Cirkulær økonomi i byggeriet - Bygherreforeningen

Bygherreforeningen arbejder målrettet på at fremme implementeringen af verdensmålene i byggeri og anlæg. Det sker med afsæt i bygherremanifestet (udgivet januar 2020), og med et mål om at understøtte omstillingen til den cirkulære økonomi med særligt fokus på ressourceforbrug, miljøbeskyttelse, klimaforandringer og bæredygtige forretningsmodeller.

Den cirkulære økonomi i byggeriet relaterer sig særligt til verdensmålene #3, #8, #9, #12 og #13, som bygherren kan bruge til at definere sin tilgang gennem strategier, målsætning og udbud.

Dette indebærer bl.a. fokus på, at indkøbte produkter/materialer er af høj standard, frembragt under bæredygtige betingelser og at de i videst muligt omfang indtænkes i konstruktioner/bygninger med tanke for produktets/materialets værdi i hele dets livscyklus, herunder genbrug/genanvendelse og design for adskillelse. Det indebærer også, at der projekteres og bygges/produceres byggerier med tanke på reduktion af spild og affaldsproduktion.

Samfundsmæssigt skal den cirkulære økonomi på sigt kunne fungere på konventionelle markedsvilkår (udbud-efterspørgsel). I en overgangsperiode kan der dog være behov for supplerende reguleringer som fremmer bæredygtig ressourceanvendelse og prisbalancen mellem nye (konventionelle) og genbrugelige/genanvendelige produkter og materialer. Det kan desuden vise sig hensigtsmæssigt at fremme markedsudviklingen gennem offentlige-private samarbejder, hvor aktører samskaber løsninger og håndterer risici i fællesskab.

Disse sider er særligt rettet mod dig som bygherre og/eller indkøber i en bygherreorganisation. Her finder du en række informationer og vidensopsamling om cirkulær økonomi i byggeriet, herunder Bygherreforeningens engagement i emnet.

Foto: Charlotte Algreen, arkitekt MAA

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev