Coronagevinster på byggepladser skal undersøges - Bygherreforeningen

Nyhed -

11/12/2020

Coronagevinster på byggepladser skal undersøges

De smitteforebyggende initiativer under forårets corona-nedlukning har i en vis udstrækning haft gevinster for bl.a. arbejdsmiljø, oplever flere af Bygherreforeningens medlemmer. I et nyt projekt skal Bygherreforeningen derfor samle op på den viden og erfaring, som er gjort under-vejs og sikre, at den bliver dokumenteret og videreformidlet til resten af branchen. Der er endnu ikke forsket på området, og seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Ar-bejdsmiljø er spændt på resultater fra undersøgelsen

Coronapandemiens indtog i Danmark i foråret skabte dybe panderynker i byggeriet. På mange byggepladser var man urolig for, om aktiviteterne kunne holdes i gang, og der blev spekuleret meget i, hvem der skulle betale for eventuelle forsinkelser. Men her tæt på juletid, hvor smitten atter har fået fat i landet, lader det til, at de store negative konsekvenser er udeblevet. Nu spekuleres der i hvorfor, og om der er værdifuld læring at hente fra perioden. Bygherreforeningen vil derfor undersøge området nærmere.

”Flere bygherrer har ytret forundring over, at coronasituationen ikke har påvirket byggeriet mere negativt end den har. Også selvom det har haft en massiv indvirkning på samarbejde, arbejdsprocesser mv. Bl.a. er der mange steder indført skiftehold, der sprittes af, nye omklædnings- og frokostfaciliteter mv.”, fortæller direktør i Bygherreforeningen, Henrik Bang.

Gevinster endnu ikke undersøgt forskningsmæssigt

Peter Kines, der er seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, har endnu ikke undersøgt de mulige gevinster fra coronapandemien i forhold til byggeriet. Han er derfor spændt på Bygherreforeningens undersøgelser.

”Der er ingen tvivl om, at corona har bidraget til et ledelsesfokus på arbejdsmiljø. Både på byggepladsen og hos dem som planlægger og sidder med økonomien. Spørgsmålet er, om dette har effekt på fx den generelle sikkerhed og sundhed på byggearbejdspladsen” siger han.

Han fortæller, at byggeriet generelt har været gode til at forholde sig til smittefaren, og de er måske blandt andet derfor ikke blevet særligt hårdt ramt af smitte og sygdom. Der har kun været enkelte større udbrud på byggepladser. Fx har nogle funktionærer været opdelt i hold og arbejdet på byggepladsen hveranden dag. Der har været stor frygt for at en hel gruppe på en byggeplads bliver lagt ned. Desuden har man været rigtig dygtig til at oplyse om retningslinjer og nye procedurer – og på forskellige sprog, da der ofte er flere nationaliteter i gang.

På spørgsmålet om, hvorvidt man kan identificere produktivitetsgevinster fra coronakrisen, fortæller han, med forbehold for den begrænsede forskning indtil nu, at der er ting som peger i forskellige retninger.

”Man kan nok forestille sig en lille produktivitetsgevinst ved, at det fx er nemmere at komme frem med byggematerialer. Simpelthen fordi der er mindre trafik på vejene. Bl.a. i de store byer. Omvendt er der ting som peger i en anden retning. Bl.a. kan rådgiverne og folk på kontorerne, som planlægger byggeriet, været mindre på byggepladserne. Det gør det svært at følge med i, hvad der sker og sikre en rettidig planlægning.”

Bygherreforeningen iværksætter undersøgelse 

Med støtte fra Realdania vil Bygherreforeningen efter nytår kontakte en lang række aktører fra byggeriet for at få indblik i deres erfaringer under corona. De vil resultere i en rapport som udgives en gang i marts:

”En tese er, at den store smittefare måske har tvunget alle parter til et byggeprojekt til at forholde sig langt mere til planlægningen og fremkommelighed. Vi ved fra andre projekter, at øget toplederfokus på fx arbejdsmiljø ikke alene skaber øget sikkerhed. Det øger også produktiviteten fordi det skaber et øget fokus på planlægning af arbejdsgamge. Derfor ser vi frem til at undersøge nærmere, om der er flere gode erfaringer, vi kan tage med videre”, siger Henrik L. Bang.

 

For mere information om projektet, eller hvis man i sin organisation har gjort sig konkrete erfaringer, kontakt:

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen. Email: hlb@bygherreforeningen.dk , tlf.: 40425575

Graves Simonsen, projektchef i Bygherreforeningen. Email: gks@bygherreforeningen.dk , tlf.: 20302750

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev