• Bygherrernes projektlederuddannelse

Bygherreforeningens projektlederuddannelse er direkte målrettet de udfordringer, du står over for i rollen som projektleder på bygge- og anlægsprojekter. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og klæder dig på til at møde hverdagens udfordringer gennem en levende undervisning med en blanding af praktiske cases, teori, erfaringsudveksling, øvelser og netværk.

Hvorfor skal du vælge denne projektlederuddannelse?

Som projektleder i en bygherreorganisation skal du kunne gabe over mange typer af opgaver i et trykpres fra leverandører, interessenter mv., og samtidig skal du kunne holde fokus på projektets fremdrift, tidsplan, økonomi og samarbejde.

På denne projektlederuddannelse tager vi direkte afsæt i de udfordringer, du står over for og klæder dig på til at kunne håndtere de mange forskellige opgavetyper, du møder som projektleder på et bygge- eller anlægsprojekt.

Undervisningen veksler mellem projektledelsesteori, værktøjer og konkrete eksempler fra hverdagen i en bygherreorganisation både i forhold til at tilrettelægge projektet og sikre godt samarbejde undervejs i projekterne. Derudover får vi besøg af en række erfarne bygherrer, som deler ud af deres erfaringer med de forskellige elementer af projektlederrollen.

Vi tager udgangspunkt i deltagernes problemstillinger og gennemarbejder dem gennem øvelser, teori, gruppearbejde og diskussion. Undervisningsformen er involverende, engagerende og personlig, og vi lover dig, at du ser hverdagen og bygherrerollen med nye øjne, når du har gennemført uddannelsen!

Uddannelsen er udviklet i nært samspil med nogle af landets største bygherreorganisationer og udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group.


Det får du med fra uddannelsen:

  • Stærke projekt- og procesledelsesredskaber
  • Forståelse for rollen som projektleder i et byggeprojekt
  • Værktøjer til projektstyring og håndtering af risici
  • Strategier for ledelse og samarbejde i byggeriets værdikæde
  • Et stærkt netværk og indblik i andre bygherreorganisationers arbejde

Mød to deltagere og hør, hvad de fik ud af at deltage i uddannelsen.

Konsulent
Annemarie Maingot

amm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2834 0182

Omfang og indhold

Uddannelsen består af 2 dele: En basisdel og en udvidet del.  Hele uddannelsen strækker sig over i alt 8 kursusdage fordelt over et år.

Inden hver undervisningsgang skal du læse noget faglitteratur og løse en opgave alene eller sammen med din gruppe. På uddannelsen arbejder vi med jeres egne projekter, så værktøjerne kommer helt ind under huden, og så I får input med hjem til egne projekter hver gang.

Mellem kursusgangene skal I arbejde med udvalgte værktøjer, så I får trænet metoderne helt ud i jeres egen praksis. Vi arbejder visuelt i rummet med papkort, tuscher og plakater. Det giver øget indsigt, energi og skaber en god dynamik på holdet og stor læringseffekt.

Omfanget af litteratur er cirka 500 sider til hver af de to dele af uddannelsen, som samtidig er pensum, hvis du ønsker at gå til eksamen.

Hvert uddannelsesforløb afsluttes med en fælles fremlæggelse af gruppens case for et panel af bygherrer, som giver feedback på præsentationen. Det kan fx være et simuleret styregruppemøde og ligner meget noget, du kender fra din hverdag, men her skal du tage dine nyerhvervede værktøjer i spil.

Uddannelsens opbygning

Hele uddannelsen strækker sig over i alt 8 kursusdage over et år. Du kan vælge at deltage i kun den ene del eller begge dele.

Del 1: Projekt- og procesledelse i byggeprojekter
Fokus på de grundlæggende projektlederdiscipliner og projektlederværktøjer – med en klar bygherrevinkel .
(4 kursusdage).

Del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer
Fokus på at gøre projektlederen stærkere til at agere strategisk og dermed skabe effekt i byggeprojekterne gennem strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.
(4 kursusdage)

Overblik over uddannelsen:

Eksamen

Eksamen er valgfri, men mange deltagere ønsker at gå til eksamen, og oplever det som en fin afslutning på læringsforløbet.

Det er muligt at afslutte uddannelsen med eksamen på Den Offentlige Lederuddannelse (5 ECTS). Du kan også vælge efterfølgende at tage IPMA-certificering.

Ved begge eksamensformer skal du påregne ekstra forberedelsestid. Eksamen kan tages umiddelbart efter endt uddannelse eller senere.

Eksamen – Den Offentlige Lederuddannelse (5 ECTS)
Uddannelsen kan afsluttes med eksamen på Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). Eksamen giver 5 ECTS-point. Pris: 4.700 kr. ex. moms pr. deltager. Tilmelding sker via Bygherreforeningen, mens selve eksamensforløbet varetages af Implement Consulting Group.

IPMA-certificering
Uddannelsen kan ligeledes afsluttes med en IPMA-certificering, som du kan tage hos Dansk Projektledelse.
Her kan du læse mere om, hvordan du bruger uddannelsen som led i en IPMA-certificering. Priser for IPMA-certificering starter ved 6.900 kr. ex. moms pr. deltager. Tilmelding sker via Bygherreforeningen. Via de følgende links kan du læse mere om de forskellige IPMA-certificeringsmuligheder og om de gældende priser.

Målgruppe for projektlederuddannelsen

Uddannelsen er målrettet projektledere i bygherreorganisationer og andre, der arbejder med projekt- og procesledelse i bygge- og anlægsprojekter. Du vil derfor også kunne deltage, hvis du arbejder som rådgiver, bygherrerådgiver eller entreprenør.

Hvis du er ny i Bygherrerollen
Denne uddannelse giver dig et rigtig godt fundament for at forstå bygherrerollens kompleksitet. Du kommer med forløbet hele vejen rundt om projektet og får forståelse for de forskellige udfordringer, du kan møde, når du er projektleder i en bygherreorganisation.

Hvad skal jeg vælge som erfaren projektleder?
Selvom du er projektleder med mange års erfaring anbefaler vi dig at tage denne uddannelse, hvis du ikke på forhånd har deltaget i en projektlederuddannelse. Vi anbefaler dig at starte på Del 1 og fortsætte på Del 2 enten i direkte forlængelse eller på et senere tidspunkt. Har du allerede deltaget i en anden form for projektlederuddannelse, kan du starte direkte på Del 2. I så fald er det dog altid en god idé at kontakte os inden. På den måde kan vi sammen sikre os, at du får valgt netop den løsning, der passer til dine behov. 

Det siger deltagerne om uddannelsen

”Uddannelsen har givet en kæmpe forøgelse af den forståelse det egentlig kræver for at lave et gennemført projekt. Den vigtigste læring for os er, at vi blot er ledere i dette projekt, og det gælder om at styre et team/gruppe. Vi skal lære at uddelegere i stedet for at skulle kontrollere alt selv”, Jan Donatzky Pihl, byggeteknisk Inspektør, Boliggården

”Forløbet har fungeret rigtig godt med dygtige undervisere. De havde en god dynamik sammen og havde tilrettelagt en god form på kurset, hvor der var fin afveksling mellem fortælling, øvelser og eksterne foredragsholdere”, Lars Brandt Christensen, seniorprojektleder, Holbæk kommune

”Jeg har fået styrket mit kendskab til de gængse projektledelsesværktøjer, og hvordan de kan anvendes i praksis. Jeg har helt klart også fået en større forståelse for, at jeg er leder. Og som leder af et projekt har jeg også til opgave at motivere gruppen og interessenterne. God interessenthåndtering er meget afgørende for, at projektet bliver en succes”, Martin Hjorth Jessing Lund, projektleder i By og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Undervisere

Astrid Grøntved Starck, partner hos Implement Consulting Group
Astrid er gennemgående underviser på uddannelsen. Hun er projekt- og managementkonsulent hos Implement Consulting Group med stor erfaring som konsulent og undervisning af projektledere. Astrid har undervist gennem flere år på Bygherreforeningens projektlederuddannelse, både på foreningens åbne projektlederforløb og internt i flere bygherreorganisationer. Det har givet hende stor forståelse for den komplekse organisering af byggeprojekter og bygherreorganisationens processer.

Rikke Nyegaard Olesen, seniorkonsulent hos Implement Consulting Group
Rikke er gennemgående underviser på uddannelsen. Hun er projekt- og managementkonsulent hos Implement Consulting Group med stor erfaring som konsulent og med undervisning af projektledere. Rikke har igennem længere tid undervist på Bygherreforeningens projektlederuddannelse, både på foreningens åbne projektlederforløb og internt i bygherreorganisationer. Hun har derigennem fået stor indsigt i og forståelse for byggeprojekter og for processer i bygherreorganisationer. 

Gæstetalere: På uddannelsen får vi besøg af gæsteoplægsholdere fra andre bygherreorganisationer, som deler ud af deres værdifulde erfaringer. Vi har blandt andet haft besøg af Københavns Lufthavne, Roskilde Kommune, Aarhus Kommune, Region Hovedstaden, Domea, DTU og mange flere. Derudover kommer rådgivere, som arbejder direkte i bygherreorganisationer med fx kommunikation og projektorganisering, også og holder oplæg undervejs.

Praktisk information

Undervisningen foregår i København og Aarhus
Undervisningen finder sted i tidsrummet kl. 09:00-16:00.

Pris for uddannelsen

Uddannelsen udbydes som et sammenhængende forløb, men det er også muligt at tilmelde sig enten Del 1 eller Del 2, uafhængigt af hinanden.

Pris for hele uddannelsen (8 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen: 29.800 kr. ex. moms
Ikke medlemmer 38.500 kr. ex. moms

Pris for Del 1 eller 2 (4 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen 17.800 kr. ex. moms
Ikke-medlemmer: 25.500 kr.  ex. moms

Alle priser er uden moms, men inklusiv grundbøger og alle øvrige materialer og forplejning.

Der er særrabat, når I tilmelder jer mere end tre fra hver organisation.
Det er også muligt at få afholdt en eller begge uddannelsens dele som interne forløb, hvor indholdet relateres til jeres organisation og undervisningen foregår hos jer selv og udelukkende for jeres egen medarbejderstab.


Tilmelding

Du kan se undervisningsdatoer og tilmelde dig Projektlederuddannelsen i København her.

Du kan se undervisningsdatoer og tilmelde dig Projektlederuddannelsen i Aarhus her.

Bygherrernes projektlederuddannelse for bygherrer i boligforeninger

Bygherreforeningen har indgået et samarbejde med BL – Danmarks Almene Boliger, og det bliver som almen bygherre muligt at tage Spor 1 og 2 hos Bygherreforeningen og et særlig målrettet Spor 3 hos BL. Skriv til os på info@bygherreforeningen.dk, hvis du ønsker at blive tilmeldt flere dele på en gang.
Dette spor er særligt målrettet bygherrer i almene boligorganisationer, og du kan kombinere de tre spor, så det passer til dine behov.

Du kan læse mere om Spor 3 for bygherrer i boligforeninger her.

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev