Blog -

24/08/2015

Bygningsstyrelsen stiller nu krav om test af byggeriernes performance

Blogindlæg skrevet af: Thomas Rysgaard, El-ingeniør og projektleder, Bygningsstyrelsen

 

Vi kan desværre se, at der ofte er alt for mange fejl og mangler i byggerierne, når de afleveres. Det har store konsekvenser for vores kunder ift. energi, indeklima og funktionalitet. Over de sidste par år har vi derfor gennemført flere tiltag for at styre byggeriet bedre. Senest er vi begyndt at stille krav om, at byggerier skal testes inden aflevering. Vi har indarbejdet testen i vores udbud og det har juridiske og økonomiske konsekvenser, hvis testresultaterne ikke accepteres og udbedres. Vi vil gerne dele vores erfaringer med testen med branchen på et temamøde i Bygherreforeningen d. 26. august kl. 15:00. Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding.

Bygningsstyrelsen udvikler performancetesten i dialog med branchen, og på temadagen har vi nogle centrale spørgsmål med, som vi håber på at få en god dialog omkring.

 

Hvordan sikrer vi det fejlfri byggeri?
I Bygningsstyrelsen har vi over de seneste par år afprøvet forskellige virkemidler i praksis i udvalgte byggerier. Vi har p.t. 300 byggerier i gang, og kan derfor afprøve forskellige delelementer af større løsninger 1:1. F.eks. ved at udbyde med ændrede tildelingskriterier, ved at indføre præciseringer til AB92 i “små skridt” osv. og lære af hvad branchen fortæller os, f.eks. når der fra entreprenører gives tilbud. Ved at tage det som fungerer og bygge videre på det, skridt efter skridt, har vi lært, at den mest effektive måde at sikre det fejlfri byggeri, er at definere, hvordan vi tester bygningens performance, og sætte testkravene i sammenhæng med AB92-aflevering. Alle vilkår og betingelser skal fremgå af entrepriseudbud, så der ikke opstår diskussioner om metoder osv. Med andre ord har vi lært, at en stor del af udfordringen kan løses via planlægning inden entrepriseudbud.  Vores nye performancetest i Bygningsstyrelsen har nu i 10 forskellige typer af byggesager, forskellige udbuds- og entrepriseformer og tidsmæssige forskellige faser vist sig at være robust og i stand til at forbedre bygningernes og de tekniske anlægs performance i væsentlig grad, så de reelt lever op til de aftalte niveauer.

 

Varmepumpeanlæg i et lavenergiklasse 2015 byggeri. Foto: Bygningsstyrelsen

 

Varmepumpeanlæg i et lavenergiklasse 2015 byggeri. Foto: Bygningsstyrelsen

 

Hvorfor er der så mange fejl i installationerne?
Performancetest af byggerier gør op med en tradition i branchen for, at arbejdet ikke er afsluttet inden aflevering. Installationerne monteres efter konstruktionerne og ofte tænker man i  branchen, at når konstruktionsfagene er færdige, så er bygningen færdig og den visuelle afleveringsforretning gennemføres. Problemet er bare, at installationsfagene måske kun er 80 % færdige, men afleveringen gennemføres alligevel. Det helt store problem er, at de resterende 20 % ikke bliver kapitaliseret som mangler. Når der er afleveret og bygningen er taget i brug, bliver forsøg på at rette op på fejl og mangler ovenikøbet mere kompliceret og dyrere, idet brugernes påvirkning forstyrrer billedet. Det gør den nye performancetest op med. Vi kommer derfor igen og igen frem til, at den mest effektive vej frem mod at løse problemkomplekset er, at teste bygningens tekniske performance på en måde som er uafhængig af brugerne og inden bygningen tages i brug. På den måde kan vi aktivere AB92 og værdisætte vi bygningens performance, herunder energiforbrug inden afleveringen.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev