen har som bygherre demonstreret et særligt godt og ansvarligt samarbejde med bæredygtige gevinster i en miljømæssig, social eller økonomisk form. Desuden har kommunen udvist en veludviklet strategi.

PensionDanmark Ejendomme

 • PensionDanmark Ejendomme har et stort fokus på bæredygtige ejendomsinvesteringer. Hovedparten af PensionDanmarks nybyggerier er bæredygtighedscertifikatet efter DGNB-standarden i kategorien guld, mens domicilejendommen Gladsaxe Company House i 2015 blev DGNB platin certificeret.

BaseCamp Student Real Estate

 • En modig bygherre der følger visionen gennem hele projektet. Et byggeri inspireret af omgivelserne, der har en stærk ambition om at bringe menneskerne tættere på naturen. Her er et stort fokus på bæredygtige tiltag og byggeriet har opnået DGNB guld.

Egedal Kommune

 • Egedal Kommune har udviklet Byggepartnerskab Egedal. Partnerskabsmodellen har et fundament i et samarbejde, som baseres på tillid og et langsigtet samarbejde med synergieffekter i forhold til erfarings-overførsel fra projekt til projekt.

Kilden og Mortensen

 • Developeren Rune Kilden bruger storytelling og lokale ildsjæle som katalysator for byudvikling og bruger derfor bygningen og byrummets design og funktionalitet som medspiller i det levede liv. Med projektet sættes brugernes behov i fokus, og der arbejdes ud fra en tese om først at skabe liv i området og sidenhen opføre bygninger.

FB Gruppen: Grønttorvet

 • Gennem et stærkt partnerskab med entreprenøren fremmes grønne løsninger i branchen. FB Gruppen opererer ud fra mange kvalitetskrav og en god proces, som sikrer at tidsplanen overholdes.

ABG: Renovering af Skoleparken 1

 • En omfattende renovering der omfavner byggeriets mange bygningsmæssige svagheder. Der er fokus på familiært samvær og udearealer. ABG, som er en lille organisation med begrænset erfaring, fandt erfarne samarbejdspartnere, sikrede at etablere en god nabokommunikation og demonstrerede et godt arbejde under COVID-19.

Danske Funktionærers Boligselskab

 • DFB arbejder i deres tilgang til det byggede miljø med stor opmærksomhed på arbejdsvilkår, herunder med lærlinge klausuler. Der er et stort fokus på miljørigtige løsninger og klimatiltag, og respekt for de beboere, der enten allerede bor i bebyggelsen eller snart vil flytte ind.

Byggeri København

 • Byggeri København har haft længerevarende strategiske partnerskaber til udvikling og eksekvering af byggeprojekter inden for kommunens store udbygningsområder. De strategiske partnerskaber leverer værdi for tre grupper: Brugerne, borgerne og byggebranchen.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

 • DTU har i deres vision for at transformere campus fokus på at skabe en bæredygtig campus der er ressourcebevidst, sund og god for mennesker og miljø. Som bygherre arbejder DTU langsigtet med at sikre et forskningsmiljø i verdensklasse, hvor verdensmålene er perspektivet for bæredygtighed.

Boligfonden AAB – Falkoner Allé 118

 • Boligforeningen AAB har eksisteret og opført almene boliger i mere end 100 år. Filosofien bag er at give alle AAB’s beboere det bedste hjem, samtidig med at der bygges og drives gode og sunde boliger til almindelige mennesker. Hvis man ser på de enkelte afdelinger, er der stort fokus på fællesskaber og beboernes muligheder for indflydelse på deres bolig og udearealer. AAB har siden grundlæggelsen taget et stort samfundsmæssigt ansvar, både i en social og økonomisk kontekst.

Civica

 • Civica har en konstruktiv og løsningsorienteret tilgang til alle samarbejdsrelationer. Dette er også gældende i samarbejdet omkring Odenses store byomdannelsesprojekt, hvor målet er, at Vollsmose ikke længere skal være det store, udsatte boligområde, man har hørt om, men derimod en attraktiv bydel i Odense.

Boligselskabet Sjælland

 • Boligselskabet Sjælland insisterer på at der i alle større projekter skabes et tæt samarbejde mellem rådgivere, entreprenør og dem selv som bygherre ud fra den overbevisning, at der således opnås bedre resultater gennem samarbejder hvor alle tager et ansvar for byggesagen.

Juryen er ved at evaluere det stærke felt af kandidater, og skal besøge fem udvalgte projekter i løbet af efteråret. Dernæst udvælges tre endelige nominerede kandidater der går videre til den endelige finale på Building Award 2020. Licitationen står bag Building Awards sammen med en række partnere, og Bygherreprisen uddeles i et samarbejde mellem Bygherreforeningen og Boligfonden Kuben.

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev