Blog -

12/09/2018

Cirkulær økonomi er godt for renovering af bygninger

Blogindlæg skrevet Af: Lene Espersen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder

 

 

Mere værdi og bedre miljø gennem design, forbrug og genanvendelse. Danmark skal omstilles til en mere cirkulær økonomi. Sådan lyder det fra Erhvervsministeriet, og det er godt nyt for alle os, der gerne vil sikre et mere bæredygtigt byggeri herunder renovering af den eksisterende bygningsmasse.

Regeringens lancering af “Strategi for cirkulær økonomi” betyder, at der sættes skub i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, og det er godt for både miljø og økonomi.

 

Mere værdi ud af mindre
Regeringen har afsat 116 mio. kroner fordelt på 15 initiativer, som alle skal bidrage til at omstille Danmark til en mere cirkulær økonomi, bl.a. ved at skabe et velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer. Samtidig fremhæver Regeringen, at ved at bruge færre materialer og øge genanvendelsen, kan virksomheder få mere værdi ud af mindre.

Udover det bæredygtige aspekt, må vi heller ikke glemme den økonomiske gevinst ved omstillingen til cirkulær økonomi – det skal skabe jobs og vækst i Danmark – og det ser jeg frem til.

Vi støtter i Danske Arkitektvirksomheder helhjertet en omstilling af det danske samfund til cirkulær økonomi, således vi bliver foregangsland globalt. Byggeriet er ansvarlig for 35% af affaldsproduktionen hvert år, så der er mange ressourcer at spare, hvis byggeriet bliver spydspids i Regeringens konkrete initiativer.

 

Flere perspektivrige forslag
Den fremlagte strategi har rigtigt mange perspektivrige forslag – fx:

 • Der etableres en tilskudsmodel med 50% statslig medfinansiering til SMVér til rådgivning om cirkulær økonomi. Det giver mulighed for, at bl.a. arkitektvirksomheder – men også andre – kan udvikle deres virksomheder og skabe nye forretningsmodeller.
 • Danmarks Grønne investeringsfond kunne give garantier til finansiering af nye forretningsmodeller.
 • Øget fokus på totalomkostninger og livcyklusvurderinger i offentlige indkøb og byggeri. Herunder lancering af værktøjer til at beregne dette, så det offentlige kan komme i gang med en omstilling.
 • Udvikling af en ny frivillige bæredygtighedsklasse med fokus på cirkulær økonomi, således fx den indlejrede energi i byggematerialer medregnes i byggeriet i forbindelse med energiramme beregninger.
 • Udvikling af selektiv nedrivning, så mere byggemateriale genbruges.

Såfremt der sættes politisk handling bag strategien, vil det kunne have stor positiv indvirkning på byggebranchens mulighed for at bidrage til et mere bæredygtigt byggeri.

Ikke mindst hvis de offentlige bygherrer går foran med totaløkonomi, livscyklusberegninger og anvendelse af frivillige bæredygtighedsklasse, vil det medføre et offentligt byggeri der har højere kvalitet og som tilvælger de langsigtede samfundsgevinster.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 8
  februar
  Aftaler - København

  Kursusforløb i AB18-systemet: Entrepriseaftaler

  Tilmeld dig kursusforløbet i AB18-systemet og entrepriseaftaler. Med det samlede kursusforløb får du en god introduktion til entrepriseret set fra bygherrens perspektiv og klædes på til at navigere sikkert i…

 • 8
  februar
  Aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 10
  februar
  Aftaler - København

  Den delegerede bygherremodel – mulighederne i det blandede byggeri

  Med en ændring af almenboligloven i januar 2020 blev der skabt bedre mulighed for, at boligorganisationer kan opføre almene boliger i samarbejde med private udviklere. Denne delegerede bygherremodel begynder nu…