Leder: Bygherrerne skal sætte retning for bæredygtighed - Bygherreforeningen

Nyhed -

03/03/2023

Leder: Bygherrerne skal sætte retning for bæredygtighed

Bygherreforeningen vil i foråret lancere en ny politik på den grønne bæredygtighed, som skaber større klarhed og mere substans i forhold til de professionelle bygherrers rolle i den grønne omstilling. Og deres forening vil lægge sig mere i selen for at sikre viden og uddannelse til medlemmerne, skriver formanden og næstformanden af Bygherreforeningen i denne leder.

Leder af Formand og næstformand i Bygherreforeningen, Peter Fangel Poulsen og Olli Fischer 

Byggeriet er storforbruger af naturens ressourcer, ligesom vi er en stor del af udfordringen i forhold til udledning af CO2. Derfor skal vi som professionelle bygherrer de kommende år tage meget store skridt imod at skabe en langt mere bæredygtig branche.

Heldigvis bekymrer mange af landets bygherrer sig om bæredygtighed. Vores to seneste medlemsundersøgelser viser, at bygherrerne som branche vægter bæredygtighed højt. Dog finder mange medlemmer området komplekst. De udfordres af en lang række af de aktuelle udviklinger i bygge- og anlægsbranchen. Men det skal naturligvis ikke være en undskyldning. Selvom udfordringen er stor, så må vi ikke gå på kompromis på ambitionerne. Det skylder vi kloden, klimaet og de kommende generationer.

Desuden oplever vi, at rådgivere, entreprenører samt resten af værdikæden i byggeriet opruster på bæredygtighed. Dette fokus, skal vi naturligvis kunne matche. Også fordi den bæredygtige omstilling skaber nye forretningsmæssige dynamikker, som kan være attraktive for mange af vores medlemmer. Men det kræver en proaktiv tilgang til udfordringerne.

Bekymrer sig om bæredygtighed

Derfor har vi besluttet, at vi skal udvikle en ny, grøn bæredygtighedspolitik, der skal række ud til både medlemmer og omverden. Vi ønsker, at der skabes større klarhed og mere substans i forhold til bygherrestandens rolle i den grønne omstilling, og vi ønsker at give vores medlemmer anbefalinger og retning på, hvordan de bedst fokuserer og kommer videre med at skabe bæredygtighed i deres bygge- og anlægsaktiviteter.

Desuden er det vigtigt at vise det omkringliggende samfund, at bygherrerne tager deres rolle alvorligt og ønsker at bidrage til et mere bæredygtigt samfund, som på sigt kan rummes inden for de planetære grænser.

Ikke ressourcer nok

Anledningen er ikke til at komme uden om. Vi ved allerede nu, at det ville kræve fire planeter at fortsætte vores aktiviteter uforandret i fremtiden, og der viser sig tydelige tegn på, at ressourcerne, vi bruger i byggeriet, ikke er uudtømmelige. Vi skal derfor finde nye måder at bygge på med færre ressourcer og i endnu højere grad udnytte den bygningsmasse, som allerede er bygget.

Desuden kan de globale klimaforandringer ikke modvirkes uden markant CO2-reduktion knyttet til hele byggeriets værdikæde samt driften af bygninger og anlæg.

Sætte mål og retning

Vi har ingen intentioner om specifikt at bestemme, hvordan vores medlemmer arbejder med bæredygtighed eller hvilke egne mål de sætter. Men vi finder udviklingen både nødvendig og afgørende, og vi ønsker, at bygherrerne som samlet branche går i den rigtige retning. Og som forening skal vi naturligvis både tilskynde til den bæredygtige udvikling ved at hjælpe og støtte medlemmerne gennem værktøjer, inspiration og erfaringsudveksling. Og helt oplagt ved at tilbyde målrettede kurser og uddannelser via vores Bygherreakademi.

Vores nye bæredygtighedspolitik vil bl.a. omhandle emner som fx ressourceforbrug, CO2-udledning og klima, energi, kemi og biodiversitet. På den måde koncentrerer politikken sig i første omgang sig mest om miljø og klimamæssige problemområder.

Den nye politik er netop nu under udarbejdelse i tæt samarbejde med Bygherreforeningens bæredygtighedsudvalg og vil blive præsenteret i løbet af foråret.

Nyheden er skrevet af Af formand Peter Fangel Poulsen og næstformand Olli Fischer, Bygherreforeningen

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev