Bygherrer skal bidrage til udbredelsen af elbiler - Bygherreforeningen

Nyhed -

11/06/2021

Bygherrer skal bidrage til udbredelsen af elbiler

Det er blevet vigtigt for bygherrer at forholde sig til etablering af ladestandere til elbiler på parkeringspladser. For det første er det et lovkrav, at der ved nybyggerier og større ombygninger skal gøres klar til etablering af ladestandere til elbiler. For det andet efterspørger brugerne i stigende grad mulighed for opladning af deres biler både hjemme, på arbejdsplads eller studie og ved supermarkedet. Ladestandere er blevet et konkurrenceparameter.

I aftalen om ”Grøn omstilling af vejtransporten” mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er ambitionen, at der i 2030 skal være 1 million elbiler på de danske veje. Det betyder et hastigt stigende behov for ladeløsninger til elbiler.

For at bane vejen for udbredelsen af elbiler trådte den såkaldte Ladestanderbekendtgørelse i kraft den 1. januar 2020. Den indebærer, at der ved opførelse af nybyggeri og ved større ombygninger stilles krav om, at der skal forberedes til etablering af ladestandere til elbiler. Fx er der ved nye beboelsesbygninger med mere end 10 parkeringspladser krav om forberedelse af alle parkeringspladser til ladestandere. Ved nye bygninger til andet formål og med mere end 10 parkeringspladser, er der krav om installation af mindst én ladestander og samtidig skal der forberedes til ladestandere på mindst hver femte af parkeringspladserne.

Et konkurrenceparameter

Som bygherre er man altså ved lov tvunget til at forholde sig til ladeinfrastruktur til elbiler. Men ifølge Jens Breinholt, som er projektdirektør i PensionDanmark Ejendomme, er det nu simpelthen også et konkurrenceparameter.

”Vi begyndte at arbejde strategisk med ladestandere for godt fire år siden. Jeg kom fra NCC Property Development med en frisk uddannelse som DGNB-konsulent og var blevet ansvarlig for PensionDanmarks Bæredygtighedsprogram. Jeg interesserede mig derfor naturligt for bæredygtighed og havde en klar fornemmelse af, at ladeløsninger til elbiler ville blive et konkurrenceparameter meget snart”, udtaler Jens Breinholt.

Derfor tog Jens Breinholt kontakt til nogle af de store ladeoperatører i markedet for at få en dialog om mulighederne, og begyndte at udforme en strategi for implementering af ladestandere i tilknytning til PensionDanmarks ejendomme.

”I vores Bæredygtighedsprogram definerer vi, at der skal forberedes til ladestandere i de ejendomme, vi bygger. Og så stiller vi krav om, at der i hovedtavlen skal gøres plads til afregning af forbrug. Her kan den relevante ladeoperatør så sætte sin afregningsmåler. Dermed sikrer vi, at det hele vejen igennem udelukkende bliver et mellemværende mellem bruger og ladeoperatør, så der fx ikke bliver nogle skattetekniske problemer for arbejdsgiveren, hvis det er en kontorejendom”, fortæller Jens Breinholt.

Strategien skal følge med teknologien

Ifølge Jens Breinholt går udviklingen inden for elbiler og ladestandere imidlertid så hurtigt, at man løbende skal kunne tilpasse sin strategi.

”Vi er hele tiden nødt til at justere. Om nogle år vil alle elbiler måske blive opladt ved induktion, når vi holder for rødt, elbilerne kan køre længere og længere på en opladning, og der er også en form for roamingløsning på vej, så man kan bruge ladestandere uafhængigt af, hvor man har sit abonnement”.

Derfor mener Jens Breinholt, at man skal gøre klar til, at der kan oplades, men man skal også passe på med ikke at ”overinstallere”, så man ender med mere, end man har brug for. Det er vigtigt at være skarp på brugernes behov nu og nogle år ud i fremtiden. Han anbefaler, at man følger udviklingen tæt og har en løbende dialog med sine driftsfolk og operatørerne.

Ladestandere skal sikre udbredelse af elbiler – ikke ladestanderparker

I PensionDanmark har man altså valgt selv at bekoste installationerne, mens en ladeoperatør står for at drifte selve ladeløsningen. Jens Breinholt medgiver, at der også kan være en forretning i selv at stå for ladeløsningen. For PensionDanmark er der dog for lidt økonomi og for meget bøvl forbundet med en sådan løsning.

Og her bliver han bakket op af Tue Trier Bing, som er advokat med speciale i miljø og infrastruktur ved Horten Advokatpartnerselskab. Tue Trier Bing fortæller, at der nu er drøftelser mellem de forskellige aktører om i hvilket omfang, det er muligt at opnå en bedre økonomi ved opstilling af ladestandere og ikke mindst operatørernes rolle i forbindelse hermed.

”Det er vigtigt, som jeg læser reglerne, at ladestanderne skal knyttes op til det byggeprojekt, der skal realiseres. Så det nytter ikke noget at lave en ladestanderpark med det formål at andre skal kunne lade deres egne biler op. Ladestanderne skal som udgangspunkt reserveres til de brugere, der er knyttet til det konkrete byggeprojekt. Det skal ikke mindst ses i lyset af, at formålet med bekendtgørelsen er at sikre udbredelsen af elbiler, og derfor skal man sørge for, at der i videst muligt omfang er ledige pladser at lade ved for ejendommens brugere”, forklarer Tue Trier Bing.

Kommunernes rolle

Det er ikke kun de private bygherrer, der skal forholde sig til krav om ladestandere. Kommunale bygherrer skal overholde de samme krav. Tue Trier Bing fremhæver i den forbindelse, at kommunerne også i forbindelse med dette bør samtænke muligheden for at skabe et godt samspil med det øvrige vejnet, da det er her, hvor bilerne er størstedelen af tiden.

”Kommunerne har en rolle, som svarer til den private bygherres. Men de kan have den fordel, at de kender vejnettet og infrastrukturen omkring ejendommen bedre, så de kan måske sørge for, at der er et bedre flow ind til ejendommen og sørge for at der også i det omkringliggende område er hensigtsmæssige parkeringspladser til elbiler, så det hele ikke bliver samlet på ejendommen”, fortæller Tue Trier Bing.

Han ser dog, at der stadig er noget uklarhed ift. hvordan man mest hensigtsmæssigt kan drive ladestanderne – altså sørge for opstilling, opkrævning og service, da kommunerne ikke må drive forretning.

Desuden nævner Tue Trier Bing, at det vil være godt at se nærmere på, hvordan ladestanderne konkret skal drives, og at det skal sikres, at vil være hensigtsmæssigt, at folk ikke skal bindes til flere forskellige abonnementer for at oplade deres elbil ved forskellige udbyderes ladestandere.

Arbejdet har båret frugt

At der er blevet sat strøm til udbredelsen af ladestandere og ladeløsninger de seneste år, er Jens Breinholt ikke i tvivl om. Selvom han ikke har data, der viser, at PensionDanmark har opnået en markedsfordel, er det hans klare oplevelse, at det er tilfældet.

”Vi har for eksempel et igangværende byggeri på Islands Brygge, hvor folk – halvandet år inden afleveringen – er begyndt at skrive til os for at høre, hvordan de bestiller en ladestander. Så efterspørgslen er der, og da vi er nogle af de eneste, der tilbyder ladeløsninger i alle vores byggerier, har vores arbejde båret frugt”, siger Jens Breinholt.

 

Du kan høre både Tue Trier Bing og Jens Breinholt fortælle mere om ladestandere og parkeringsforhold, når Bygherreforeningen den 7. september fra kl. 8-9 afholder morgenmødet: Fremtidens parkeringsforhold med elbiler og ladestandere. Arrangementet er kun for medlemmer.

Nyheden er skrevet af Andreas Holst-Olesen

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev