Bygninger skal med i energikommisionen - Bygherreforeningen

Blog -

17/11/2015

Bygninger skal med i energikommisionen

Blogindlæg skrevet af: Henrik L. Bang, Direktør Bygherreforeningen

 

Energikommissionen skal komme med et oplæg, som leder frem til genforhandlingen af energiaftalen fra 2012. Derfor er det centralt, at kommissionens arbejde kommer 360-grader rundt, så genforhandlingerne ikke bliver amputeret.
Derfor har Bygherreforeningen – sammen med den øvrige byggebranche, Dansk Energi og Dansk Fjernvarme – sendt en opfordring til Klima-, Forsynings- og Energiminister Lars Chr. Lilleholt om at medtage bygninger og energieffektivitet i den kommende energikommissionen, og det kommissorium energikommissionen skal arbejde efter.

Foto: Kontraframe.dk

Foto: Kontraframe.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge regeringsgrundlaget skal energikommissionen “forberede et oplæg til energipolitiske mål og virkemidler for perioden 2020-2030 med det sigte at bidrage til, at Danmark indfrier sine internationale klimaforpligtelser på en omkostningseffektiv og markedsbaseret måde”.

Dette arbejde bakker Bygherreforeningen fuldt op om. Vi er enige i, at omstillingen til at være uafhængig af fossil energi 2050 skal være markedsbaseret og omkostningseffektiv. Netop derfor er det vores holdning, at energikommissionen bør medtage bygninger og energieffektivitet, så alle scenarier undersøges. Det er ikke tilstrækkeligt blot at se på forsyningen. Forbrugssiden bør også medtages.

Når bygninger og energieffektivitet bør medtages i energikommissionen og kommissoriet er det bl.a. for at få undersøgt, om det er billigere samfundsøkonomisk at omstille bygningerne til mindre energiforbrug eller nye energikilder, end det vil være at udbygge den nationale VE-produktion. Eller for at så sat tal på, om den vedvarende energi bedst producers lokalt i bygninger eller i store centrale anlæg. Der er brug for at se bredt på, hvordan 2050-målsætningerne bedst og billigst nås. I den forbindelse kan forbrugssiden ikke udelades.

Byggebranchen er ikke de eneste, som peger på, at forbruget af energi er afgørende for at sikre en omkostningseffektiv omstilling. Derfor er Dansk Energi og Dansk Fjernvarme fra energisektoren medunderskriver af henvendelsen om at medtage bygninger og energieffektivitet i kommissoriet og selve energikommissionen.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev