Bygningsstyrelsen styrker deres processer med forskersamarbejde - Bygherreforeningen

Nyhed -

28/08/2020

Bygningsstyrelsen styrker deres processer med forskersamarbejde

Byggeriet savner mere samarbejde med landets universiteter i forhold til at blive klogere på ledelse og styring og bl.a. undgå mange af de møgsager som rammer branchen. Bygningsstyrelsen er dog gået mod strømmen og har ansat en erhvervs-ph.d. fra DTU til bl.a. at finde nye metoder til at håndtere risici i byggeriet.

Traditionelt er budgetter som løber løbsk en udfordring for byggeriet. Budgetoverskridelser skaber mistillid, dårligt image, konflikter og spildte ressourcer, og kan føre til bygninger med forringet funktionalitet og kvalitet. Det vil Bygningsstyrelsen nu bidrage til at lave om på, ved bl.a. at etablere et treårigt forskningssamarbejde med en erhvervs-ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet, Andreas Claus Hansen. Målet er at skabe ny viden og innovation inden for økonomisk risikostyring af byggeprojekter, ved at bygge bro mellem forskningsverdenen og virkelighedens byggeprojekter:

”Som statens største bygherre og ejendomsvirksomhed, har vi et ansvar for at sikre, at vores byggeprojekter leveres til aftalt tid, kvalitet og budget. Men byggesagerne bliver mere og mere komplekse, med flere involverede interessenter. Derfor har vi valgt at indgå i et samarbejde med en erhvervs-ph.d., der skal udvikle nye værktøjer og metoder til den kontekst, som offentlige bygherrer befinder sig i, men som samtidig skal være til gavn for branchen som helhed” siger Signe Primdal Lyndrup, vicedirektør i Bygningsstyrelsen og fortsætter:

”Det er på mange måder værdifuldt for os at have en direkte kobling til universitets- og forskningsverdenen, og med et længerevarende samarbejde, er der mulighed for den nødvendige fordybelse i byggeprocesserne og for at gå i dialog med og udbrede viden til resten af branchen”.

Erhvervs-ph.d’er giver konkrete gevinster, men midlerne forsvinder langsomt

Der er store gevinster og konkurrencefordele at hente for virksomheder, der indgår forskningssamarbejder med erhvervs-ph.d’er, viser en ny rapport fra brancheinitiativet Værdibyg, der blev lanceret til en konference i denne uge. Dog viser den også, at midlerne til forskning i byggeriet er nedadgående, og at kun 10 pct. af den samlede forskning inden for byggeriet er dedikeret til at udvikle ny viden om ledelse og styring i byggeriet.

”Samarbejde mellem forskere og virksomheder er en god måde at få positive målbare resultater på, og flere af virksomhederne i vores undersøgelse peger på, at det giver dem en konkurrencefordel i forhold til f. eks udvikling af nye produkter eller metoder. Desværre bliver der tilført færre og færre midler til forskning, og tendensen i vores undersøgelse er tydelig: forskning i ledelse og styring i byggeriet er væsentligt underprioriteret i forhold til de andre områder” siger Rolf Simonsen, der er programdirektør i Værdibyg og en af kræfterne bag undersøgelsen.

Erhvervs-ph.d.-projektet i Bygningsstyrelsen varer tre år og er støttet af Innovationsfonden.

Nyheden er skrevet af Foto: Kontraframe

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev