EU-projekt om cirkulær økonomi - genanvendelse af jord og byggematerialer

Nyhed -

13/11/2019

CityLoops – et grønt kredsløb for byggematerialer og overskudsjord

Bygherreforeningen er gået ind i et nyt EU-støttet projekt, som i løbet af de næste 4 år skal være med til at fremme omstillingen til cirkulær økonomi og tankegang inden for byggeri og anlæg. Med afsæt i FN’s Verdensmål nr. 12 og 13 og med kommuner og byer som omdrejningspunkt, skal projektet, der er støttet med midler fra Horizon 2020-programmet, udvikle, teste og evaluere en lang række guidelines og værktøjer, der har til formål at understøtte cirkulært byggeri og jordhåndtering.

Bygge- og anlægsbranchen står for 40% af råstof- og materialeforbruget, genererer 30% af affaldet og forårsager 25-33% af de væsentligste skader på miljøet i Danmark. Vi genererer også hvert år 4,5 mio. byggeaffald, og år efter år kører vi 8,3 mio. ton overskudsjord fra bygge og anlægsaktiviteter rundt i landet. Alt dette sker, mens der flere steder i både Danmark og resten af verdenen er der ved at være knaphed på råstoffer som fx sand og grus – og at megen unødig transport belaster klimaet med CO2.

Denne udvikling skal CityLoops – projektet være med til at lave om på. Det sker ved at udvikle og afprøve metoder og værktøjer, der bidrager til cirkulære ressourcekredsløb, og til at løse de udfordringer, der er i forskellige led i værdikæden. Bygherreforeningens rolle vil især være fokuseret på at finde frem til nye forretningsmodeller, der tager udgangspunkt i en cirkulær tankegang:

”Bygherrer har helt centrale roller i forhold til udbredelsen af cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen, og deres ambitioner, prioriteringer og målsætninger er afgørende for bl.a. valget af materialer og i hvor høj grad affald håndteres som ressourcer, der kan genanvendes. Derfor er vi glade for at være en aktiv part af CityLoops – projektet, og i samarbejde med de andre partnere være med til at udvikle hele byggebranchen i en mere cirkulær retning” fortæller Graves K. Simonsen, projektchef i Bygherreforeningen.

Global udfordring

Overforbruget af ressourcer er ikke blot et dansk problem, men en global problemstilling, der udmønter sig på forskellige måder. Derfor har projektet samlet syv europæiske byer, der hver især vil være med til at udvikle metoder og værktøjer, som gør det muligt at udnytte de store ressourcemæssige potentialer i organisk affald, byggeaffald, herunder spild- og restprodukter fra byggerier/renoveringer eller nedrivninger af bygninger, samt de potentialer der er i overskudsjord. I bygge- og anlægssektoren skal det bl.a. ske ved at skabe kredsløb for materialer og jord, så vi i højere grad genbruger byggematerialer, og reducerer behovet for at grave efter nye råstoffer, deponere, samt køre overskudsjord langt væk. Målet er således at finde cirkulære løsninger med bæredygtige genbrug og genanvendelser af byggeaffald og overskudsjord.

Roskilde og Høje Taastrup Kommune som laboratorier

I Danmark er det Roskilde og Høje Taastrup Kommune, der skal være laboratorier for CityLoops – projektet i form af en række demonstrationsprojekter. I kommunerne vil der blive afprøvet metoder og udviklet værktøjer, der på forskellige måder bidrager til ressourcekredsløb. Det gælder bl.a. interessentinddragende planlægning, ressourcekortlægning, logistikplanlægning og værdiansættelse af sekundære råstoffer.

I Roskilde vil Musicon-bydelen i de næste fire år fungere som testplatform for udvikling af metoder og værktøjer til nye cirkulære løsninger – som led i kommunens strategi for en bæredygtig udvikling af området. I Høje Taastrup Kommune, hvor der er adskillige byfornyelses- og udviklingsprojekter i sigte, skal der bl.a. udvikles løsninger for flow af byggematerialer mellem byggepladserne.

Kommunerne er omdrejningspunktet for projektet, da de har centrale roller som både råstof-, miljø- og byggemyndighed, samtidig med at de er landets største indkøbere og byg- og anlægsherrer. Dermed kan kommunerne være en holistisk katalysator for en grøn omstilling i branchen.

 

Byggeplads i Musicon i Roskilde CityLoops projektet

I Roskilde vil Musicon-bydelen i de næste fire år fungere som testplatform for udvikling af metoder og værktøjer til nye cirkulære løsninger

 

Cirkulær økonomi kræver ny forretningsmodel og tankegang

Men cirkulær økonomi handler ikke blot om at recirkulere sekundære råstoffer og materialer. Der skal også være styr på materialernes kvalitet og indhold, og vigtigst af alt, skal markedets tankegang omdannes fra lineære til cirkulære og mere iterative processer, og det kræver gentagelser og tid for at alle værdikædens forskellige led og mange aktører kan være med i omstillingen. Det kræver både nye forretningsmodeller og ny tænkning:

”Hvis den cirkulære tankegang skal vinde indpas, skal der nye forretningsmodeller i spil, hvor forskellige perspektiver er integrerede i hinanden. Men forretningsmodeller er ikke nok i sig selv. Ligesom i den digitale omvæltningsproces skal der startes oppe fra, så strukturerne og rammevilkårene ændres i takt med udviklingen. Det kræver, at vi arbejder strategisk i hele værdikæden, og formår at få alle interessenterne til at arbejde i samme retning og mod et fælles mål for et omdannet marked.”, mener Graves K. Simonsen og fortsætter: ”Vi håber derfor, at markedets aktører vil gå i dialog om CityLoops – projektet og tage aktiv del i omstillingen til mere bæredygtige ressourceanvendelser i fremtiden.

CityLoops – projektet er blevet til på initiativ af Region Hovedstaden, og metoderne og værktøjerne bliver udarbejdet i et samarbejde mellem regionen, de nævnte kommuner, Gate 21, Roskilde Universitet og Bygherreforeningen. De europæiske partnere i projektet er Apeldoorn (Holland), Bodø (Norge), Mikkeli (Finland), Porto (Portugal) og Sevilla (Spanien).

Projektet havde opstart i oktober 2019, og har fået 75 mio. kr. fra Horizon 2020 midler, hvoraf 11,3 mio. kr. går til de danske partnere.

 

For mere information, kontakt Graves Simonsen, gks@bygherreforeningen.dk, +45 2030 2750

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev