Bygherrernes Lederuddannelse - Bygherreforeningen
 • Bygherrernes Lederuddannelse

Uddannelse i personlig ledelse, strategi og forretning til ledere i bygherreorganisationer

Bygherreforeningens lederuddannelse er målrettet ledere i bygherreorganisationer. Uddannelsen tager udgangspunkt i din særlige rolle som leder af en bygherreorganisation og klæder dig på til at blive en strategisk sparringspart, der kan rådgive din organisations direktion, bestyrelse eller politikere om værdiskabende investeringer i samfundets fysiske rammer.

Hvorfor skal du vælge denne lederuddannelse?

Uddannelsen fokuserer på at udvikle dig som leder, så du kan lede opad og påvirke beslutningsprocesser i dit politiske bagland eller i din bestyrelse. Formålet er styrke dit lederskab, så du kan agere som en strategisk sparringspart for værdiskabende investeringer i fremtidens fysiske rammer. Undervejs får du værktøjer og inspiration til, hvordan du kan lede din bygherreorganisation på bedst mulig vis i forhold til fremtidens udfordringer i byggeriet.

Opbygning af Bygherrernes Lederuddannelse

Uddannelsen består af fire moduler, der alle starter med et rammesættende oplæg fra en af branchens bygherreprofiler. Herfra kobler vi perspektiver fra praksis til teori og ledelsesværktøjer. Undervejs arbejder du med dine egne ledelsesdilemmaer og sparrer med deltagere fra andre bygherreorganisationer. Du får dermed et stærkt netværk af kolleger og konkrete metoder til, hvordan du udvikler dig i rollen som leder af en bygherreorganisation. Uddannelsen er specialudviklet til ledere af bygherreorganisationer på baggrund af undersøgelser fra Bygherreforeningen.

Med uddannelsen får du styrket dine lederevner, og du bliver i stand til at øge værdiskabelsen i din organisation som en proaktiv sparringspartner for jeres beslutninger og investeringer i det byggede miljø. Undervejs kobles læringen direkte til din personlige udvikling som leder, og du vil komme til at arbejde sammen med andre ledere fra lignende bygherreorganisationer og lære af undervisere, som har erfaring i branchen.

Uddannelsen fokuserer på dine behov

Bygherrernes Lederuddannelse udvikler dine personlige kompetencer som leder af en bygherreorganisation. Uddannelsen tager udgangspunkt i din rolle som bygherreleder, og du får mulighed for at sparre med andre ledere undervejs. På den måde kobles læringen direkte til din personlige udvikling, og du får konkrete værktøjer til at håndtere den centrale position, som du befinder dig i både i egen organisation og byggeriet generelt.

Din unikke viden som leder af en bygherreorganisation er afgørende for at udvikle fremtidens samfund og løse morgendagens udfordringer ved at reducere CO2, sikre en digital omstilling af byggeriet og øge værdiskabelsen af de investeringer, som din organisation foretager i det byggede miljø. Derfor vil du i de kommende år møde stigende krav om, at du kan agere som forretningsmæssig sparringspartnere for din organisations direktion, politikere eller bestyrelser.

Bygherreforeningens specialudviklede lederuddannelse gør dig i stand til at møde disse krav ved at udvikle dine kompetencer, så du kan bidrage både strategisk og forretningsbevidst i din organisation. Uddannelsen understøtter således din personlige udvikling som strategisk sparringspartner for dit baglands prioriteringer og ruster dig til at kunne lede opad til din direktion, bestyrelse eller politikere ved at italesætte, hvad der er optimale investeringer i samfundets fysiske rammer.

Uddannelsen giver dig konkrete værktøjer

Bygherrernes Lederuddannelse giver dig som leder en række værktøjer til at udvikle dit personlige lederskab og agere både strategisk og forretningsbevidst i din organisation. Samtidig får du hjælp til at lede opad og påvirke beslutningsprocesser i dit politiske bagland eller i din bestyrelse med et stærkt værditilbud og business cases for forskellige former for værdiskabelse. Endelig udvikler uddannelsen dig selv som leder og giver dig værktøjer til at drive forandringer og processer i din bygherreorganisation.

Formålet er at styrke dine lederevner og gøre dig i stand til at øge værdiskabelsen i din organisation som en proaktiv sparringspartner for jeres beslutninger og investeringer i det bygge miljø.

Læringen kobles direkte til din personlige udvikling som leder, og du vil komme til at arbejde sammen med andre ledere fra lignende bygherreorganisationer og høre inspirationsoplæg fra nøglepersoner i branchen.

Uddannelsen giver dig konkrete værktøjer til:

 • At styrke dit eget lederskab med overblik over dine personlige præferencer, og hvordan du kan bruge dem aktivt i din ledelsesstil
 • At sikre øget indflydelse i beslutningsprocesser gennem interessebaseret samarbejde og stærk facilitering
 • At skabe mere kvalitet i byggeprojekter gennem styrket ledelse af teams, organisation og samarbejdspartnere
 • At sætte strategisk retning for din organisation og lede forandringsprocesser
 • At øge værdien af investeringer i det byggede miljø gennem perspektiver på multiple bundlinjer og business cases
 • At forstå og italesætte værdien af byggeri og byggeprojekter, så det er meningsfuldt for baglandet i din organisation såvel som kunder og brugere
Kompetencechef
Christine Skovgaard Madsen

csm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2395 2143

Projektchef
Lars Bertelsen

lb@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 6174 2233

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et kick off-møde og 4 moduler af hver to dages varighed. Modulerne er spredt ud over et år, og der vil mellem hver modul være forberedelse og arbejde med cases i gruppearbejde eller individuelt.

Uddannelsen afsluttes med en intern eksamen på uddannelsens sidste dag. Eksamen består af fremlæggelser for de øvrige deltagere, undervisere og et bygherrepanel af erfarne bygherrer.

Modul 1:  Det personlige lederskab
Du bliver bevidst om din personlige ledelsesstil i forhold til din bygherreorganisation

Vi sætter fokus på din personlige lederrolle, og hvad der kendetegner en god leder af en bygherreorganisation med de opgaver og udfordringer det indebærer. Du gennemgår en whole brain-test, som giver dig et overblik over din personlige præferenceprofil. Igennem uddannelsen bruger vi aktivt din profil, så du får perspektiver på, hvordan du kan bringe den i spil overfor dig selv og andre. På modulet gennemgår vi desuden det krydspres, du befinder dig i som leder i en bygherreorganisation, og med metoder til psykologisk tryghed, feedback og teamledelse får du redskaber til, hvordan du mestrer dette ledelsesrum i fremtiden.

Modulet kører over to dage og indledes med et inspirationsoplæg fra Helle Gaub, projektdirektør, Region Sjælland, der præsenterer sin personlige ledelsesrejse som ansvarlig for ombygningen af universitetshospitalet i Køge med et samlet budget for byggeriet på 4,8 mia. kr.

Modul 2:  Strategisk ledelse
Du får et strategisk blik på din bygherreorganisations værditilbud

Modulet sætter fokus på, hvordan du kan arbejde med strategisk ledelse i en bygherreorganisation. Du introduceres til forskellige cases, og vi arbejder med metoder for at definere, hvilket værditilbud din organisation besidder. Vi tager udgangspunkt i en klassisk SWOT-analyse, og du bliver klædt på til at se strategiske muligheder for at lede nye veje, der kan sikre dig større gennemslagskraft i din organisation. Vi diskuterer, hvordan din bygherreorganisation kan blive en værdifuld medspiller i den øvrige organisations forretningsprocesser, og vi dykker ned i teori omkring forandringsledelse for at sikre, at du som leder kan håndtere de strategiske skift, der hele tiden kan opstå som følge af nye prioriteringer i baglandet eller påvirkning fra brugere, kunder og samfund.

Modulet kører over to dage og indledes med et inspirationsoplæg fra Finn Bloch, underdirektør, DSB, der giver indblik i, hvordan han gennem sin karriere har håndteret og ageret inden for det strategiske ledelsesfelt, når organisatoriske omprioriteringer stiller nye krav til bygherreorganisationen.

Modul 3: Tværgående ledelse og påvirkning
Du bliver klædt på til at påvirke beslutningsprocesser og får styrket din gennemslagskraft

På det tredje modul løfter vi blikket udenfor dit ledelsesrum for at diskutere, hvordan du påvirker de rammer, der udstikkes for din organisation. Vi sætter fokus på den proaktive ledelse, hvor du med udgangspunkt i stakeholder management bliver klædt på til at spotte relevante interne og eksterne samarbejdsrelationer, som du med fordel kan dyrke. Du får forståelse for tillid, magt og indflydelse, og vi arbejder med værktøjer som styrker dig i kommunikation, facilitering og forhandling for at sikre beslutningskraft i en kontekst, hvor dit eget ledelsesmandatet ikke er givet – fx ledelse ”opad” i forhold til beslutningstagere og politikere eller på tværs i organisationen i forhold til andre afdelinger og aktører.

Modulet kører over to dage og indledes med et inspirationsoplæg fra Henrik Schødts, adm. direktør og partner, not a box, der præsenterer, hvordan aktiv stakeholder management kan anvendes til at sikre politisk indflydelse og fremdrift i en bygherreorganisation.

Modul 4: Forretningsledelse
Du bliver klædt på til at påvirke beslutningsprocesser og styrket din gennemslagskraft

Uddannelsens sidste modul samler op på den læring, du har gjort dig undervejs. Med udgangspunkt i dine erfaringer drøfter vi, hvordan du fremadrettet kan agere som en proaktiv sparringspart for din organisation. Vi sætter fokus på multiple bundlinjer og dermed forskellige former for værdiskabelse. Vi perspektiverer dit værditilbud og arbejder med business case canvas-modeller for at formulere, hvordan du i fremtiden kan bidrage til din organisations forretning uden nødvendigvis at skulle bygge nyt, men i højere grad bygge om, genanvende og bygge klogt. Vi fokuserer således på, hvordan du kan rådgive din organisations direktion, bestyrelse eller politikere om værdiskabende investeringer i samfundets fysiske rammer. Vi afslutter dermed uddannelsen med et perspektiv på, hvordan du kan bidrage til øget bæredygtighed i din organisation og branchen som helhed. Modulet afsluttes med eksamen og erfaringsudveksling med censorer og deltagere om din personlige ledelsesrolle i fremtiden.

Modulet kører over to dage og indledes med et inspirationsoplæg fra Karen Mosbech, co-founder, home.earth, der giver indblik i, hvordan home.earth som nystartet bygherreorganisation arbejder med at skabe værdi på flere bundlinjer – miljømæssigt, socialt og økonomisk.

Overblik over Bygherrernes Lederuddannelsen:

Oversigt over uddannelsens opbygning

Undervisere

Louise Kampmark (gennemgående underviser på alle moduler) 

Erhvervspsykolog, cand.psych. 

Louise er selvstændig erhvervspsykolog og har erfaring med at gennemføre leder- og udviklingsforløb i små og store organisationer. Louise har særligt kompetencer i forhold til: 

 • Ledelsesudvikling 
 • Ledelsessparring og coaching 
 • Facilitering (mindre grupper og large-scale) 
 • Teamudvikling/samarbejdstræning 

Læs mere om Louise her.

Oplægsholdere

Udover Louise Kampmark, vil du på lederuddannelsen møde vores gæsteoplægsholdere, som består af en række repræsentanter fra nogle af landets store, professionelle bygherreorganisationer.

Mød bl.a.:

Helle Gaub, projektdirektør, Region Sjælland
Helle har haft ansvar for byggeriet af Universitetshospital Køge. Projektet indebærer nybyggeri og ombygning af eksisterende hospital, med et samlet budget for byggeriet på 4,8 mia. kr. (PL21).

Udover 25 års erfaring fra sundhedsvæsenet, har Helle arbejdet med planlægning og byggeri af hospitaler internationalt. Samtidigt med rollen som projektdirektør, er hun en af tre vicedirektører i Sygehusledelsen for Sjællands Universitetshospital.

Finn Bloch, underdirektør, DSB Nye Grønne Værksteder
Finn har stor erfaring som både bygherre og topleder, og er vant til at drive en organisation og strategi hvor bygherren sidder for bordenden. Han har erfaring fra både stratslige, kommunale, regionale og private bygherre- og driftsorganisationer og er desuden fagdommer ved Voldgiftsnævnet i København.

Før sin nuværende stilling hos DSB var Finn ansat i CPH Airports som programchef for udvidelsen af Københavns Lufthavn. Det krævede fagligt tekniske evner, håndtering af en kompleks organisering og stærkt stakeholdermanagement.

Mette Thiberg, direktør, udvikling øst, ALFA Development
Mette er udviklingsdirektør i ALFA Development med ansvar for udvikling af virksomhedens samlede projektportefølje, med særlig fokus på opbygning af en professionel bygherreorganisation, der kan levere på en ambitiøs dagsorden for fremtidens bæredygtige by- og boligbyggerier.

Bygherrepanel

Gitte Elefsen, centerchef, Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg, Furesø Kommune

Jacob Steen Møller tidligere chef for Real Estate & Facility på DTU, Danmarks Tekniske Universitet

Praktisk information

Målgruppe

Lederuddannelsen henvender sig til ledere i byg- og driftsherreorganisationer samt chefer, afdelingsledere o.l. Uddannelsen henvender sig både til ledere i bygherreorganisationer med personaleansvar og til faglige ledere. Med uddannelsen får du et unikt netværk, hvor du kan videndele og udveksle erfaringer i et fortroligt rum, mens du udvikler dine kompetencer til at kunne bringe din bygherreorganisation sikkert ind i fremtiden.

Pris

Prisen for uddannelsen med opstart i foråret 2024 er 46.500 kr. ekskl. moms per deltager for medlemmer af Bygherreforeningen.
Ikke medlemmer af foreningen er også velkomne på uddannelsen, men for ikke medlemmer er prisen 58.500 kr. ekskl. moms per deltager.

Prisen er inklusiv 9 dages undervisning med forplejning, materialer, middag efter dag 1 på modul 1, intern eksamen og individuel sparring undervejs (overnatning er ikke inkluderet).


Tid og sted

Undervisningen foregår hos Bygherreforeningen i BLOX ved Københavns havn.

Tilmeld dig uddannelsen

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev