• Bygherrernes Lederuddannelse

Uddannelse i strategi, forretning og personlig ledelse
til
ledere i bygherreorganisationer

Bygherreforeningen udbyder fra efteråret 2021 en ny uddannelse målrettet ledere i bygherreorganisationer. Uddannelsen tager udgangspunkt i din særlige rolle som leder af en bygherreorganisation og klæder dig på til at blive en strategisk sparringspart, der kan rådgive din organisations direktion, bestyrelse eller politikere om værdiskabede investeringer i samfundets fysiske rammer.

Hvorfor skal du vælge denne uddannelse?

Uddannelsen er bygget op om tre hovedtemaer i form af personlig ledelse, strategisk ledelse og forretningsledelse. Med uddannelsen får du således redskaber til at lede opad og påvirke beslutningsprocesser i dit politiske bagland eller i din bestyrelse, og værktøjer og inspiration til at lede din bygherreorganisation på bedst mulig vis i forhold til fremtidens udfordringer i byggeriet med særligt fokus på bæredygtighed og digitalisering.

Undervejs kobles teori og praksis i uddannelsen ved, at du får løbende individuel sparring på dine udfordringer. Dermed kommer uddannelsen helt tæt på dine behov og hverdag og udvikler dig i rollen som leder af en bygherreorganisation. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group og er specialudviklet til ledere af bygherreorganisationer på baggrund af undersøgelser fra Bygherreforeningen.

Uddannelsen fokuserer på dine behov

Uddannelsen udvikler dine personlige kompetencer som leder af en bygherreorganisation. Forløbet starter med en individuel ledertest (Hogan Test), og undervejs får du personlig ledelsesstøtte. På den måde kobles læringen direkte til din personlige udvikling, og du får konkrete værktøjer til at håndtere den centrale position, som du befinder dig i både i egen organisation og byggeriet generelt.

Din unikke viden som leder af en bygherreorganisation er afgørende for at udvikle fremtidens samfund og løse morgendagens udfordringer ved at reducere CO2, sikre en digital omstilling af byggeriet og øge værdiskabelsen af de investeringer, som din organisation foretager i det byggede miljø. Derfor vil du i de kommende år møde stigende krav om, at du kan agere som forretningsmæssig sparringspartnere for din organisations direktion, politikere eller bestyrelser.

Bygherreforeningens specialudviklede lederuddannelse gør dig i stand til at møde disse krav ved at udvikle dine kompetencer, så du kan bidrage både strategisk og forretningsbevidst i din organisation. Uddannelsen understøtter således din personlige udvikling som strategisk sparringspartner for dit baglands prioriteringer og ruster dig til at kunne lede opad til din direktion, bestyrelse eller politikere ved at italesætte, hvad der er optimale investeringer i samfundets fysiske rammer.

Uddannelsen giver dig konkrete værktøjer

Uddannelsen giver dig som leder en række værktøjer til at udvikle og implementere strategier for fx bæredygtighed og digitalisering i din organisation. Samtidig får du hjælp og til at lede opad og påvirke beslutningsprocesser i dit politiske bagland eller i din bestyrelse med business cases, effektanalyser og investeringsprofiler for forskellige former for værdiskabelse. Endelig udvikler uddannelsen dig selv som leder og giver dig værktøjer til at drive forandringer og processer i din bygherreorganisation.

Formålet er at styrke dine lederevner og gøre dig i stand til at øge værdiskabelsen i din organisation som en proaktiv sparringspartner for jeres beslutninger og investeringer i det bygge miljø.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group. Forløbet starter med en individuel ledertest (Hogan Test), og undervejs får du personlig ledelsesstøtte. På den måde kobles læringen direkte til din personlige udvikling som leder, og du vil komme til at arbejde sammen med andre ledere fra lignende bygherreorganisationer og høre inspirationsoplæg fra nøglepersoner i branchen.

Derudover får du konkrete værktøjer til:
  • At sikre øget indflydelse i beslutningsprocesser
  • At skabe mere kvalitet byggeprojekter gennem styrket ledelse af organisation og samarbejdspartnere
  • At lave effektiv strategisk implementering af nye tendenser som fx øget digitalisering og bæredygtighed
  • At øge værdien og effekten af det byggede miljø til kunder og brugere af offentligt og privat bygger
Kompetencechef
Christine Skovgaard Madsen

csm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2395 2143

Projektchef
Lars Bertelsen

lb@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 6174 2233

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 4 moduler af hver to dages varighed. Modulerne er spredt ud over et år, og der vil mellem, hver modul være forberedelse og arbejde med cases i gruppearbejde eller individuelt.

Modul 1:  Det personlige lederskab
Her sættes fokus på lederrollen, og hvad der kendetegner en god leder af en bygherreorganisation med de opgaver og udfordringer det indebærer. I denne del går vi ind og arbejder konkret med ledernes udvikling. Bl.a. ved udarbejde konkrete udviklingsplaner, og vi introducerer metoder til fx feedbackprocesser og tillidsbaseret samarbejde. Dette modul kører over to dage.

Modul 2:  Ledelse uden mandat
Her sættes der fokus på bl.a. proaktiv ledelse i forhold til de interne og eksterne samarbejdsrelationer, som bygherrelederne ofte befinder sig i. Vi dykker der ned i, hvordan lederne sikre beslutningskraft i en kontekst, hvor ledelsesmandatet ikke er givet. Fx ledelse ”opad” i forhold til beslutningstagere og politikere eller ”udad” i forhold til leverandørleddet. Desuden arbejder vi med, hvordan man opbygger en systematik og infrastruktur omkring et godt samarbejde. Dette modul kører over to dage.

Modul 3:  Strategisk ledelse
Her sættes fokus på strategisk forretningsforståelse, og hvordan man gør sig relevant over for sine mange forskellige interessenter. Vi vil fokusere på, hvordan lederne sikrer sig indflydelse i de tidlige faser af et byggeprojekt. Desuden vil vi sætte fokus på forandringsledelse for bl.a. at håndtere de organisatoriske og processuelle forandringer, som et byggeprojekt kan føre med sig samt, at der sker en god overdragelse og ibrugtagning af bygningen eller anlægget blandt brugere og driftsfolk. Dette modul kører over to dage.

Modul 4: Forretningsledelse
Her sættes fokus på forretningsforståelse og udvikling samt kvantificering og synliggørelse af byggeriets værdiskabelse. Vi dykker ned i udviklingen af stærke businesscases og effektanalyse, ligesom deltagerne introduceres til investeringsprofiler og forskellige former for værdiskabelse, herunder bæredygtighed. Desuden sætter vi fokus på, hvordan værdiskabelse kan italesættes og kommunikeres overfor bl.a. beslutningstagere.

Overblik over uddannelsen:

Undervisere

Uddannelses gennemgående undervisere er fra Implement Consulting Group, og undervejs i uddannelsen vil der være gæsteoplægsholdere fra udvalgte bygherreorganisationer og faglige specialister.

Undervisere annonceres snarest.

Praktisk information

Målgruppe

Lederuddannelsen henvender sig til ledere i byg- og driftsherreorganisationer samt chefer, afdelingsledere o.l., som har personaleansvar. Med uddannelsen får du et unikt netværk, hvor du kan videndele og udveksle erfaringer i et fortroligt rum, mens du udvikler dine kompetencer til at kunne bringe din bygherreorganisation sikkert ind i fremtiden.

Pris

Prisen for uddannelsen med opstart i september 2021 er
34.250 kr .ekskl. moms per deltager (normalpris 55.500 kr., men første hold kører med støtte fra Realdania).

Prisen er inklusiv 8 dages undervisning med forplejning, materialer, Hogan-test og individuel vejledning (overnatning er ikke inkluderet).


Tid og sted

Uddannelsen finder sted på følgende dage:

  • Modul 1 – det personlige lederskab: 15. og 16. september 2021
  • Modul 2 – ledelse uden mandat: 30. november og 1. december 2021
  • Modul 3 – strategisk ledelse: 19. og 20. januar 2022
  • Modul 4 – forretningsledelse: 23. og 24. marts 2022

Undervisningen foregår hos Bygherreforeningen i BLOX ved Københavns havn.

Udviklingen af uddannelsen er støttet af Realdania.

Tilmeld dig uddannelsen her.